FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

5 września 2018 roku odbyło się doroczne zebranie wiejskie poświęcone ustaleniu przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Zebraniu przewodniczyła burmistrz Dobrodzienia pani Róża Koźlik oraz sołtys Szemrowic, pan Norbert Max. W zebraniu wzięło udział pona 20 mieszkańców naszej wioski. Burmistrz Róża Koźlik przedstawiła inwestycje i zakupy jakie zostały zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego w 2017 roku oraz zaprezentowała najważniejsze inwestycje, zrealizowane w 2017 roku, a także zamierzenia jakie będą realizowane w najbliższym czasie. Podczas spotkania był obecny pan Rafał Wilk, policjant z Komisariatu w Dobrodzieniu, który przedstawił zagrożenia kradzieżami i oszustami.

W następnej części zebrania sołtys Norbert Max przedstawił propozycje wydatkowania środków z funduszu sołeckiego w 2019 roku. Kwota ta obejmuje sumę 28.692,70 zł, którą przeznaczono wydać na:

- zakup jednego kombinezonu UPS oraz trzech kombinezonów na osy dla OSP Szemrowice - 3650 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - montaż dwóch lamp ulicznych na ul. Szkolnej - 20000 zł,

- zakup opału dla OSP - 2650 zł,

- usługa koszenia gminnych terenów zielonych, znajdujących się w Szemrowicach - 2000 zł

- zakup paliwa i oprzyrządowania do kosiarek - 392,70 zł

Zebrani mieszkańcy podjęli jednomyślnie uchwałę o przyjęciu takich wydatków w ramach funduszu sołeckiego.