STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SZEMROWICE

ADRES: SZEMROWICE, UL. STRAŻACKA 1, 46-380 DOBRODZIEŃ

TEL.: 034/3536448 TEL/FAX.: 034/3536030

KONTO: BS W LEŚNICY O/DOBRODZIEŃ,

NR 34 8907 1047 2005 4004 7005 0001

ZARZĄD STATUT SPRAWOZDAWCZOŚĆ OPP

NASZE STOWARZYSZENIE POWSTAŁO W MARCU 2003 ROKU Z INICJATYWY KILKUNASTU MIESZKAŃCÓW SZEMROWIC, PO WIZYCIE W GMINIE DOBRODZIEŃ PANI ALINY KOZIŃSKIEJ, PREZESA FORUM INICJATYW OŚWIATOWYCH. OD 2004 ROKU STOWARZYSZENIE JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Od 2003 roku zrealizowało samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami działającymi w Szemrowicach, czyli Ochotniczą Strażą Pożarną, Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim - koło Szemrowice, parafią pw. św. Trójcy oraz Szkołą Podstawową i Przedszkolem, następujące projekty:

Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku od 2004 roku:

- 2004 rok - UMiG Dobrodzień, Starostwo Powiatowe Olesno, PSP Olesno, PSP Lubliniec, wyróżnienie w konkursie Piękna Wieś Opolska’2004

- 2005 rok - UMiG Dobrodzień, Starostwo Powiatowe Olesno, PSP Olesno  - II miejsce w konkursie na projekt ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski na zrealizowany projekt imprezy o charakterze ponadlokalnym – II Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku

- 2006 rok - UMiG Dobrodzień, Starostwo Powiatowe Olesno, Urząd Marszałkowski w Opolu, Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu, PSP Olesno. Wyróżnienie w konkursie Piękna Wieś Opolska’2006

- 2007 rok – wsparcie finansowe Samorządu Województwa Opolskiego w ramach wykonania zadania publicznego „Pozytywne kształtowanie i kreowanie wizerunku regionu” oraz wsparcie finansowe UMiG Dobrodzień, Starostwa Powiatowego Olesno, Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu, PSP Olesno.

- 2008 rok – wsparcie finansowe Miasta i Gminy Dobrodzień w ramach wykonania zadania publicznego „Kultura pożarnictwa na Górnym Śląsku, podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych”

- 2008 rok – wsparcie finansowe z funduszy Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim „ V Wettbewerb der Alten Pferdefeuerwehrwagen in Oberschlesien und Enthüllung der Gedenktaffel für  Johannes Hellmann”

- 2009 rok – wsparcie finansowe Miasta i Gminy Dobrodzień w ramach wykonania zadania publicznego „Kultura pożarnictwa na Górnym Śląsku, podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych”

- 2009 rok – wsparcie finansowe z funduszy Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim „ V Wettbewerb der Alten Pferdefeuerwehrwagen in Oberschlesien”

- 2009 rok – wsparcie finansowe w ramach realizacji projektu „Przez Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku do integracji z przyjaciółmi z Unii Europejskiej“ dofinansowanego z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Od 2003 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice organizuje „Autosacrum”:

-  2003 rok - III miejsce w konkursie Piękna Wieś Opolska’2003 za organizację ”Autosacrum 2003”,

- 2004 rok - wsparcie finansowe w ramach realizacji Kontraktu Wojewódzkiego

W ramach Programu Odnowy Wsi:

- 2004 - wsparcie finansowe w ramach realizacji projektu "Jeden rok - jeden krok" uzyskane z funduszy Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności,

- 2007 rok – udział w organizacji i przebiegu VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi

- 2007 rok – wsparcie finansowe w ramach realizacji projektu „Wakacyjne drogi ze św. Krzysztofem i Janem Pawłem II” „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" ogłoszonego przez Wojewodę Opolskiego.

- 2009 rok – wsparcie finansowe w ramach realizacji projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej umożliwiające prowadzenie kursów i szkoleń” w ramach wykonania zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej” dofinansowanego z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

SPRAWOZDANIE ZA LATA 2008 - 2010

ROK 2008

8 stycznia 2008  - pierwsze zajęcia świetlicowe w 2008 roku były okazją do interesującego spotkania z dobrodzieńskim podróżnikiem i obieżyświatem - Panem Jackiem Plutą.

 23 lutego 2008 - delegacja odwiedziła leżącą, tuż za polską granicą, pięknie położoną czeską miejscowość Sudice. Rudolf Hyla, Piotr Kazior i Joachim Wloczyk. W Sudicach pięknie ugościł Szemrowiczan starosta gminy, pan Petr Halfar oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej pan Pavel Plachtzik. Wizyta była związana z organizacją V Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku i planami odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Conradowi Hellmannowi, a właśnie w Sudicach w 1840 Hellmann się urodził. Sudice to bardzo zadbana i pięknie utrzymana wioska, licząca ponad 650 mieszkańców. W wiosce znajduje się szkoła podstawowa, straż pożarna, rzymskokatolicka parafia pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela i parafia ewangelicka, a także działa mniejszość niemiecka. Zwraca również uwagę pomnik ku czci poległych mieszkańców Sudic w czasie I i II wojny światowej. W czasie spotkania gospodarze pokazali nam budynek straży pożarnej i odremontowaną sikawkę konną, a także sztandar strażacki. Zaprosiliśmy strażaków z Sudic do odwiedzenia Szemrowic w czerwcu i zaproszenie zostało przyjęte. Potem mogliśmy jeszcze zwiedzić kościół parafialny, gdzie zapoznaliśmy się z historią kościoła i mogliśmy zobaczyć sztandar strażacki znajdujący się w kościele. Potem zwiedziliśmy urząd gminy. Na zakończenie wizyty gospodarze zaprosili nas na obiad. Teraz czekamy na naszych czeskich przyjaciół w czerwcu.

12 luty 2008 - członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice spotkali się na zebraniu podsumowującym działalność organizacji w 2007 roku. Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności przedstawił prezes Joachim Wloczyk, sprawozdanie finansowe skarbnik Teresa Kuc, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Urszula Niedziela. Po udzieleniu absolutorium Zarządowi w czasie dyskusji dotyczącej planów na nowy rok omawiano sprawę organizacji V Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2008, podczas których nową imprezą towarzyszącą zawodom będzie festiwal piosenki strażackiej  i Autosacrum - Szemrowice 2008. Oprócz tego ustalono, że Stowarzyszenie będzie się starało o fundusze unijne dla Szkoły Podstawowej oraz rozpocznie starania o wybudowanie ze szkoły w kierunku Szemrowic i Warłowa chodnika.

8 luty 2008 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice otrzymało z opolskiego Oddziału Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pismo w sprawie planów przebudowy skrzyżowania obwodnicy z drogą biegnącą z Warłowa do Dobrodzienia. Informuje się w nim, że zlecono opracowanie w sierpniu 2007 roku koncepcji sygnalizacji świetlnej, a obecnie oddział podejmie decyzję, według którego z opracowanych wariantów należy zlecić wykonanie projektu technicznego budowy sygnalizacji. "Oznacza to gotowość do realizacji inwestycji w drugiej połowie br. pod warunkiem uzyskania zapewnienia finansowania dla przedmiotowej inwestycji" - napisano w piśmie podpisanym przez z - cę dyrektora Oddziału inż. Jerzego Roczka.

Marzec – maj – trwały przygotowania do organizacji V Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku oraz Autosacrum – Szemrowice 2008, w ramach którego:

- podjęto prace nad wykonaniem projektu tablicy ku czci Hellmanna,

- podjęto prace nad wykonaniem projektu medalu ku czci Hellmana,

- zostały wysłane informacje do wszystkich gmin w województwie opolskim w sprawie planowanych uroczystości w związku z odsłonięciem tablicy ku czci Hellmanna,

- wysłano informacje i zaproszenia do jednostek OSP chcących brać udział w zawodach i uroczystości odsłonięcia tablicy,

- został napisany i złożony do Urzędu Miasta i Gminy w Dobrodzieniu w ramach realizacji zadania publicznego„Kultura pożarnictwa na Górnym Śląsku”,

- został napisany i złożony do Konsulatu Generalnego Niemiec w Opolu oraz TSKN na Śląsku Opolskim,

- wykonane zostały prace porządkowe na terenie boiska,

- został zamówiony namiot festynowy i podpisano umowy z zespołami artystycznymi.

25 maja 2008 – do naszej miejscowości zjechali przedstawiciele drużyn strażackich, które mają wziąć udział w zawodach. Przyjechała część drużyn z województwa opolskiego i śląskiego. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia programu imprezy ze szczególnym uwzględnieniem tych punktów, które odnoszą się do samych drużyn strażackich. Przedstawiciel organizatorów zachęcił strażaków do udziału nie tylko w zawodach, ale także w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci J. C. Hellmanna, które odbędzie się w dniu 7 czerwca od godz. 10. Przedstawiciele strażaków są zapraszani do udziału z pocztami sztandarowymi. Zaprezentowani zostali wszyscy sponsorzy imprezy, którzy ufundują nagrody dla drużyn biorących udział w zawodach. Przedstawiciel każdej OSP otrzymał również zestaw plakatów do rozwieszenia w swoich miejscowościach. Przedstawiciel PSP w Oleśnie Pan Wojciech Wiecha przedstawił kwestie regulaminowe - regulamin nie ulega zmianie, jest taki sam jak w zeszłym roku, zarówno dla drużyn MDP, jak i seniorskich. Spotkanie zakończyło się pokazem ćwiczenia bojowego, jakie będzie oceniane podczas zawodów.

6 czerwca 2008 - w tym roku po raz pierwszy odbył się Festiwal Piosenki Strażackiej, na który zgłosiły się cztery zespoły: trzy ze Szkoły Podstawowej w Szemrowicach i jeden z SP z Turzy. Komisja konkursowa kiedy wysłuchała piosenek postanowiła przyznać wszystkim zespołom pierwsze miejsce.

7 czerwca 2008 – uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czci J.J.C. Hellmanna rozpoczęło się o godz. 10 w sobotnie przedpołudnie, uroczystą mszą św. koncelebrowaną, którą odprawili proboszcz ks. Henryk Malorny oraz kapelan strażaków z województwa śląskiego ks. Henryk Kucob. W homilii ks. Kucob podkreślił znaczenie druha Hellmanna dla Śląska i śląskiego pożarnictwa, mówiąc, że będąc przez całe życie prawnikiem, zawsze chciał ratować życie człowieka od pożogi. Po nabożeństwie rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia tablicy, której dokonali wspólnie Burmistrz Miasta i Gminy Dobrodzień - Pani Róża Koźlik, Konsul Niemiec w Opolu Pan Ludwik Neudorfer, Starosta Oleski Pan Jan Kus oraz przedstawiciel ZW OSP RP Pan Reng. Gościliśmy tego dnia w Szemrowicach również Pana Petra Halfara starostę gminy Sudice w Czechach wraz ze strażakami. W uroczystości wzięło udział 18 pocztów sztandarowych OSP i szkół. Na jej zakończenie głos zabrał Konsul Niemiec, Burmistrz Dobrodzienia, Starosta Oleski i Burmistrz Zdzieszowic Pan Dieter Przewdzing, który obioecał, że dołoży starań, by Medal Hellmanna był reaktywowany. Prezes OSP Rudolf podziękował wszystkim za przybycie, a w szczególności za przeznaczenie środków na wykonanie tablicy ku czci Hellmanna.

W IV Górnośląskich Zawodach MDP przy użyciu ręcznej przenośnej zabytkowej sikawki wzięło udział 12 męskich i 5 żeńskich drużyn MDP działających przy OSP: Dobrodzień, Główczyce, Jamy, Kadłub Wolny, Knieja, Kośmidry, Rudniki, Szemrowice, Tworóg, Zębowice, Bzinica Stara, Piasek. W wyniku zaciekłej rywalizacji w kategorii dziewcząt wygrała MDP Kośmidry, a wśród chłopców MDP Szemrowice.

W sobotni wieczór wystąpiły dla wszystkich dzieci z szemrowickiego przedszkola prezentując piękne tańce, piosenki i wiersze. Natomiast uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej przedstawiły widowisko pt. "Złote wesele". Tak się ten występ spodobał, że wystąpiły jeszcze raz w niedzielę. Na uwagę zasługują przygotowane z niezwykłą starannością stroje. Dzieci zostały nagrodzone wspaniałymi brawami, a organizatorzy przygotowali im poczęstunek. Po nich na scenie wystąpił zespół muzyczny z Szemrowic, grający muzykę dętą, a wieczorem do tańca przygrywał zespół "TWIST" z Warłowa.

8 czerwca 2008 - W niedzielę już ok. godziny 12 zaczęły przyjeżdżać pierwsze drużyny na zawody. Półtorej godziny później rozpoczął się korowód ulicami Szemrowic, który wyjątkowo w tym roku otwierały majoretki z zespołu "Copacaba" i Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ciasnej. Cześć zaprzęgów konnych była ustrojona w biało - czerwone flagi - cóż zbliżał się mecz Polska - Niemcy. Zaprzęgi zajechały na plac zawodów, gdzie zaprezentowały się widzom. Powitała je Burmistrz Dobrodzienia Pani Róża Koźlik. W zawodach wzięły udział łącznie 26 jednostek w trzech kategoriach z OSP:  Bieńkowice, Bystra, Czepielowice, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Granowice, Jeżowa, Kalisz – Lis, Kośmidry, Księży Las, Lubecko, Łany, Osowiec, Staniszcze Wielkie, Strzelce Opolskie, Szemrowice, Świbie, Sieraków Śląski, Tworóg, Przewóz, Piasek, Jełowa. Oprócz ogromnej rzeszy kibiców i fanów sikawek konnych na zawody przybyli także wyśmienici goście: poseł na Sejm RP Pan Ryszard Galla, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oleskiego Pani Barbara Kaczmarczyk, burmistrz Dobrodzienia Pani Róża Koźlik, Pan Gerd Schrammen z Muzeum Pożarnictwa w Fuldzie (Niemcy). W zaciętej rywalizacji przerwał deszcz, ale zawody zostały dokończone. Zwycięzcami okazali się:

W kategorii sikawek konnych:
1 miejsce: OSP Łany
2 miejsce: OSP Świbie
3 miejsce: OSP Sieraków Śląski
4 miejsce: OSP Dobrzeń Wielki

W kategorii sikawek ręcznych:
1 miejsce: OSP Główczyce
2 miejsce: OSP Tworóg
3 miejsce: OSP Bystra
4 miejsce: OSP Piasek

W kategorii sikawek konnych (drużyny kobiece):
1 miejsce: OSP Kalisz
2 miejsce: OSP Szemrowice
3 miejsce: OSP Granowice
4 miejsce: OSP Przewóz

21 czerwca 2008 – spotkanie podsumowujące organizację V Zawodów Sikawek Konnych na górnym Śląsku z mieszkańcami Szemrowic.

12-13 lipca 2008 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice i Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy już po raz szósty zorganizowały wspólnie AUTOSACRUM, imprezę, która ma w naszej wiosce i parafii już ponad trzydziestoletnią tradycję. W tym roku impreza trwała dwa dni. 12 lipca, w sobotę, odbyła się zabawa taneczna, a młodzieży i dorosłym przygrywał do tańca zespół "Dawid's". W niedzielę, 13 lipca, już przed godz. 15 zaczęły zjeżdżać się przed kościół parafialny pierwsze samochody osobowe. Tuż przed tą godziną drogi dojazdowe do kościoła były zapełnione samochodami, motorowerami i motocyklami. Rozpoczęła się msza św. w intencji kierowców i ich bezpieczeństwa na drogach. Kierowcy i ich rodziny dziękowali za bezpieczną jazdę przez cały rok, ale modlili się również za osoby, które w ostatnim czasie tragicznie zginęły na drogach. Mszę św. odprawili wspólnie proboszcz parafii, ks. Henryk Malorny i ks. Piotr Kuc. Po mszy św. odbyło się poświęcenie pojazdów samochodowych. Kolejna cześć imprezy miała miejsce przed remizą OSP. o godz. 16.30 rozpoczęły się zawody sprawnościowe dla kierowców, rowerowe i motorowerowe. Największym zainteresowaniem cieszyły się zawody sprawnościowe samochodowe wśród panów oraz rowerowe. Tutaj walka była najbardziej zacięta, a każda informacja o ustanowieniu nowego rekordu przejazdu powodowała, że zawodnicy, którzy przegrali swoje pierwsze miejsca ustawiali się w kolejce do nowego przejazdu. Każde dziecko na starcie otrzymało batonik i napój, a kierowca zapach do samochodu, ufundowane przez naszego sponsora - sklep "STRZODA" z Dobrodzienia. Kierowcy walczyli tradycyjnie o puchar Proboszcza. Niestety dobrze rozwijające się zawody przerwała burza. Rzęsiście padający deszcz nikogo jednak nie zraził, chociaż dzieci protestowały, dlaczego trzeba zawody przerywać. Na poprawienie humorów wystąpił zespół "Dwa Kamraty", który nieźle rozbawił zgromadzoną w namiocie publiczność, a przy przepysznych ciastach przygotowanych przez szemrowickie i warłowskie gospodynie, przy kawie, przepysznych krupniokach, szaszłykach i można było naprawdę miło spędzić czas. Po występie "Dwóch Kamratów" odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i pucharów zwycięzcom zawodów. Wśród motorowerzystów zwyciężył Tomasz Tworek. W zawodach rowerowych dla dzieci w wieku 7 - 11 lat: dziewczęta I - Nikola Korn, II - Weronika Strzoda, III - Paulina Strzoda; chłopcy I - Rafał Wloczyk, II - Sebastian Wloczyk, III - Mateusz Thomassek. Wśród uczestników zawodów rowerowych dla dzieci w wieku 12 - 16 lat: dziewczęta I - Urszula Czapla, II - Martyna Miosga, III - Natalia Bonk; chłopcy I - Krystian Oleś, II - Marcin Czapla, III - Denis Piegsa. W zawodach dla kierowców: panie I - Teresa Dworaczyk, II - Gabriela Jańta; panowie I - Martin Pytel, II - Joachim Skorupa, III - Krystian Czaja. Po ceremonii dekoracji zwycięzców zostały rozlosowane wśród wszystkich uczestników zawodów nagrody rzeczowe ufundowane przez naszych sponsorów - sklep STRZODA z Dobrodzienia. Wśród motorowerzystów była to kurtka przeciwdeszczowa, rowerzystów - radiomagnetofon, a wśród kierowców - zestaw kina domowego. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna, a przygrywał zespół "Paweł Band".

17 sierpnia 2008 - nasi strażacy oraz przedstawiciele Stowarzyszenia udali się do Sudic w Czechach na zaproszenie prezesa tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej, jako rewizyta za przyjazd delegacji czeskiej z okazji odsłonięcia tablicy ku czci J.C. Hellmanna. W Sudicach przyjęli nas niezwykle miło starosta pan Petr Halfar oraz prezes OSP pan Pavel Plachtzik wspólnie ze strażakami. W tym dniu w Sudicach odbywały się doroczne zawody strażackie, w których wzięło udział 13 drużyn męskich i 4 żeńskie. Zawody, co ciekawe, odbywają się tam na zupełnie innych zasadach. Mają charakter wybitnie sportowy i polegają na jak najszybszym strąceniu ogników. Odbywają się, tak jak u nas, na czas i nie ma w ich regulaminie toru przeszkód. Co ciekawe odbywają się w dwóch turach. Pierwsza to rywalizacja o puchar przechodni, a druga o pieniądze. Zawody były doskonałą okazją do towarzyskiego spotkania. Było wiele dyskusji o oglądanych zawodach i Zawodach Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. Strażacy z Sudic żałowali, że nie mogli zostać w Szemrowicach na następny dzień, bo zdjęcia z imprezy oglądali w internecie. Po zakończeniu sudickich zawodów zostaliśmy zaproszeni na kolację, po której oglądaliśmy remontowane właśnie sikawkę konną i remizę straży. Jej kompletny remont polega na odnowieniu pomieszczeń wewnątrz oraz wymianie okien, dachu i odnowieniu elewacji. W rozmowach mieszkańcy Sudic byli bardzo zainteresowani postacią Hellmanna.

wrzesień – listopad – trwały prace redakcyjne nad Planem Odnowy Miejscowości Szemrowice na lata 2008 – 2013.

12 listopada 2008 – w świetlicy OSP odbyło się wiejskie zebranie poświęcone uchwaleniu Planu Odnowy Miejscowości na lata 2008 - 2015. W zebraniu uczestniczyli oprócz Rady Sołeckiej również przedstawiciele wszystkich organizacji działających we wsi. Zebraniu przewodniczył sołtys wsi, Joachim Wloczyk, który przedstawił rezultaty realizacji Programu Odnowy Wsi w latach 2003, kiedy to wieś przystąpiła do programu aż do roku 2008, a następnie przedstawił Program na następne siedem lat. Została podjęta wspólna uchwała za realizacją programu. W czasie dyskusji mieszkańcy zwrócili uwagę na stan dróg wiejskich, dyskutowali sprawę zamknięcia ujęcia wody w Szemrowicach oraz niewłaściwy stan hydrantów.

listopad 2008 – z funduszy stowarzyszenia zakupiono frytkownicę oraz wspomożono finansowo Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemrowicach na zakup pomocy naukowych oraz OSP Szemrowice.

grudzień 2008 – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice przystąpiło do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”. Został złożony projekt do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na wykonanie zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”, trwały prace nad napisaniem projektu  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na wykonanie zadania publicznego w zakresie realizacji zadania publicznego „Rozwój kontaktów i współpracy międzynarodowej”
 

ROK 2009

8 stycznia 2009 - taki tytuł nosiło spotkanie z dobrodzieńskim podróżnikiem, Panem Jackiem Plutą, podczas którego opowiedział o swojej ostatniej wyprawie, jaką odbył w listopadzie ubiegłego roku. Jacek Pluta odwiedził wyspy południowego Pacyfiku oraz Nową Zelandię. Opowieść została zilustrowana kilkuset pięknymi zdjęciami, pokazującymi ciekawostki przyrodnicze oraz życie mieszkańców antypodów. Było to już drugie spotkanie w szemrowickiej świetlicy.

Doposażenie świetlicy wiejskiej umożliwiające prowadzenie kursów i szkoleń.

Taką nazwę nosił projekt, którego realizacja rozpoczęła się w Szemrowicach od dnia 29 maja 2009 roku. Stanowi on realizację zadania publicznego pn. "Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej". Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice otrzymało na jego dofinansowanie w wysokości 9240 zł, za które zostanie zakupiony zestaw komputerowy, ekran i rzutnik multimedialny oraz zostaną wykonane nowe stoły do świetlicy. 29 maja 2009 roku podczas ogólnowiejskiego zebrania Joachim Wloczyk, koordynator projektu, poinformował zebranych o celach i harmonogramie realizacji projektu oraz przedstawiony został nowo zakupiony zestaw komputerowy, rzutnik multimedialny oraz ekran. Zebrani zostali również zapoznani z pozostałymi działaniami przewidzianymi na wrzesień: kursie komputerowym i kursie robót ręcznych dla dzieci i dorosłych. W zebraniu wzięły udział władze gminy z panią burmistrz Różą Koźlik na czele oraz przewodniczącym Rady Gminy, panem Damianem Karpińskim i wiceburmistrzem Markiem Witkiem. Promocja projektu miała miejsce podczas VI Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. Zakupiony sprzęt komputerowy był wykorzystany podczas konferencji popularno - naukowej "Dzieje pożarnictwa na Górnym Śląsku do 1945 roku" oraz w namiocie festynowym, gdzie zaprezentowano około 1000 zdjęć prezentujących poprzednie pięć Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. Bezpośrednio po Zawodach Sikawek Konnych na Górnym Śląsku, zakupiony sprzęt został na stałe umieszczony w świetlicy, zamontowany został również na stałe ekran. Podczas spotkania podsumowującego realizację projektu VI Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic nie tylko został zaprezentowany nowy sprzęt multimedialny, ale przypomniano również o odbywającym się konkursie fotograficznym "Moja wieś w obiektywie", zachęcając do udziału w nim oraz o planowanych kursach. Mieszkańcy mogli oglądać zdjęcia i filmy pochodzące z tegorocznych Sikawek przy użyciu nowo zakupionego sprzętu. W lipcu został zamontowany ekran. We wrześniu zostały wykonane stoły do świetlicy OSP, naprawione krzesła. Został także ogłoszony konkurs pt. „Moja wieś w obiektywie”. Na początku października rozpoczął się kurs komputerowy w którym wzięło udział 10 osób. Realizacja projektu zakończyła się 16 października, spotkaniem podczas którego przedstawiono rezultaty projektu, rozstrzygnięto konkurs fotograficzny oraz wręczone zostały dyplomy, nagrody i podziękowania. Projekt został rozliczony w ciągu dwóch tygodni.

VI ZAWODY SIKAWEK KONNYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU – DNI SZEMROWIC 2009 -  6 - 7 czerwca 2009

24 maja 2009 roku do remizy OSP w Szemrowicach zjechało kilku przedstawicieli drużyn, m. in. z Dobrzenia Wielkiego, Dobrzenia Małego, Jełowej, Zborowskiego, Kadłuba Wolnego, Ostrożnicy, które wezmą udział Zawodach Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. Zebranych powitał prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice, przedstawiając program nadchodzącej  imprezy oraz sponsorów publicznych, prywatnych, patronów medialnych. Następnie zastępca komendanta PSP w Oleśnie Wojciech Wiecha z ramienia komisji sędziowskiej przedstawił regulaminowe zasady udziału w zawodach. Strażacy stwierdzili, że jeśli regulamin się nie zmienia, to nie potrzeba urządzać pokazu. 

WYNIKI:

Sikawki konne, mężczyźni:
I miejsce - OSP Łany - 36 sekund
II - OSP Dobrzeń Wielki - 38,7 sekund
III - OSP Przewóz - 39,9 sekund

Sikawki konne, kobiety:
I miejsce - OSP Łany - 47,6 sekund
II - OSP Księży Las - 48,2 sekund
III - OSP Szemrowice - 48,5 sekundy

Przenośne sikawki ręczne, mężczyźni:
I miejsce- OSP Główczyce - 52,8 sekundy
II - OSP Granowice - 54,1 sekundy
III - OSP Klekotna - 55,8 sekundy

Przenośne sikawki ręczne, kobiety:
I miejsce - OSP Granowice

Zawody młodzieżowe, chłopcy:
I miejsce - OSP Kośmidry

Zawody młodzieżowe, dziewczyny:
I miejsce - OSP Knieja.

NASI SPONSORZY:

PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY URZĘDU MIASTA I GMINY DOBRODZIEŃ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA "Podtrzymanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej – kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku"

 ZADANIE JEST DOTOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "ROZWÓJ KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ"

PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY KONSULATU REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC ORAZ TOWARZYSTWA SPOŁECZNO - KULTURALNEGO NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM

ZADANIE JEST DOTOWANE PRZEZ DOM WSPÓŁPRACY POLSKO - NIEMIECKIEJ

ZADANIE JEST DOTOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNIE

W sobotę, 27 czerwca, tydzień później niż planowano wcześniej, odbyło się spotkanie podsumowujące VI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic. Na to tradycyjne spotkanie zostały zaproszone wszystkie osoby, które angażowały się w realizację projektu. Joachim Wloczyk przypomniał o przygotowaniach do Sikawek, ich realizacji, przedstawił sponsorów publicznych i prywatnych oraz zostały podane wszystkie wydatki i przychody, których różnica dała zysk w wysokości ponad 3200 złotych. Zostały równieżwręczone podziękowania sponsorom, a organizatorzy podziękowali wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie i pomoc, gdyż dzięki temu impreza przebiegała niezwykle sprawnie. Na spotkaniu byli zaproszeni przedstawiciele OSP Dobrodzień oraz przedstawiciel PSP Lubliniec. Spotkanie było okazją do obejrzenia zdjęć i filmów z zawodów. Przypomniane zostały ogłoszone konkursy fotograficzne oraz kursy w ramach realizacji projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej umożliwiające prowadzenie kursów i szkoleń” dofinansowanego z fundusz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Zebranie było do towarzyskich rozmów przy poczęstunku, a tatusiowie rozegrali z dziećmi mecz piłki nożnej i przeprowadzili rozgrywki w tenisa stołowego.

Początek wakacji stał się świetną okazją do podsumowania zajęć na świetlicy. W sobotę, 4 lipca, dzieci spotkały się na placu przy remizie, gdzie wychowawcy i rodzice zorganizowali dla nich ognisko z pieczeniem kiełbasek. Gościem był mieszkaniec Szemrowic, pan Mirosław Pielot, który interesuje się astronomią. Po zmroku przy pomocy specjalnej lunety, dzieci oglądały Księżyc i gwiazdy. Pan Pielot opowiadał dzieciom różne ciekawostki związane z Księżycem i gwiazdami, chociaż warunki do oglądania nie były zbyt dobre, to jednak zainteresowanie dzieci było bardzo duże.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice i Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy już po raz siódmy zorganizowały wspólnie AUTOSACRUM, imprezę, która ma w naszej wiosce i parafii już trzydziestopięcioletnią  tradycję. W tym roku impreza trwała dwa dni. 11 lipca, w sobotę, odbyła się zabawa taneczna, a młodzieży i dorosłym przygrywał do tańca zespół "TWIST". W niedzielę, 12 lipca, już przed godz. 15 zaczęły zjeżdżać się przed kościół parafialny pierwsze samochody osobowe. Według szacunków przed mszą św. przy uliczkach wokół kościoła było ponad 300 samochodów, motorowerów, motocykli i rowerów. Rozpoczęła się msza św. w intencji kierowców i ich bezpieczeństwa na drogach. Kierowcy i ich rodziny dziękowali za bezpieczną jazdę przez cały rok, ale modlili się również za osoby, które w ostatnim czasie tragicznie zginęły na drogach. Mszę św. odprawili wspólnie proboszcz parafii, ks. Henryk Malorny i ks. Piotr Kuc. Po mszy św. odbyło się poświęcenie pojazdów samochodowych. Kolejna cześć imprezy miała miejsce przed remizą OSP. o godz. 16.30 rozpoczęły się zawody sprawnościowe dla kierowców, rowerowe i motorowerowe. Największym zainteresowaniem cieszyły się zawody sprawnościowe samochodowe wśród pań i panów. Wśród pań walka była najbardziej zacięta, a każda informacja o ustanowieniu nowego rekordu przejazdu powodowała, że zawodnicy, którzy przegrali swoje pierwsze miejsca ustawiali się w kolejce do nowego przejazdu. Jeszcze na pięć minut przed końcem zawodów jedna z pań przejechała tor najszybciej, co od razu spowodowało ustawienie się do następnych przejazdów konkursowych. Tradycyjnie zawody rowerowe cieszyły się wielkim powodzeniem. . Każde dziecko na starcie otrzymało batonik i napój, a kierowcy i motorowerzyści na zakończenie zawodów upominki od sponsora, ufundowane przez - sklep "STRZODA" z Dobrodzienia. Nasi sponsorzy ufundowali również nagrody rzeczowe, które rozlosowano wśród wszystkich uczestników zawodów. Kierowcy walczyli tradycyjnie o puchar Proboszcza. Zwycięzcy: Samochody - panie: I - Teresa Dworaczyk, II - Brygida Kontny, III - Gabriela Jainta, panowie: I - Krystian Czaja, II - Artur Dziuba, III - Rudolf Wiendlocha. Motorowery I - Maciej Dejna, II - Robert Pawełka, III - Paweł Marszałek Rowery 12 - 16 lat (dziewczęta) I - Urszula Czapla, II - Nikola Korn, III - Izabela Rucińska, (chłopcy) I - Krystian Oleś, II - Denis Kubik, III - Bartłomiej Wloczyk; 7 - 11 lat (dziewczęta) I - Dżesika Korn, II - Paulina Strzoda, III - Roksana Ochmann, (chłopcy) I - Sebastian Wloczyk, II - Mateusz Thomassek, III - Rafał Wloczyk. Tymczasem w namiocie festynowym  odbywały się występy zespołu "JES" i "Piekarskie Trio". Wieczorem do tańca przygrywał zespół "Paweł Band"

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice w dniu 12 sierpnia 2009 roku zorganizowało wycieczkę do kopalni „Guido” w Zabrzu. Wycieczkowicze podzielili się na dwie grupy i pod okiem opiekunów i przewodników ruszyli na zwiedzanie dwóch poziomów zabytkowej kopalni. Znajdują się one na głębokości 170 i 320 metrów pod powierzchnią. Zanim uczestnicy wycieczki zjechali do kopalni, założyli ochronne kaski i bluzy, a część otrzymała także górnicze lampy. A potem do windy, która zjeżdżała w dół z szybkością 4 metrów na sekundę. Dwaj przemili przewodnicy opowiedzieli nie tylko o ciężkiej pracy górników, ale także o ich życiu codziennym oraz zapoznali z historią kopalni i jej założycielem księciem von Donnensmarckiem. Przewodnicy opowiadali jak pracowano w kopalniach Śląska od połowy XIX wieku. Szczególnie ciekawe były opowieści dotyczące używania do pracy w kopalni koni, ich zastąpieniu w 1956 roku przez maszyny oraz współczesnej pracy górników i wykorzystaniu nowoczesnych maszyn. Praca tych ostatnich została  zaprezentowana.Po zwiedzaniu obowiązkowo wszyscy zatrzymali się w restauracji McDonalds i w drogę powrotną do domu. W drodze powrotnej zostały po raz kolejny przypomniany trwający konkurs fotograficzny "Moja wieś w obiektywie" oraz zapowiedź organizacji kursów komputerowego i robót ręcznych w ramach realizacji projektu "Doposażenie świetlicy wiejskiej prowadzenie kursów i szkoleń". Wycieczka była możliwa dzięki dofinansowaniu przez gminną Komisję Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

ROK 2010

24 lutego 2010 roku zebrali się członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice na zebraniu podsumowującym działalność organizacji w 2009 roku, a także w celu zmiany Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności przedstawił prezes Joachim Wloczyk, dziękując jednocześnie wszystkim osobom, które w jakiejkolwiek formie przyczyniły się do działań na rzecz Stowarzyszenia i wioski. Prezes Joachim Wloczyk podziękował również wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia. Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Teresa Kuc, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Urszula Niedziela. Po udzieleniu absolutorium Zarządowi przystąpiono do przeprowadzenia zmian w Zarządzie. W miejsce ustępującej wiceprezes zarządu Urszuli Kontnej zebranie wybrało Lucjana Tkaczyka, a na skutek ustąpienia z zarządu Bożeny Umiastowskiej, która pełniła funkcję sekretarza, zebranie wybrało Jolantę Max. W czasie dyskusji dotyczącej planów na nowy rok omawiano sprawę organizacji VII Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2009 ,Autosacrum - Szemrowice 2010 oraz dożynki gminne.

Niedzielne popołudnie w dniu 25 kwietnia było okazją do wspomnienia dziejów odbudowy kościoła parafialnego w Szemrowicach. Podczas spotkania z cyklu "Historia lokalna na przykładzie wybranych miast i gmin powiatu oleskiego" ks. prałat Zbigniew Donarski opowiedział o dziejach odbudowy kościoła i pokazał około tysiąca zdjęć swojego autorstwa.

Spotkanie było już kilka razy przekładane, jednak w niedzielne popołudnie aula Szkoły Podstawowej w Szemrowicach zapełniła się do ostatniego miejsca. Na spotkanie przybyło ponad 120 osób, obecnych i byłych mieszkańców parafii oraz wielu gości z powiatu oleskiego, gminy Dobrodzień oraz księża ks. parałat Zbigniew Donarski i proboszcz ks. dziekan Henryk Malorny. Podczas spotkania gości powitał Joachim Wloczyk, słowo wstępne wygłosiła Przewodnicząca Rady Powiatu Oleskiego pani Barbara Kaczmarczyk, a wiele niesamowitych wrażeń zapewnił występ dzieci - uczniów szkoły podstawowej, którzy opowiedzieli zebranym w ciekawej i wesołej formie o życiu wioski oraz parafii. Najważniejszym punktem spotkania był referat ks. Zbigniewa Donarskiego, który w ciągu prawie trzech godzin opowiedział o odbudowie kościoła, pokazując niepublikowane w większości zdjęcia. Zebrani żywo reagowali, szczególnie rozpoznając osoby uwidocznione na zdjęciach, często swoich krewnych, znajomych albo nawet samych siebie. Opowieść ks. Donarskiego była okraszona wieloma anegdotami i wspomnieniami. Po zakończeniu wystąpienia zostały wręczone podziękowania oraz kwiaty, a zebrani zostali zaproszeni na kawę i ciasto.

23 maja 2010 - odbyło się spotkanie organizacyjne przez przypadającymi w dniach 5 - 6 czerwca 2010 roku Zawodami Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. Na spotkanie przyjechały w tym roku przedstawicielstwa czterech OSP. Omówiony został tor zawodów, szczególnie ta jego część zmodyfikowana, uczestnicy zostali zapoznani z programem Sikawek oraz przedstawieni zostali sponsorzy tegorocznej imprezy. Goście otrzymali również zestawy plakatów do wywieszenia w swoich miejscowościach.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice spotkali się 4 czerwca w Domu Spotkań w Zębowicach z grupami odnowy wsi z województwa dolnośląskiego. Spotkanie zorganizowała Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów". Przedstawiciele Stowarzyszenia: Lucjan Tkaczyk, Marek Witek i Joachim Wloczyk przedstawili działania Szemrowic w Odnowie Wsi. Omówili zrealizowane do tej pory projekty, a specjalny czas został poświęcony na przedstawienie Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku.

VII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku

5 czerwca (sobota) "Dzieje pożarnictwa na Górnym Śląsku do 1945 roku"Już po raz szósty odbyła się konferencja popularno – naukowa „Dzieje pożarnictwa na Górnym Śląsku do 1945 roku", której patronował Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Opolu. Wiodącym tegorocznym tematem była dawna technika pożarnicza. Swoje referaty wygłosili - pan Dariusz Falecki z Centralnego Muzeum Pożarnictwa („Historia śląskiego pożarnictwa do 1945 r. ze szczególnym uwzględnieniem producentów sprzętu gaśniczego”), zwracając szczególną uwagę na dzieje pożarnictwa pod kątem rozwoju techniki pożarniczej oraz pan Helmut Polewka, który w imieniu gościa imprezy, pana Gerda Schramenna, opowiedział o istnieniu dwóch fabryk, produkujących przed II wojną światową, sprzęt strażacki w Paczkowie i Zgorzelcu.

VI Górnośląskie Zawody Młodzieżowych Drużyn  Pożarniczych przy użyciu ręcznej przenośnej zabytkowej sikawki

Zawody Sikawek Konnych na górnym Śląsku są doskonałą okazją do zainteresowania techniką pożarniczą młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Sobotnie zawody, a wzięło w nich udział w tym roku 12 jednostek MDP z województw opolskiego i śląskiego. Zawody odbyły przy pomocy ręcznej sikawki z OSP Tworóg. Rywalizacja była bardzo zacięta, a oto wyniki:

6 czerwca (niedziela)  

W niedzielne przedpołudnie uczestnicy zawodów zaczęli się zjeżdżać pod szemrowicką remizę, skąd miał wyruszyć tradycyjny korowód. Zanim jednak to nastąpiło, odbyła się odprawa zgłoszonych jednostek z sędziami i została wylosowana kolejność startów. Następnie uczestnicy zawodów wyruszyli przez wieś w korowodzie, w kierunku placu zawodów, gdzie miała miejsce prezentacja drużyn biorących udział w zawodach i ich otwarcie, którego dokonała Burmistrz Dobrodzienia pani Róża Koźlik

VII ZAWODY SIKAWEK KONNYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU

W tegorocznych zawodach wzięły udział łącznie 32 drużyny w dwóch kategoriach sikawek przenośnych i konnych, a wystartowały drużyny kobiece i męskie. Startujących czekała rywalizacja nie nieco zmienionym torze, ponieważ należało uratować także człowieka z płonącego domku. Zawody przebiegały bardzo sprawnie, przy wspaniałej pogodzie i gorącym kibicowaniu tłumów ludzi. Imprezę zaszczycili przedstawiciele Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, Rady Powiatu Oleskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu i Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. Gościł również w Szemrowicach pan Gerd Schrammen z  Niemieckiego Muzeum Pożarnictwa w Fuldzie, a także jednostka OSP Radslavice z Czech. Po raz pierwszy w zawodach wzięły udział jednostki z OSP Chróścin (woj. łódzkie) i OSP Bożacin z Wielkopolski, a także OSP Dobrodzień - strażacy wyremontowali zabytkową sikawkę. Po zawodach odbyła się ceremonia wręczenia nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów i pamiątkowych kufli, a wręczali je przedstawiciele sponsorów. Miłą niespodzianką był pokaz gaszenia ognia przy pomocy sikawki przenośnej, konnej i nowego nabytku, a mianowicie zabytkowej motopompy marki Fischer przygotowany przez szemrowickich strażaków. Motopompę otrzymali z jednostki OSP Romchild z Niemiec.

ZADANIE JEST DOTOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJĄCE ODNOWĘ WSI W WYMIARZE REGIONALNYM"

PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY URZĘDU MIASTA I GMINY DOBRODZIEŃ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA "Podtrzymanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej – kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku"

PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY KONSULATU REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC ORAZ TOWARZYSTWA SPOŁECZNO - KULTURALNEGO NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM

 ZADANIE JEST DOTOWANE PRZEZ DOM WSPÓŁPRACY POLSKO - NIEMIECKIEJ

ZADANIE JEST DOTOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNIE

AUTOSACRUM – SZEMROWICE 10 – 11 LIPCA 2010

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice i Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy już po raz ósmy zorganizowały wspólnie AUTOSACRUM, imprezę, która ma w naszej wiosce i parafii już trzydziestopięcioletnią  tradycję. W tym roku impreza trwała dwa dni. 10 lipca, w sobotę, odbyła się zabawa taneczna, a młodzieży i dorosłym przygrywał do tańca zespół "SPEKTRUM". W niedzielę, 12 lipca, już przed godz. 15 zaczęły zjeżdżać się przed kościół parafialny pierwsze samochody osobowe. Rozpoczęła się msza św. w intencji kierowców i ich bezpieczeństwa na drogach. Kierowcy i ich rodziny dziękowali za bezpieczną jazdę przez cały rok, ale modlili się również za osoby, które w ostatnim czasie tragicznie zginęły na drogach. Mszę św. odprawili wspólnie proboszcz parafii, ks. Henryk Malorny i ks. Piotr Kuc. Po mszy św. odbyło się poświęcenie pojazdów samochodowych. Kolejna cześć imprezy miała miejsce przed remizą OSP. O godz. 16.30 rozpoczęły się zawody sprawnościowe dla kierowców, rowerowe i motorowerowe. W tegorocznych zawodach brało udział kilku kierowców, ale rywalizacja pomiędzy nimi była bardzo zacięta. Mniejszym zainteresowaniem cieszyła się rywalizacja wśród pań.  Tradycyjnie zawody rowerowe cieszyły się wielkim powodzeniem, ale ze względu na duży upał zawody skończyły się wcześniej. Nasi sponsorzy ("sklep auto - moto - części, artykuły przemysłowe" - ILONA I HENRYK STRZODA oraz firma IMEX - MARGO z grupy IMEX - PIECHOTA) ufundowali nagrody rzeczowe, a firma TRANS - RAUNEN oraz Urząd Miejski w Dobrodzieniu pomogły w organizacji imprezy. Oczywiście kierowcy i motorowerzyści walczyli tradycyjnie o puchar Proboszcza Parafii Szemrowice. Zwycięzcy: Samochody - panie: I - Brygida Kontny, II - Gabriela Jainta, III - Barbara Brylka, panowie: I - Artur Dziuba, II - Marek Pytel, III - Rudolf Wiendlocha. Motorowery I - Daniel Ćwielong,  Rowery 12 - 16 lat (dziewczęta) I - Nikola Korn, II - Urszula Czapla, III - Ewelina Pytel, (chłopcy) I - Bartłomiej Wloczyk, II - Denis Kubik, III - Sebastian Wloczyk; 7 - 11 lat (dziewczęta) I - Dżesika Korn, II - Barbara Maciuch, III - Natalia Ochmann, (chłopcy) I - Rafał  Wloczyk, II - Piotr Wloczyk, III - Szymon Tkaczyk. Tymczasem w namiocie festynowym  odbywały się występy zespołu "Śląskie Szwagry". Wieczorem do tańca przygrywał zespół "Voyager"

27 – 28 lipca 2010 - Wycieczka rowerowa Szemrowice – Spórok – Krasiejów. Wyjechała we wtorek 27 lipca w kierunku Spóroka, przez Myślinę i Staniszcze Małe, gdzie już powitał uczestników pierwszy spotkany w Krainie Dinozaurów zwierz z dawnej epoki. Na miejscu, w Spóroku, skorzystaliśmy z gościny wiejskiego centrum aktywności wiejskiej, czyli domu spotkań. Zanim rozpoczęły się wycieczkowe zajęcia, to mamy ze Spóroka usmażyły przepyszne naleśniki. Dzieci szemrowickie wspólnie z dziećmi ze Spóroka i Staniszcz wzięły udział w podchodach. Jedna z grup przygotowywała zadania dla grupy następnej: m. in. trzeba było poznać historię grobu znajdującego się przy drodze czy nazbierać określoną ilość jagód w lesie. Głównym miejscem spotkania było "Źródełko Zgody i Miłości", gdzie jednym z zadań było wykonanie ławeczek. Po powrocie i krótkim odpoczynku dzieci wzięły udział w pokazach strażackich i rywalizacji w podbijaniu piłki nożnej i skakaniu na skakance. Każde dziecko mogło też spróbować jak przy pomocy węża strażackiego i wody strzelić piłką do bramki. W sali gimnastycznej był dla dzieci i opiekunów przygotowany nocleg. Podczas pobytu w Spóroku wzięliśmy udział w realizacji części projektu "Jak aktywnie spędzić czas poza szkołą" - wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z powiatu strzeleckiego z elementami sportu, edukacji i rekreacji. Zajęcia były zorganizowane w ramach realizacji zadania publicznego, dofinansowanego przez powiat strzelecki. Ich organizatorami są: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Staniszczach Wielkich, Odnowa Wsi Spórok, Odnowa Wsi Staniszcze Małe. Następnego dnia, w padającym deszczu, pojechaliśmy do Krasiejowa, gdzie znajduje się "JURAPARK". W czasie kilkugodzinnego pobytu jechaliśmy w tunelu czasu, obejrzeliśmy zgromadzone okazy dinozaurów z różnych epok ich życia, a rewelacją okazał się również pokaz filmu w technologii 5D o dinozaurach z Patagonii. Na zakończenie wszyscy zjedli obiad. Wycieczka była możliwa dzięki dofinansowaniu przez gminną Komisję Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.  

Przez cały rok do 21 sierpnia. Altanka w kształcie samochodu, wykonana przez mieszkańców Szemrowic została zamontowana na skwerku u zbiegu ulic Wiejskiej i Na Makowczyce. Sobotni dzień, 21 sierpnia, upłynął inicjatorom realizacji pomysłu na pracach związanych z przewiezieniem poszczególnych elementów altanki i zamontowaniu jej na skwerku. W przewiezieniu pomogła szemrowicka firma Trans - Raunen, za co wielkie podziękowania. Najtrudniejszym zadaniem było przewiezienie tylnej części altanki i osadzenie jej na specjalnie wcześniej przygotowanych stojakach. pomysł zrodził się w ubiegłym roku, jesienią. W październiku gościem w Szemrowicach był oleski artysta rzeźbiarz, pan Marek Mielczarek. Jest związany już z naszą wioską poprzez wykonanie projektu i tablicy ku czci Joahannesa Hellmanna, która została odsłonięta w 2008 roku. Podczas jego ubiegłorocznego pobytu padł pomysł zagospodarowania kilku miejsc w Szemrowicach pod kątem organizacji Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - idea ta nawiązuje do tzw. wioski tematycznej. Pierwsze prace rozpoczęły się jeszcze zimą. Został wybrany projekt wybudowania samochodu wzorowanego na zabytkowym wozie strażackim z pierwszej połowy XX wieku. Projekt ten był konsultowany z panem Markiem Mielczarkiem. Z funduszy Stowarzyszenia i sponsorów zostało zakupione drewno, farba i inne potrzebne materiały, a od początku przy pracach brali udział Jolanta i Norbert Max, Lucjan Tkaczyk, Andrzej Pluta i Piotr Gomulski. Prace przeciągały się, głównie z powodu długiej zimy i nie udało się go zakończyć do początku czerwca. Tam przebiegają ścieżki rowerowe, a przez naszą wieś coraz częściej przejeżdżają turyści i tam właśnie będą mogli się zatrzymać, aby sobie odpocząć.

28 - 29 sierpnia - Miejsko - Gminne Dożynki W sobotę, 28 sierpnia, zabawę taneczną zagrał zespół SPEKTRUM z Klekotnej. Zanim jednak w niedzielę rozpoczęły się uroczystości gminne, to przed południem szemrowiccy parafianie świętowali dożynki parafialne, a przed ołtarzem zostały złożone, jako dziękczynienie za zebrane plony, kolejno korony z Szemrowic, Warłowa oraz z Kocur i Malichowa. Główne uroczystości odbyły się w niedzielę 29 sierpnia, a rozpoczęły się uroczystą mszą dożynkową w intencji rolników i ich rodzin. Msza została odprawiona, ze względu na niezbyt sprzyjającą pogodę,  w kościele parafialnym św. Trójcy przez proboszcza ks. Henryka Malornego oraz ks. Piotra Kuca, który wygłosił kazanie. Starostami dożynek byli państwo Gizela i Joachim Kostyra, którzy w czasie mszy złożyli na ołtarzu wotum dziękczynne w imieniu wszystkich rolników gminy Dobrodzień. Po mszy sprzed kościoła ruszył  tradycyjny korowód dożynkowy ulicami Szemrowic, przygotowany przez poszczególne wioski gminy. Nie zabrakło dowcipnych pomysłów, odwołujących się często do życia na wsi. Korowód otwierała szemrowicka orkiestra dęta, po niej bryczką jechali starostowie dożynek i zaproszeni goście, korony dożynkowe i kolorowe wozy dożynkowe, których było kilkanaście. Trasa korowodu była wspaniale przystrojona dożynkowymi ozdobami, a szczególnie zachwycały te, które nawiązywały do życia na wsi i zakończonych właśnie żniw. Niestety w czasie korowodu zaczął padać deszcz, ale to nie przeszkodziło specjalnie we wspaniałej zabawie uczestnikom korowodu. Zaraz po korowodzie, który zakończył się przed namiotem festynowym wszyscy przybyli na dożynki poczęstowali się kołoczem śląskim z kawą, a otwarcia dożynek dokonała burmistrz Dobrodzienia, pani Róża Koźlik. Zresztą nie zabrakło dostojnych gości: wicemarszałek Województwa Opolskiego pan Józef Kotyś, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Oleskiego pani Barbara Kaczmarczyk, Prezes Opolskiej Izby Rolniczej pan Herbert Czaja, Prezydent Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce pan Bernard Gaida, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu pan Damian Karpinski, wiceburmistrz Dobrodzienia pan Marek Witek, sekretarz gminy Dobrodzień pan Waldemar Krafczyk, wielu sołtysów i radnych gminnych. Podczas oficjalnej części głos zabrali także wicemarszałek Józef Kotyś, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Oleskiego Barbara Kaczmarczyk, Prezes Izby Rolniczej Herbart Czaja oraz pan Bernard Gaida - Prezydent Niemieckich Stowarzyszeń.  Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Kolejno wystąpili: orkiestra dęta z Szemrowic, przyjęty owacjami występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szemrowicach, a później zaproszone zespoły, czyli NATALIA PIERWOŁA (laureatka znanego programu telewizyjnego "Szansa na sukces") oraz zespół "BAJERY". W międzyczasie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów na najpiękniejszą koronę dożynkową, najpiękniejszy pojazd w korowodzie dożynkowym i najpiękniejszą dekorację dożynkową. Pojazdy  zostały poddane ocenie komisji, której zadaniem było wybrać te najciekawsze. W skład komisji weszli: Damian Karpinski- przewodniczący Rady Miejskiej, Waldemar Krafczyk-Sekretarz Gminy, Rozalia Gaś- przedstawiciel Rady Miejskiej, Paweł Mrozek-plastyk, Liliana Adamska – inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu. Tytuł Najpiękniejszego Pojazdu Korowodu Dożynkowego otrzymał wóz z sołectwa Myślina- Turza. Drugie miejsce exequo zajęły Ligota Dobrodzieńska oraz Kocury- Malichów. Wyróżnienia przyznano sołectwom: Warłów, Klekotna. Ocenie komisji podlegały także będące zwieńczeniem pracy rolników korony dożynkowe. Najpiękniejszą okazała się korona sołectwa Kocury-Malichów. Drugie miejsce  zajęło sołectwo Kolejka, trzecie Gosławice. Wyróżnienia przyznano sołectwom: Szemrowice, Myślina, Turza, Warłów, Pludry, Rzędowice, Klekotna. Tradycją dożynkową w naszej gminie stało się zabawne przystrajanie posesji. Komisja, mająca wybrać najzabawniej przystrojoną posesję postanowiła nagrodzić następujące posesje: pierwsze miejsce posesja pana Piotra Kazior, który otrzymał również nagrodę od firmy IMEX - MARGO, drugie miejsce: posesja pana Norberta Max, trzecie miejsce posesja państwa Moniki i Petra Goczol; wyróżnienie otrzymali: pani Goj Maria, państwo Gizela i Joachim Dyllong, pan Paweł Miosga, pani Elżbieta Miosga oraz pan Ginter Bednorz. A wieczorem dla wszystkich oleski zespół "RENEX" zagrał zabawę taneczną.

Październik 2010 – udział przedstawicieli SRWS w posiedzeniu Komisji Oświaty. Przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia organizatorów Zawodów Sikawek Konnych apelując do Rady Miasta o zwiększenie puli dotacji na imprezę roku 2011.

Wrzesień – grudzień – prace przygotowawcze pod budowę altanki przy ul. Wiejskiej dla umieszczenia tam zabytkowej młocarni.

Listopad 2011 – zawieszenie działalności świetlicy dla dzieci z powodu niskiej lub zerowej frekwencji.

Grudzień 2010 – udział przedstawicieli SRWS w spotkaniu nt. znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w Malichowie na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury – Malichów „Brzozowa Dolina”

Grudzień 2010 – styczeń 2011 – prace redakcyjne nad projektem „Zagrajmy pełnym głosem – doposażenie orkiestry dętej w Szemrowicach” złożonego do PROGRAM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA TERENACH WIEJSKICH ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” „Razem Możemy Więcej”.

3 stycznia 2011 – SRWS oraz OSP Szemrowice i TSKN – koło Szemrowice podpisało wspólnie z Gminą Dobrodzień umowę na dzierżawę łąki obok remizy OSP.

Przez cały czas prowadzona była strona internetowa wsi Szemrowice, działała raz w tygodniu (prócz lipca i sierpnia) świetlica środowiskowa.