STRAŻACY OSP SZEMROWICE PODSUMOWALI 2018 ROK

Druhny i druhowie OSP Szemrowice spotkali się 23 lutego 2019 roku na dorocznym zebraniu sprawozdawczym z władzami gminy i przedstawicielami władz straży aby podsumować miniony rok i zaplanować bieżący.

Jednak na początku zebrania minutą ciszy uczciliśmy minutą ciszy zmarłego niedawno dha Maksymiliana Kuca. Następnie prezes OSP Andrzej Pluta powitał gości i strażaków. Zebranie zaszczycili burmistrz Dobrodzienia Andrzej Jasiński, dowódca JRG z Olesna Andrzej Wróbel, Michał Tul wiceburmistrz Dobrodzienia, Erwin Dziuba Komendant Gminny OSP RP, a także Ewald Zajonc – sekretarz Zarządu Gminnego oraz Piotr Więdłocha – inspektor ds. OSP. Na zebranie przybyło 30 strażaczek i strażaków.

Przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP Szemrowice. 2018 rok to zwiększona ilość wyjazdów do różnego rodzaju zdarzeń: GASZENIE POŻARÓW – 21razy (dla porównania w 2017roku -15 razy), LIKWIDACJA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ – 21razy (w 2017 – 16 razy), WYPADKI – 5 (podobnie w 2017), w tym – 1 akcja poza województwem opolskim, 6 akcji poza gminą Dobrodzień. Obecnie w naszej straży udziela się 47 strażaczek i strażaków oraz 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Strażacy udzielili Zarządowi OSP absolutorium za 2018 rok.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę również na potrzebę zakupu busa na potrzeby OSP, rozbudowę garażu, przymierzenie się gminy do zakupu nowego samochodu bojowego w zamiana za starego Mercedesa, zakup przez gminę nowej pompy wyłącznie dla celów równego udziału jednostek OSP w zawodach sportowo – pożarniczych. Pan Andrzej Wróbel poinformował o działaniach straży w kontekście całego powiatu, a panowie burmistrzowie podziękowali strażakom za zaangażowanie w działania w ubiegłym roku. w trakcie dyskusji podjęto też sprawę umieszczenia odpowiednich znaków drogowych na odcinku drogi Szemrowice – Makowczyce dla ciężkich samochodów, w tym samochodów bojowych OSP. Podjęto również wątek nieorganizowania w tym roku Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku, a także sprawę rekompensat za wyjazdy strażaków do akcji ratowniczo – gaśniczych.