FUNDUSZ SOŁECKI NA 2017 ROK

7 września 2016 roku podczas zebrania sołeckiego zostało ustalone przeznaczenie funduszu sołeckiego na 2017 rok. Wieś może przeznaczyć łącznie 21 822,67 zł

Na zebranie przybyło kilkunastu mieszkańców Szemrowic, była również obecna burmistrz Dobrodzienia Pani Róża Koźlik, wiceburmistrz Pan Marek Witek, kierownik oleskiego KRUS, Pan Arkadiusz Grzebiński oraz młodszy aspirant Wojciech Patyk z dobrodzieńskiego komisariatu Policji. Zebraniu przewodniczył sołtys Szemrowic, Pan Norbert Max

Na wstępie mł. asp. Wojciech Patyk zwrócił uwagę na różne zagrożenia, ostrzegając przed kradzieżami i włamaniami, skierowanymi szczególnie wobec osób starszych, poinformował jak należy zabezpieczać własną posesję przed niechcianą wizytą złodziei, zwrócił uwagę na różne sposoby oszukiwania, w szczególności osób starszych. Przestrzegał przed licznymi oszustwami internetowymi. Zwrócił uwagę na wałęsające się po ulicach psy, które mają być w zamknięciu na podwórku lub w kojcu. Wspomniał również o obowiązku zakładania w porze wieczornej i nocnej, po zmroku przez pieszych kamizelek odblaskowych.

Po nim głos zabrała burmistrz Dobrodzienia, Pani Róża Koźlik, przedstawiając realizację funduszu sołeckiego w wioskach naszej gminy w 2015 roku. Łącznie wydano na jego realizację 195 648 zł, a w Szemrowicach na kwotę 19 082,20 zł, z przeznaczeniem na dokumentację projektową ścieżki rowerowej. Przedstawiła także główne inwestycje realizowane przez gminę w 2016 roku, a jedną z nich będzie montaż punktu oświetleniowego w Szemrowicach przy ulicy Szkolnej w kierunku kościoła, a inwestycja będzie kosztowała ponad 14000 zł.

Następnie przystąpiono do podania propozycji i uchwalenia funduszu sołeckiego Szemrowic na 2017 rok., a realizację którego przypadło 21822,67 zł. W wyniku dyskutowanych propozycji jednogłośnie przegłosowane zostały następujące: usługa koszenia trawników - 2000 zł, wymiana wiaty przystanku autobusowego - 11000 zł, zakup mundurów galowych dla OSP - 5000 zł, zakup paliwa i oprzyrządowania do kosiarek - 822,67 zł oraz zakup opału do budynku OSP - 3000 zł.

Głos zabrał również kierownik KRUS - Pan Arkadiusz Grzebiński, który zaapelował do rolników, aby przypilnowali swoich powinności wobec KRUS i dokumentacji emerytalnej, zachęcił rolników do korzystania z możliwości rehabilitacji zdrowotnych oraz poinformował, że istnieje jeszcze możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę rolniczą - dla kobiet od 55 roku życia, a dla mężczyzn od 60 roku życia.

Podczas dyskusji pytano również o wybrukowaną część ulicy Słonecznej i plany gminy co do naprawienia nawierzchni tej części drogi. Pani burmistrz odpowiedziała, że na razie nie stać gminy na ten remont, gdyż został wyceniony na około 80000 zł.