ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

    Coroczne zebranie sprawozdawcze OSP Szemrowice odbyło się w dniu 21 stycznia 2017. Strażacy podsumowali 2016 rok i zakreślili plany na obecny.

Na zebranie przybyli nasi druhowie z OSP i MDP oraz zaproszeni goście: Róża Koźlik - burmistrz Dobrodzienia, Jarosław Zalewski dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej - z Komendy Powiatowej OSP z Olesna,  Erwin Dziuba - Prezes Zarządu MG OSP RP, Ewald Zajonc - sekretarz Zarządu MG OSP RP oraz inspektor ds. OSP Piotr Więdłocha.

Po powitaniu gości, sprawozdanie z działalności OSP przedstawił Prezes OSP Andrzej Pluta:

Jednostka OSP Szemrowice w 2016 roku liczyła łącznie 49 druhów i 12 członków MDP. Brała udział łącznie w 39 akcjach ratowniczo - gaśniczych (dla porównania w 2015 roku aż 53 razy), z tego 8 razy brała udział w gaszeniu pożarów, 24 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń i 5 razy była wzywana do wypadków komunikacyjnych. Zarząd odbył 9 spotkań, 12 innych zebrań, a drużyny i zespoły odbyły 9 spotkań. W ramach działalności prewencyjnej zorganizowane zostały trzy pogadanki dla dzieci i młodzieży oraz dwa pokazy strażackie. Strażacy przez cały rok wykonywali prace porządkowe wokół remizy i drobne remonty, przyczynili się także do ustawienia wiaty na opał przy kotłowni. OSP Szemrowice wykorzystała też środki finansowe na swoją działalność: z funduszy gminnych - 8321,44 zł, z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego - 12255 zł, natomiast ze środków własnych OSP wydała 1655 zł. OSP podczas zebrania określiła także plany na bieżący rok. Remonty: remont dachu wieży, wymiana posadzki w boksach garażowych, zakup sprzętu gaśniczego, SKŁADKI CZŁONKOWSKIE – 10 zł na rok, zorganizowanie 3 pogadanek w szkołach i 3 na zebraniach wiejskich, SZKOLENIA: podstawowe – 2 osoby, specjalistyczne – 11 osób, dowódcze – 4 osoby, organizację XIV Zawodów Sikawek Konnych Górnym Śląsku – 10/11 czerwca 2017.