ANITA SEIFERT – NOWĄ SOŁTYSKĄ SZEMROWIC

25 lutego 2019 roku odbyły się w naszej wsi wybory sołtysa. Nową sołtyską na pięcioletnią kadencję została pani Anita Seifert.

Przybyło na zebranie ponad 30 mieszkańców wioski, a zebraniu przewodniczył burmistrz Dobrodzienia, Andrzej Jasiński w asyście wiceburmistrza Michała Tula, przewodniczącego Rady Miejskiej, Piotra Kapeli. Byli obecni także radni – mieszkańcy sołectwa: Joachim Wloczyk i Gabriel Kukowka. Na początek przedstawiono sprawozdanie z pracy sołtysa Norberta Max, któremu w imieniu mieszkańców, za pracę i starania na rzecz lokalnej społeczności podziękował Joachim Wloczyk. Następnie powołano komisję skrutacyjną i przystąpiono do zgłaszania kandydatów na sołtysa, ponieważ Norbert Max zrezygnował z dalszego kandydowania. Została zgłoszona pani Anita Seifert i jako jedyna kandydatka, podczas tajnego głosowania otrzymała prawie 100% głosów. W wyborach do Rady Sołeckiej zgłoszono pięciu kandydatów i w tajnym głosowaniu zebrani wybrali czterech z nich: Norberta Max, Beatę Pluta, Daniela Miosga i Joachima Wloczyk. Wybranym nie został Lucjan Tkaczyk.

W toku dyskusji mieszkańcy podnosili sprawę złego stanu dróg na ulicach: Krętej, Nowej i Słonecznej. Zwrócono uwagę, że nowo postawiona lampa jest zbyt blisko wjazdu na ulicę Cmentarną oraz pogarszający się stan jezdni na ulicy Szkolnej na wysokości kościoła. Burmistrz odpowiedział, że ma te sprawy na uwadze, ale nie jest pewien czy w tym roku będzie można te drogi naprawić z powodu zaplanowanych prac na dobrodzieńskim rynku. Mieszkańcy podnosili też sprawę trudności z parkowaniem samochodu w Dobrodzieniu.

Na zakończenie zebrania Pan Józef Włodarz z Dobrodzienia przedstawił niezwykle ciekawą prezentację własnych zdjęć ptaków i leśnych zwierząt, w dużej części wykonanych w lasach wokół Szemrowic. Nowa pani sołtys serdecznie podziękowała za wybór i zachęcała do współpracy, ponieważ wszyscy mieszkańcy są jedną radą sołecką.