SZEMROWICE W LICZBACH

LICZBA MIESZKAŃCÓW: OKOŁO 538 (stan na 30 września 2008)

SIEDZIBA PARAFII PW. ŚW. TRÓJCY: OKOŁO 700 PARAFIAN

PROBOSZCZ: KS. DZIEKAN HENRYK MALORNY

SOŁTYS:

Norbert Max

RADA SOŁECKA:

Beata Pluta

Martyna Czaja

Lucjan Tkaczyk

Joachim Wloczyk

ORGANIZACJE:

- STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SZEMROWICE,

Prezes: Joachim Wloczyk

Wiceprezes: Lucjan Tkaczyk

Skarbnik: Teresa Kuc

Sekretarz: Jolanta Max

Członkowie Zarządu: Lidia Kontny, Ewa Chmielewska, Rudolf Hyla

-OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA,

Prezes: Rudolf Hyla

Naczelnik: Klaudiusz Maziol

Wiceprezes: Rudolf Wiendlocha

Sekretarz: Joachim Wloczyk

Skarbnik: Urszula Niedziela

Gospodarz: Norbert Miosga

-TOWARZYSTWO SPOŁECZNO - KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM - KOŁO SZEMROWICE

Przewodniczący: Lidia Kontny

Z-ca przewodniczącego – Marek Witek

Sekretarz – Róża Koźlik

Kasjer – Anna Dyla

Członkowie Zarządu: Gizela Dyllong, Gabriela Jaguś i Monika Maleska.