SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI SZEMROWICE ZA ROK 2010

24 lutego 2010 roku zebrali się członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice na zebraniu podsumowującym działalność organizacji w 2009 roku, a także w celu zmiany Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności przedstawił prezes Joachim Wloczyk, dziękując jednocześnie wszystkim osobom, które w jakiejkolwiek formie przyczyniły się do działań na rzecz Stowarzyszenia i wioski. Prezes Joachim Wloczyk podziękował również wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia. Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik Teresa Kuc, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Urszula Niedziela. Po udzieleniu absolutorium Zarządowi przystąpiono do przeprowadzenia zmian w Zarządzie. W miejsce ustępującej wiceprezes zarządu Urszuli Kontnej zebranie wybrało Lucjana Tkaczyka, a na skutek ustąpienia z zarządu Bożeny Umiastowskiej, która pełniła funkcję sekretarza, zebranie wybrało Jolantę Max. W czasie dyskusji dotyczącej planów na nowy rok omawiano sprawę organizacji VII Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic 2009 ,Autosacrum - Szemrowice 2010 oraz dożynki gminne.

25 kwietnia - podczas spotkania z cyklu "Historia lokalna na przykładzie wybranych miast i gmin powiatu oleskiego" ks. prałat Zbigniew Donarski opowiedział o dziejach odbudowy kościoła i pokazał około tysiąca zdjęć swojego autorstwa.Spotkanie było już kilka razy przekładane, jednak w niedzielne popołudnie aula Szkoły Podstawowej w Szemrowicach zapełniła się do ostatniego miejsca. Na spotkanie przybyło ponad 120 osób, obecnych i byłych mieszkańców parafii oraz wielu gości z powiatu oleskiego, gminy Dobrodzień oraz księża ks. parałat Zbigniew Donarski i proboszcz ks. dziekan Henryk Malorny. Podczas spotkania gości powitał Joachim Wloczyk, słowo wstępne wygłosiła Przewodnicząca Rady Powiatu Oleskiego pani Barbara Kaczmarczyk, a wiele niesamowitych wrażeń zapewnił występ dzieci - uczniów szkoły podstawowej, którzy opowiedzieli zebranym w ciekawej i wesołej formie o życiu wioski oraz parafii. Najważniejszym punktem spotkania był referat ks. Zbigniewa Donarskiego, który w ciągu prawie trzech godzin opowiedział o odbudowie kościoła, pokazując niepublikowane w większości zdjęcia. Zebrani żywo reagowali, szczególnie rozpoznając osoby uwidocznione na zdjęciach, często swoich krewnych, znajomych albo nawet samych siebie. Opowieść ks. Donarskiego była okraszona wieloma anegdotami i wspomnieniami. Po zakończeniu wystąpienia zostały wręczone podziękowania oraz kwiaty, a zebrani zostali zaproszeni na kawę i ciasto.

23 maja 2010 - odbyło się spotkanie organizacyjne przez przypadającymi w dniach 5 - 6 czerwca 2010 roku Zawodami Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. Na spotkanie przyjechały w tym roku przedstawicielstwa czterech OSP. Omówiony został tor zawodów, szczególnie ta jego część zmodyfikowana, uczestnicy zostali zapoznani z programem Sikawek oraz przedstawieni zostali sponsorzy tegorocznej imprezy. Goście otrzymali również zestawy plakatów do wywieszenia w swoich miejscowościach.

4 czerwca - przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice spotkali się w Domu Spotkań w Zębowicach z grupami odnowy wsi z województwa dolnośląskiego. Spotkanie zorganizowała Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów". Przedstawiciele Stowarzyszenia: Lucjan Tkaczyk, Marek Witek i Joachim Wloczyk przedstawili działania Szemrowic w Odnowie Wsi. Omówili zrealizowane do tej pory projekty, a specjalny czas został poświęcony na przedstawienie Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku.

VII Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku

5 czerwca (sobota) "Dzieje pożarnictwa na Górnym Śląsku do 1945 roku"Już po raz szósty odbyła się konferencja popularno – naukowa „Dzieje pożarnictwa na Górnym Śląsku do 1945 roku", której patronował Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej w Opolu. Wiodącym tegorocznym tematem była dawna technika pożarnicza. Swoje referaty wygłosili - pan Dariusz Falecki z Centralnego Muzeum Pożarnictwa („Historia śląskiego pożarnictwa do 1945 r. ze szczególnym uwzględnieniem producentów sprzętu gaśniczego”), zwracając szczególną uwagę na dzieje pożarnictwa pod kątem rozwoju techniki pożarniczej oraz pan Helmut Polewka, który w imieniu gościa imprezy, pana Gerda Schramenna, opowiedział o istnieniu dwóch fabryk, produkujących przed II wojną światową, sprzęt strażacki w Paczkowie i Zgorzelcu.

VI Górnośląskie Zawody Młodzieżowych Drużyn  Pożarniczych przy użyciu ręcznej przenośnej zabytkowej sikawki

Zawody Sikawek Konnych na górnym Śląsku są doskonałą okazją do zainteresowania techniką pożarniczą młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. Sobotnie zawody, a wzięło w nich udział w tym roku 12 jednostek MDP z województw opolskiego i śląskiego. Zawody odbyły przy pomocy ręcznej sikawki z OSP Tworóg. Rywalizacja była bardzo zacięta, a oto wyniki:

6 czerwca (niedziela)  

W niedzielne przedpołudnie uczestnicy zawodów zaczęli się zjeżdżać pod szemrowicką remizę, skąd miał wyruszyć tradycyjny korowód. Zanim jednak to nastąpiło, odbyła się odprawa zgłoszonych jednostek z sędziami i została wylosowana kolejność startów. Następnie uczestnicy zawodów wyruszyli przez wieś w korowodzie, w kierunku placu zawodów, gdzie miała miejsce prezentacja drużyn biorących udział w zawodach i ich otwarcie, którego dokonała Burmistrz Dobrodzienia pani Róża Koźlik

VII ZAWODY SIKAWEK KONNYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU

W tegorocznych zawodach wzięły udział łącznie 32 drużyny w dwóch kategoriach sikawek przenośnych i konnych, a wystartowały drużyny kobiece i męskie. Startujących czekała rywalizacja nie nieco zmienionym torze, ponieważ należało uratować także człowieka z płonącego domku. Zawody przebiegały bardzo sprawnie, przy wspaniałej pogodzie i gorącym kibicowaniu tłumów ludzi. Imprezę zaszczycili przedstawiciele Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, Rady Powiatu Oleskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu i Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. Gościł również w Szemrowicach pan Gerd Schrammen z  Niemieckiego Muzeum Pożarnictwa w Fuldzie, a także jednostka OSP Radslavice z Czech. Po raz pierwszy w zawodach wzięły udział jednostki z OSP Chróścin (woj. łódzkie) i OSP Bożacin z Wielkopolski, a także OSP Dobrodzień - strażacy wyremontowali zabytkową sikawkę. Po zawodach odbyła się ceremonia wręczenia nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów i pamiątkowych kufli, a wręczali je przedstawiciele sponsorów. Miłą niespodzianką był pokaz gaszenia ognia przy pomocy sikawki przenośnej, konnej i nowego nabytku, a mianowicie zabytkowej motopompy marki Fischer przygotowany przez szemrowickich strażaków. Motopompę otrzymali z jednostki OSP Romchild z Niemiec.

ZADANIE JEST DOTOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJĄCE ODNOWĘ WSI W WYMIARZE REGIONALNYM"

PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY URZĘDU MIASTA I GMINY DOBRODZIEŃ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA "Podtrzymanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej – kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku"

PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY KONSULATU REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC ORAZ TOWARZYSTWA SPOŁECZNO - KULTURALNEGO NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM

 ZADANIE JEST DOTOWANE PRZEZ DOM WSPÓŁPRACY POLSKO - NIEMIECKIEJ

ZADANIE JEST DOTOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNIE

AUTOSACRUM – SZEMROWICE 10 – 11 LIPCA 2010

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice i Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy już po raz ósmy zorganizowały wspólnie AUTOSACRUM, imprezę, która ma w naszej wiosce i parafii już trzydziestopięcioletnią  tradycję. W tym roku impreza trwała dwa dni. 10 lipca, w sobotę, odbyła się zabawa taneczna, a młodzieży i dorosłym przygrywał do tańca zespół "SPEKTRUM". W niedzielę, 12 lipca, już przed godz. 15 zaczęły zjeżdżać się przed kościół parafialny pierwsze samochody osobowe. Rozpoczęła się msza św. w intencji kierowców i ich bezpieczeństwa na drogach. Kierowcy i ich rodziny dziękowali za bezpieczną jazdę przez cały rok, ale modlili się również za osoby, które w ostatnim czasie tragicznie zginęły na drogach. Mszę św. odprawili wspólnie proboszcz parafii, ks. Henryk Malorny i ks. Piotr Kuc. Po mszy św. odbyło się poświęcenie pojazdów samochodowych. Kolejna cześć imprezy miała miejsce przed remizą OSP. O godz. 16.30 rozpoczęły się zawody sprawnościowe dla kierowców, rowerowe i motorowerowe. W tegorocznych zawodach brało udział kilku kierowców, ale rywalizacja pomiędzy nimi była bardzo zacięta. Mniejszym zainteresowaniem cieszyła się rywalizacja wśród pań.  Tradycyjnie zawody rowerowe cieszyły się wielkim powodzeniem, ale ze względu na duży upał zawody skończyły się wcześniej. Nasi sponsorzy ("sklep auto - moto - części, artykuły przemysłowe" - ILONA I HENRYK STRZODA oraz firma IMEX - MARGO z grupy IMEX - PIECHOTA) ufundowali nagrody rzeczowe, a firma TRANS - RAUNEN oraz Urząd Miejski w Dobrodzieniu pomogły w organizacji imprezy. Oczywiście kierowcy i motorowerzyści walczyli tradycyjnie o puchar Proboszcza Parafii Szemrowice. Zwycięzcy: Samochody - panie: I - Brygida Kontny, II - Gabriela Jainta, III - Barbara Brylka, panowie: I - Artur Dziuba, II - Marek Pytel, III - Rudolf Wiendlocha. Motorowery I - Daniel Ćwielong,  Rowery 12 - 16 lat (dziewczęta) I - Nikola Korn, II - Urszula Czapla, III - Ewelina Pytel, (chłopcy) I - Bartłomiej Wloczyk, II - Denis Kubik, III - Sebastian Wloczyk; 7 - 11 lat (dziewczęta) I - Dżesika Korn, II - Barbara Maciuch, III - Natalia Ochmann, (chłopcy) I - Rafał  Wloczyk, II - Piotr Wloczyk, III - Szymon Tkaczyk. Tymczasem w namiocie festynowym  odbywały się występy zespołu "Śląskie Szwagry". Wieczorem do tańca przygrywał zespół "Voyager"

27 – 28 lipca 2010 - Wycieczka rowerowa Szemrowice – Spórok – Krasiejów. Wyjechała we wtorek 27 lipca w kierunku Spóroka, przez Myślinę i Staniszcze Małe, gdzie już powitał uczestników pierwszy spotkany w Krainie Dinozaurów zwierz z dawnej epoki. Na miejscu, w Spóroku, skorzystaliśmy z gościny wiejskiego centrum aktywności wiejskiej, czyli domu spotkań. Zanim rozpoczęły się wycieczkowe zajęcia, to mamy ze Spóroka usmażyły przepyszne naleśniki. Dzieci szemrowickie wspólnie z dziećmi ze Spóroka i Staniszcz wzięły udział w podchodach. Jedna z grup przygotowywała zadania dla grupy następnej: m. in. trzeba było poznać historię grobu znajdującego się przy drodze czy nazbierać określoną ilość jagód w lesie. Głównym miejscem spotkania było "Źródełko Zgody i Miłości", gdzie jednym z zadań było wykonanie ławeczek. Po powrocie i krótkim odpoczynku dzieci wzięły udział w pokazach strażackich i rywalizacji w podbijaniu piłki nożnej i skakaniu na skakance. Każde dziecko mogło też spróbować jak przy pomocy węża strażackiego i wody strzelić piłką do bramki. W sali gimnastycznej był dla dzieci i opiekunów przygotowany nocleg. Podczas pobytu w Spóroku wzięliśmy udział w realizacji części projektu "Jak aktywnie spędzić czas poza szkołą" - wypoczynek podczas wakacji letnich dla dzieci i młodzieży z powiatu strzeleckiego z elementami sportu, edukacji i rekreacji. Zajęcia były zorganizowane w ramach realizacji zadania publicznego, dofinansowanego przez powiat strzelecki. Ich organizatorami są: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Staniszczach Wielkich, Odnowa Wsi Spórok, Odnowa Wsi Staniszcze Małe. Następnego dnia, w padającym deszczu, pojechaliśmy do Krasiejowa, gdzie znajduje się "JURAPARK". W czasie kilkugodzinnego pobytu jechaliśmy w tunelu czasu, obejrzeliśmy zgromadzone okazy dinozaurów z różnych epok ich życia, a rewelacją okazał się również pokaz filmu w technologii 5D o dinozaurach z Patagonii. Na zakończenie wszyscy zjedli obiad. Wycieczka była możliwa dzięki dofinansowaniu przez gminną Komisję Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.  

Przez cały rok do 21 sierpnia. Altanka w kształcie samochodu, wykonana przez mieszkańców Szemrowic została zamontowana na skwerku u zbiegu ulic Wiejskiej i Na Makowczyce. Sobotni dzień, 21 sierpnia, upłynął inicjatorom realizacji pomysłu na pracach związanych z przewiezieniem poszczególnych elementów altanki i zamontowaniu jej na skwerku. W przewiezieniu pomogła szemrowicka firma Trans - Raunen, za co wielkie podziękowania. Najtrudniejszym zadaniem było przewiezienie tylnej części altanki i osadzenie jej na specjalnie wcześniej przygotowanych stojakach. pomysł zrodził się w ubiegłym roku, jesienią. W październiku gościem w Szemrowicach był oleski artysta rzeźbiarz, pan Marek Mielczarek. Jest związany już z naszą wioską poprzez wykonanie projektu i tablicy ku czci Joahannesa Hellmanna, która została odsłonięta w 2008 roku. Podczas jego ubiegłorocznego pobytu padł pomysł zagospodarowania kilku miejsc w Szemrowicach pod kątem organizacji Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - idea ta nawiązuje do tzw. wioski tematycznej. Pierwsze prace rozpoczęły się jeszcze zimą. Został wybrany projekt wybudowania samochodu wzorowanego na zabytkowym wozie strażackim z pierwszej połowy XX wieku. Projekt ten był konsultowany z panem Markiem Mielczarkiem. Z funduszy Stowarzyszenia i sponsorów zostało zakupione drewno, farba i inne potrzebne materiały, a od początku przy pracach brali udział Jolanta i Norbert Max, Lucjan Tkaczyk, Andrzej Pluta i Piotr Gomulski. Prace przeciągały się, głównie z powodu długiej zimy i nie udało się go zakończyć do początku czerwca. Tam przebiegają ścieżki rowerowe, a przez naszą wieś coraz częściej przejeżdżają turyści i tam właśnie będą mogli się zatrzymać, aby sobie odpocząć.

28 - 29 sierpnia - Miejsko - Gminne Dożynki W sobotę, 28 sierpnia, zabawę taneczną zagrał zespół SPEKTRUM z Klekotnej. Zanim jednak w niedzielę rozpoczęły się uroczystości gminne, to przed południem szemrowiccy parafianie świętowali dożynki parafialne, a przed ołtarzem zostały złożone, jako dziękczynienie za zebrane plony, kolejno korony z Szemrowic, Warłowa oraz z Kocur i Malichowa. Główne uroczystości odbyły się w niedzielę 29 sierpnia, a rozpoczęły się uroczystą mszą dożynkową w intencji rolników i ich rodzin. Msza została odprawiona, ze względu na niezbyt sprzyjającą pogodę,  w kościele parafialnym św. Trójcy przez proboszcza ks. Henryka Malornego oraz ks. Piotra Kuca, który wygłosił kazanie. Starostami dożynek byli państwo Gizela i Joachim Kostyra, którzy w czasie mszy złożyli na ołtarzu wotum dziękczynne w imieniu wszystkich rolników gminy Dobrodzień. Po mszy sprzed kościoła ruszył  tradycyjny korowód dożynkowy ulicami Szemrowic, przygotowany przez poszczególne wioski gminy. Nie zabrakło dowcipnych pomysłów, odwołujących się często do życia na wsi. Korowód otwierała szemrowicka orkiestra dęta, po niej bryczką jechali starostowie dożynek i zaproszeni goście, korony dożynkowe i kolorowe wozy dożynkowe, których było kilkanaście. Trasa korowodu była wspaniale przystrojona dożynkowymi ozdobami, a szczególnie zachwycały te, które nawiązywały do życia na wsi i zakończonych właśnie żniw. Niestety w czasie korowodu zaczął padać deszcz, ale to nie przeszkodziło specjalnie we wspaniałej zabawie uczestnikom korowodu. Zaraz po korowodzie, który zakończył się przed namiotem festynowym wszyscy przybyli na dożynki poczęstowali się kołoczem śląskim z kawą, a otwarcia dożynek dokonała burmistrz Dobrodzienia, pani Róża Koźlik. Zresztą nie zabrakło dostojnych gości: wicemarszałek Województwa Opolskiego pan Józef Kotyś, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Oleskiego pani Barbara Kaczmarczyk, Prezes Opolskiej Izby Rolniczej pan Herbert Czaja, Prezydent Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce pan Bernard Gaida, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu pan Damian Karpinski, wiceburmistrz Dobrodzienia pan Marek Witek, sekretarz gminy Dobrodzień pan Waldemar Krafczyk, wielu sołtysów i radnych gminnych. Podczas oficjalnej części głos zabrali także wicemarszałek Józef Kotyś, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Oleskiego Barbara Kaczmarczyk, Prezes Izby Rolniczej Herbart Czaja oraz pan Bernard Gaida - Prezydent Niemieckich Stowarzyszeń.  Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Kolejno wystąpili: orkiestra dęta z Szemrowic, przyjęty owacjami występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Szemrowicach, a później zaproszone zespoły, czyli NATALIA PIERWOŁA (laureatka znanego programu telewizyjnego "Szansa na sukces") oraz zespół "BAJERY". W międzyczasie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów na najpiękniejszą koronę dożynkową, najpiękniejszy pojazd w korowodzie dożynkowym i najpiękniejszą dekorację dożynkową. Pojazdy  zostały poddane ocenie komisji, której zadaniem było wybrać te najciekawsze. W skład komisji weszli: Damian Karpinski- przewodniczący Rady Miejskiej, Waldemar Krafczyk-Sekretarz Gminy, Rozalia Gaś- przedstawiciel Rady Miejskiej, Paweł Mrozek-plastyk, Liliana Adamska – inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu. Tytuł Najpiękniejszego Pojazdu Korowodu Dożynkowego otrzymał wóz z sołectwa Myślina- Turza. Drugie miejsce exequo zajęły Ligota Dobrodzieńska oraz Kocury- Malichów. Wyróżnienia przyznano sołectwom: Warłów, Klekotna. Ocenie komisji podlegały także będące zwieńczeniem pracy rolników korony dożynkowe. Najpiękniejszą okazała się korona sołectwa Kocury-Malichów. Drugie miejsce  zajęło sołectwo Kolejka, trzecie Gosławice. Wyróżnienia przyznano sołectwom: Szemrowice, Myślina, Turza, Warłów, Pludry, Rzędowice, Klekotna. Tradycją dożynkową w naszej gminie stało się zabawne przystrajanie posesji. Komisja, mająca wybrać najzabawniej przystrojoną posesję postanowiła nagrodzić następujące posesje: pierwsze miejsce posesja pana Piotra Kazior, który otrzymał również nagrodę od firmy IMEX - MARGO, drugie miejsce: posesja pana Norberta Max, trzecie miejsce posesja państwa Moniki i Petra Goczol; wyróżnienie otrzymali: pani Goj Maria, państwo Gizela i Joachim Dyllong, pan Paweł Miosga, pani Elżbieta Miosga oraz pan Ginter Bednorz. A wieczorem dla wszystkich oleski zespół "RENEX" zagrał zabawę taneczną.

Październik 2010 – udział przedstawicieli SRWS w posiedzeniu Komisji Oświaty. Przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia organizatorów Zawodów Sikawek Konnych apelując do Rady Miasta o zwiększenie puli dotacji na imprezę roku 2011.

Wrzesień – grudzień – prace przygotowawcze pod budowę altanki przy ul. Wiejskiej dla umieszczenia tam zabytkowej młocarni.

Listopada 2011 – zawieszenie działalności świetlicy dla dzieci z powodu niskiej lub zerowej frekwencji dzieci.

Grudzień 2010 – udział przedstawicieli SRWS w spotkaniu nt. znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w Malichowie na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury – Malichów „Brzozowa Dolina”

Grudzień 2010 – styczeń 2011 – prace redakcyjne nad projektem „Zagrajmy pełnym głosem – doposażenie orkiestry dętej w Szemrowicach” złożonego do PROGRAM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA TERENACH WIEJSKICH ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” „Razem Możemy Więcej”.

 Przez cały czas prowadzona była strona internetowa wsi Szemrowice, działała raz w tygodniu (prócz lipca i sierpnia) świetlica środowiskowa.

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

 

1.      Nazwa, siedziba i adres organizacji

      Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice,

      Siedziba: Szemrowice, gmina Dobrodzień ul.   Strażacka 1,46 - 380 Dobrodzień

2.      Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

3.      Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

     Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

4.      Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny
w systemie REGON

      Sąd rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy

KRS nr  0000159075

Regon:532387790

5.      Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

PREZES: JOACHIM WLOCZYK

WICEPREZES: LUCJAN TKACZYK

SKARBNIK: TERESA KUC

SEKRETARZ: JOLANTA MAX

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: LIDIA KONTNY, EWA CHMIELEWSKA, RUDOLF HYLA.

6.      Określenie celów statutowych organizacji

       Celem działania Stowarzyszenia jest:

1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, .kulturalnego  i gospodarczego wsi Szemrowice,

       2) integracja społeczna i przeciwdziałanie bezradności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,

       3) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,

4) wspieranie działalności szkoły i przedszkola w poszerzaniu oferty edukacyjnej

5) wspieranie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci, młodzieży i mieszkańców,

 6) przeciwdziałanie  zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,

7) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej placówkom oświatowym i środowiskowym oraz osobom prawnym i fizycznym zajmującym się upowszechnianiem oświaty, kultury i   kultury fizycznej.

       8) wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt potrzebny do prowadzenia przez nich działalności,

       9) ustanawianie stypendiów naukowych dla uczniów, studentów i podnoszących kwalifikacje nauczycieli (oraz mieszkańców),

10) wspieranie programów innowacyjnych oraz autorskich realizowanych przez placówki oświatowe i wychowawcze,

11) wspieranie rozwoju lokalnej edukacji, w tym edukacji dorosłych;

12) wspieranie działalności innych stowarzyszeń, w tym Ochotniczej Straży Pożarnej;

13) organizowanie międzynarodowej wymiany i współpracy dzieci, młodzieży i dorosłych.

7.      Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

       Okres trwania działalności organizacji nie jest ograniczony w statucie

8.      Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

9.      Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe. Przykład:

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje dane z Zarządu głównego i x wchodzących w skład stowarzyszenia jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. Jeżeli organizacja nie sporządza łącznego sprawozdania, pozycję tę pomija się.

10.  Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności. Przykład:

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

11.   Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych

 

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

 

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu

   wytworzenia

- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia

       - Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

             stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych    stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzację metodą degresywną stosuje się do------------------- , amortyzacje metodą liniową stosuje się do środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 3500 zł, a okres użytkowania 1 rok Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

      a) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,

      b) należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty,

c) zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,

 

d) kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości

nominalnej.

      BILANS      
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SZEMROWICE       REGON:   
    na dzień 31 GRUDNIA 2010 532387790  
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)
               
Wiersz AKTYWA Stan na  Wiersz PASYWA Stan na 
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe 0,00 0,00 A Fundusze własne 10 962,55 10 962,55
I Wartości niematerialne i prawne     I Fundusz statutowy 10 962,55 10 962,55
II Rzeczowe aktywa trwałe     II Fundusz z aktualizacji wyceny    
III Należności długoterminowe     III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 0,00 3 535,52
IV Inwestycje długoterminowe     1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)   3 535,52
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)    
B Aktywa obrotowe 10 962,55 14 498,07 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych     I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek    
II Należności krótkoterminowe     II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 0,00
1 Kredyty i pożyczki    
2 Inne zobowiązania    
3 Fundusze specjalne    
III Inwestycje krótkoterminowe 10 962,55 14 498,07 III Rezerwy na zobowiązania    
1 Środki pieniężne 10 962,55 14 498,07 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
2 Pozostałe aktywa finansowe     1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów    
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     2 Inne rozliczenia międzyokresowe    
  Suma bilansowa 10 962,55 14 498,07   Suma bilansowa 10 962,55 14 498,07

 

  Rachunek wyników    
       
  na dzień 31 GRUDNIA 2010    
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)
       
Pozycja Wyszczególnienie  Kwota za poprzedni rok obrotowy   Kwota za bieżący rok obrotowy 
   
1 2 3 4
A. Przychody z działalności statutowej 18 124,80 38 150,21
I. Składki brutto określone statutem 336,00 343,00
II. Inne przychody określone statutem 17 788,80 37 807,21
1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 17 788,80 37 807,21
2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego    
3 Pozostałe przychody określone statutem    
B. Koszty realizacji zadań statutowych 17 277,64 34 011,87
1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17 277,64 34 011,87
2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego    
3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych    
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 847,16 4 138,34
D. Koszty administracyjne 111,69 610,47
1 Zużycie materiałów i energii   355,86
2 Usługi obce 111,69 224,61
3 Podatki i opłaty   30,00
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia    
5 Amortyzacja    
6 Pozostałe    
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)    
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)    
G. Przychody finansowe 7,39 7,65
H. Koszty finansowe    
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 742,86 3 535,52
J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia    
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna    
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 742,86 3 535,52
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)    
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 742,86 3 535,52
Informacja dodatkowa za 2010 r.    
                 
a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów        
Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości        
           
           
           
                 
                 
                 
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik        
Wyszczególnienie zmiany  Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami        
    0,00        
                 
                 
                 
c. Informacje o  zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych        
Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w         
Bilansie  Rachunku wyników        
               
               
                 
                 
a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe    
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody Przemieszczenia  Rozchody Stan na koniec roku obrotowego    
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)           0,00    
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej           0,00    
3. urządzenia techniczne i maszyny 3 072,29   279,38     3 351,67    
4. środki transportu            0,00    
5. inne środki trwałe 15 387,77   4 722,30     20 110,07    
Razem 18 460,06 0,00 5 001,68 0,00 0,00 23 461,74    
                 
                 
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)           0,00 0,00 0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej           0,00 0,00 0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny 3 072,29   279,39     3 351,68 0,00 -0,01
4. środki transportu            0,00 0,00 0,00
5. inne środki trwałe 15 387,77   4 722,30     20 110,07 0,00 0,00
Razem 18 460,06 0,00 5 001,69 0,00 0,00 23 461,75 0,00 -0,01
               
                 
c. Grunty użytkowane wieczyście        
  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego        
Zwiększenia Zmniejszenia        
Powierzchnia m2       0,00        
Wartość       0,00        
                 
                 
d.  Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy        
  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego        
Zwiększenia Zmniejszenia        
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)       0,00        
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       0,00        
3. urządzenia techniczne i maszyny       0,00        
4. środki transportu        0,00        
5. inne środki trwałe       0,00        
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00        
                 
                 
e. Wartości niematerialne i prawne        
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego        
1. Inne wartości niematerialne i prawne       0,00        
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00        
               
                 
f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja  
Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)  
1. Inne wartości niematerialne i prawne         0,00 0,00 0,00  
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                 
g. Inwestycje długoterminowe        
  Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego        
Zwiększenia Zmniejszenia        
1. Nieruchomości       0,00        
2. Wartości niematerialne i prawne       0,00        
3. Długoterminowe aktywa finansowe       0,00        
a. udziały i akcje       0,00        
b. inne papiery wartościowe       0,00        
c. udzielone pożyczki       0,00        
d. inne długoterminowe aktywa finansowe       0,00        
4. Inne długoterminowe inwestycje       0,00        
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00        
                 
h. Podział należności  według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty     
 Należności z tytułu okres wymagalności Razem    
do 1 roku powyżej 1 roku    
stan na    
  początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego    
1. dostaw i usług         0,00 0,00    
2. podatków         0,00 0,00    
3. środków od  ZUS         0,00 0,00    
4. wynagrodzeń         0,00 0,00    
5. dochodzone na drodze sądowej         0,00 0,00    
6. innych należności         0,00 0,00    
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
                 
                 
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty    
Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem    
do 1 roku powyżej 1 roku    
stan na    
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego początek roku obrotowego koniec roku obrotowego    
1. kredytów i pożyczek         0,00 0,00    
2. dostaw i usług         0,00 0,00    
3. podatków         0,00 0,00    
4. ubezpieczeń społecznych         0,00 0,00    
5. wynagrodzeń         0,00 0,00    
6. zobowiązań wekslowych         0,00 0,00    
7. innych zobowiązań         0,00 0,00    
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    
               
               
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne             
Tytuły stan na             
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego            
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00            
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń                
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji                
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe                
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów                
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00            
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                
                 
                 
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów            
Tytuły stan na             
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego            
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00            
                 
                 
                 
                 
l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych            
Wyszczególnienie  Rok bieżący Rok ubiegły            
Zyski nadzwyczajne - losowe                
Zyski nadzwyczajne - pozostałe                
Suma 0,00 0,00            
Straty nadzwyczajne - losowe                
Straty nadzwyczajne - pozostałe                
Suma 0,00 0,00            
                 
                 
J. Zatrudnienie i wynagrodzenia              
Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku              
(z podziałałem na grupy zawodowe)                
                 
                 
Ogółem 0,00              
               
Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d            
K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego                          w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)            
Wyszczególnienie Liczba osób            
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie              
                 
                 
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość              
a. Przychody z działalności statutowej  38 150,21              
Składki brutto określone statutem 343,00              
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 37 807,21              
(wyszczególnienie)                
                 
                 
                 
                 
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00              
(wyszczególnienie)                
                 
                 
Pozostałe przychody określone statutem 0,00              
(wyszczególnienie)                
                 
                 
                 
                 
b. Pozostałe przychody 0,00              
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                
Przychody z likwidacji środków trwałych                
Inne                
                 
                 
c. Przychody finansowe 7,65              
Cena sprzedaży akcji i udziałów                
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 7,65              
Odsetki od pożyczek                
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych                
Otrzymane dywidendy od akcji obcych                
Inne przychody finansowe                
                 
                 
a. Informacje o strukturze kosztów              
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00              
świadczenia pieniężne: 0,00              
(wyszczególnienie)                
                 
                 
świadczenia niepieniężne: 0,00              
(wyszczególnienie)                
                 
                 
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00              
świadczenia pieniężne: 0,00              
(wyszczególnienie)                
                 
                 
świadczenia niepieniężne: 0,00              
(wyszczególnienie)                
                 
                 
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00              
świadczenia pieniężne 0,00              
(wyszczególnienie)                
                 
                 
świadczenia niepieniężne 0,00              
(wyszczególnienie)                
                 
                 
Koszty administracyjne: 610,47              
- zużycie materiałów i energii 355,86              
- usługi obce 224,61              
- podatki i opłaty 30,00              
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                
- amortyzacja                
- pozostałe koszty                
                 
                 
b. Pozostałe koszty 0,00              
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego                
Inne                
                 
                 
c. Koszty finansowe 0,00              
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe                
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji                
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych                
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań                
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy                
Inne koszty finansowe                
               
a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego            
                 
Wyszczególnienie Fundusz            
statutowy z aktualizacji wyceny            
1. Stan na początek roku obrotowego 10 962,55              
a. zwiększenia 3 535,52 0,00            
- z zysku                
- inne 3 535,52              
b. zmniejszenia 0,00 0,00            
- pokrycie straty                
- inne                
2. Stan na koniec okresu obrotowego 14 498,07 0,00            
                 
                 
b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej              
                 
Wynik na działalności statutowej 3 535,52              
w tym:        
różnica zwiększająca przychody roku  3 535,52      
następnego        
         
         
         
         
                 
                 
                 
                 
                 
Zobowiązania związane z działalnością statutową:              
Tytuły stan na             
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego            
1. gwarancje                
2. poręczenia                
3. kaucje i wadia                
4. inne zobowiązania                
Razem 0,00 0,00