ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ZA 2019 ROK


W sobotni wieczór, 25 stycznia 2020 roku, straży spotkali się aby podsumować ubiegły rok. W zebraniu wziął udział kapitan Andrzej Wróbel (PSP Olesno) oraz władze gminy z wiceburmistrzem Michałem Tulem i komendantem Zarządu Gminnego OSP Erwinem Dziubą. Strażacy zapoznali się z danymi na temat udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych i innych działaniach. Największym wyzwaniem w ubiegłym roku był remont posadzki w garażach remizy. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na pilną potrzebę zakupu specjalistycznych ubrań, ubrań dla MDP. Zarząd OSP otrzymał absolutorium za 2019 rok.
Zebranie zakończyło się poczęstunkiem.