XV ZAWODY SIKAWEK KONNYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU - DNI SZEMROWIC 2018

2 - 3 CZERWCA 2018

Z niewielkim opóźnieniem prezentujemy relację

2 czerwca 2018 (SOBOTA)

Na początek naszej jubileuszowej imprezy odbyła się KONFERENCJA POPULARNO – NAUKOWA „DZIEJE POŻARNICTWA NA GÓRNYM ŚLĄSKU DO 1945 ROKU”. Jej temat to: „HISTORIA FIRMY GEBRIEDE KIESLICH PATSCHAKAU – W 150 ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA”, a referat wygłosił PAN DARIUSZ FALECKI Z CENTRALNEGO MUZEUM POŻARNICTWA W MYSŁOWICACH. Przedstawił dzieje tej fabryki, która produkowała przeróżny sprzęt pożarniczy przez kilkadziesiąt lat swojego przedwojennego istnienia. Prelegent przedstawił również tragiczne dzieje rodziny Kieslich i ich ogromne zaangażowanie w rozwój fabryki, która sprzedawał swoje wyroby na całą ówczesną Europę.

 

A już po konferencji odbyła się PREZENTACJA I POKAZY ZACHOWANEGO SPRZĘTU, POCHODZĄCEGO Z FABRYKI W PACZKOWIE. W prezentacji wzięły udział jednostki posiadające wyłącznie sprzęt strażacki z fabryki w Paczkowie, a były to jednostki OSP: Kadłub Turawski, Nowa Wieś Prudnicka, Złotniki, Naczęsławice, Gąsiorowice, Granowice, Ucieszków, Piasek, Dąbrowa, Guzowice, Lekartów, Żędowice, Gnatowice, Osiek, Rozmierka, JRG nr 2 Warszawa, Rzymkowice, Mulsen (Niemcy) oraz Grupa Rekonstrukcyjna Historycznej Straży Pożarnej "Śląsk" z Szemrowic. Każdy zaprezentował sprzęt strażacki jak ma w posiadaniu swojej jednostki, przedstawiając jego historię, czasami bardzo interesujące, a mówiące o pozyskaniu zabytkowego sprzętu czy też opowieściom o jego wyremontowaniu.

         
         
         

Bezpośrednio po pokazie rozpoczęły się XIV Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy użyciu ręcznej, przenośnej zabytkowej sikawki. Rywalizacja przebiegała szybko i sprawnie, a drużyny były dobrze przygotowane. Oto wyniki:

Dziewczęta:

Kolejność startowa Miejsce Drużyna Czas + punkty Czas Punkty karne
2 1 Szemrowice 53,50 48,50 5
1 2 Kadłub Wolny 58,90 53,90 5
3 3 Pludry 103,17 103,17 0

Chłopcy:

Kolejność startowa Miejsce Drużyna Czas + punkty Czas Punkty karne
10 1 Zębowice I 44,75 44,75 0
6 2 Szemrowice 48,52 48,52 0
11 3 Luboszyce I 49,28 44,28 5
4 4 Dobrodzień 51,47 51,47 0
2 5 Chobie 56,20 51,20 5
3 6 Zębowice II 56,30 51,3 5
7 7 Luboszyce II (mieszana) 56,51 51,51 5
9 8 Jeżowa 60,66 55,66 5
5 9 Polska Cerekiew 77,00 77,00 0
1 10 Pludry 77,40 77,40 0
8 11 Kadłub Wolny 79,40 79,40 0

 

         
         
         

A po zawodach wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział i puchary za zwycięstwo podczas ceremonii wręczenia nagród, pucharów i dyplomów dla zwycięzców dla uczestników zawodów MDP natomiast uczestnicy prezentacji i pokazów zabytkowego sprzętu otrzymali podziękowania

A już po tym na naszą namiotową scenę wkroczyli nasi milusińscy - był czas na występ artystyczny dzieci z przedszkola i Szkoły Podstawowej z Szemrowic

       

A potem dyskoteka, którą zagrał DJ "Mario"z dyskoteki Bora Bora z Zawadzkiego

 

3 czerwca 2018 (NIEDZIELA)

A w południe zaczęli do nas zjeżdżać uczestnicy naszych XV Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. Zjechali przed remizę OSP Szemrowice. Odbyło się losowanie listy startowej i odprawa z sędziami zawodów. A potem ulicami Szemrowic ruszył korowód uczestników Zawodów, prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Szemrowic i dobrodzieńskie mażoretki.

         
         

Kiedy już uczestnicy Zwjechali na plac zawodów uroczystego otwarcia XV Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku dokonała burmistrz Dobrodzienia pani Róża Koźlik

A potem już rozpoczęły się nasze XV Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. Łącznie wzięły udział 23 drużyny: w kategorii sikawek przenośnych - 6 drużyn męskich, a w kategorii sikawek konnych - 3 drużyny żeńskie i 13 męskich. Kolorytu dodał pokazowy występ drużyn dziecięcych z OSP Wieruszów i OSP Świeligów.

         
         
         

Tymczasem w namiocie festynowym wystąpiły mażoretki z Dobrodzienia.

A zaraz potem Orkiestry Dętej z Szemrowic.

Wielkim przeżyciem był występ ludowego zespołu "Na Chwila" z Kadłuba, który zaprezentował śląskie pieśni ludowe.

Zawody się zakończyły tuż przed krótkim ulewnym deszczem, ale to nie przeszkodziło w ceremonii wręczenia nagród zwycięzcom i uczestnikom XV Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku oraz pamiątkowych statuetek pięciu jednostkom OSP, które najczęściej brały udział w zawodach. W międzyczasie swoją obecnością zaszczycił nas wicemarszałek samorządu województwa opolskiego pan Stanisław Rakoczy, który wspólnie z panią burmistrz Różą Koźlik oraz sponsorem firmy Skorupa Meble wręczyli nagrody rzeczowe i dyplomy.

         
         
         

A gwiazdą naszego wieczoru był kabaret strażacki "Zgrani Forejmani"z Grodziska, który wystąpił z nowym programem

Ostatnim akcentem był Bal Strażaka z udziałem zespołu muzycznego "Magnum"

 

Projekt dofinansowany z funduszy:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi

 

Gminy Dobrodzień - „Organizacja imprezy historyczno – edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - kultury pożarnictwa na Górnym  Śląsku”

 

KONSOLIDIERUNG DER BEGEGNUNGSSTäTTEN - 2018

Starostwa Powiatowego w Oleśnie

 

 

Zakład Produkcyjno -

Handlowy Krystian Jarzombek

ORGANIZATORZY:

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SZEMROWICE

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SZEMROWICE

TOWARZYSTWO SPOŁECZNO – KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM – KOŁO SZEMROWICE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEMROWICACH