FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 ROK ZAPLANOWANY

         12 września 2017 roku odbyło się w sali OSP zebranie poświęcone między innymi zaplanowaniu przez mieszkańców Szemrowic wydatków z funduszu sołeckiego na 2018 rok.

           Zebranie odbyło si z udziałem gminnych władz oraz dzielnicowego dobrodzieńskiej policji, który na wstępie przestrzegł przed różnymi działaniami oszustów, wyłudzających pieniądze metodami "na wnuczka" czy "na policjanta". Następnie pani burmistrz Róża Koźlik zapoznała zebranych z rezultatami wydatków na fundusz sołecki w 2016 roku oraz głównymi inwestycjami realizowanymi przez gminę w 2017 roku. W dalszej części zebrania sołtys Norbert Max zaproponował wykorzystanie środków w kwocie 2685,54 zł, które pozostały zaoszczędzone w tegorocznym funduszu sołeckim, proponując utwardzenie kamieniem ul. Torki w Szemrowicach jeszcze w tym roku. Propozycja została pozytywnie przegłosowana przez zebranych. Następnie przedstawił propozycje na zaplanowanie funduszu sołeckiego na 2018 rok. Do podziału była kwota 25576,20 zł i zaproponował podzielenie jej w następujący sposób:

- zakup kosiarki za kwotę 12.000 zł,

- projekt i montaż lampy na ul Szkolnej za kwotę 8.000 zł,

 - zakup opału dla OSP Szemrowice za kwotę 3.000 zł,

- usługa koszenia gminnych terenów zielonych za kwotę 2.000 zł,

- zakup paliwa i oprzyrządowania do kosiarek za kwotę 576,20 zł

Następnie Sołtys zapytał mieszkańców czy mają inne propozycje podziału środków z Funduszu Sołeckiego.

Podczas dyskusji zebrani mieszkańcy zastanawiali się,  by od razu postawić dwie lampy na ul. Szkolnej lecz wtedy zabrakło by środków na inne zadania. Dlatego pozostawiono propozycję sołtysa.

 Sołtys podsumował dyskusję i przypomniał propozycje zadań, na które w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok sołectwo przeznaczy środki w wysokości 25.576,20zł:

 Zadanie 1. Zakup kosiarki za kwotę 12.000 zł -  posiadany obecnie traktorek jest mocno wysłużony (został zakupiony w 2010r.) oraz uszkodzony. Koszt naprawy przewyższa wartość traktorka a i tak nie ma pewności, że nie nastąpią kolejne awarie.

 Zadanie 2. Projekt i montaż lampy na ul. Szkolnej za kwotę 8.000 zł - ulica Szkolna jest słabo oświetlona a jest ulicą często uczęszczaną. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców ulicy Szkolnej w  Szemrowicach należy tę ulicę doświetlić.

 Zadanie 3. Zakup opału dla OSP Szemrowice za kwotę 3.000 zł -  od trzech lat posiadamy centralne ogrzewanie w wiejskiej świetlicy i jest ona coraz częściej wykorzystywana  podczas chłodnych zimowych dni na spotkania mieszkańców. Korzystają z niej między innymi orkiestra dęta, Mniejszość Niemiecka, Stowarzyszenie Odnowy Wsi, strażacy oraz dzieci.

 Zadanie 4. Usługa koszenia gminnych terenów zielonych za kwotę 2.000 zł - w różnych zakątkach Szemrowic są niewielkie tereny zielone, skwerki gminne, które zarastają i niszczą ogólny wizerunek wsi. Dlatego zdecydowaliśmy, aby koszenia pilnowala jedna osoba, która będzie systematycznie to wykaszać. Z ta osobą zostanie spisana umowa o dzieło na wykonanie prac.

 Zadanie 5. Zakup paliwa i oprzyrządowania do kosiarek za kwotę 576,20 zł - paliwo oraz oprzyrządowanie do kosiarek potrzebne jest do utrzymania w należytym stanie terenów gminnych.

 Następnie przystąpiono do głosowania:

 W wyniku głosowania:

za przyjęciem uchwały w sprawie w uchwalenia wniosku o zaplanowanie zadań z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018 było 13 uczestników zebrania,

przeciw 0  uczestników zebrania ,   

wstrzymało się od głosu 0 uczestników zebrania