BEZPIECZNIEJ MIĘDZY SZEMROWICAMI A WARŁOWEM

Od kilku dni mieszkańcy Szemrowic i Warłowa mogą korzystać z nowo wybudowanej ścieżki rowerowej. Inwestycję przeprowadziło Starostwo Powiatowe w Oleśnie, które jest administratorem biegnącej przez wsie drogi powiatowej.

Historia planów budowy ścieżki rowerowej sięga dobrych kilkunastu lat, jednak w ostatnich kilku latach zostały one ukonkretnione. Aby ścieżkę zaprojektować, mieszkańcy Szemrowic i Warłowa poświęcili jednoroczny fundusz sołecki, a Starostwo przygotowało stosowny projekt, wystarało się o fundusze i przeprowadziło przetarg na wykonanie prac. Realizowane zadanie nosiło nazwę  Przebudowa drogi powiatowej nr 1705 O polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Warłów - Szemrowice ” Długość budowanej ścieżki to ok. 1,397 km i jak czytamy w ogłoszeniu przetargowych na stronach Powiatu, prace obejmowały: budowę przepustów na rowach przekraczanych przez budowaną ścieżkę, skanalizowanie odcinka rowu od ulicy Strażackiej do końca opracowania, budowę zatoki autobusowej wzdłuż posesji szkoły, oczyszczenie istniejącego kanału deszczowego o średnicy 400 mm na długości 63,80 mb oraz budowę ścieżki rowerowej. Trzeba zaznaczyć, że zadanie było realizowane w ramach programu: "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Oleskiego".

Prace przy realizacji inwestycji wykonała firma REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Sp.j. z Olesna i trzeba zaznaczyć, że przebiegały one bardzo sprawnie, stąd od kilku dni możemy już jeździć i spacerować nową ścieżką. Jest ona położona za pasem drogi, a więc jest bardzo bezpieczna, a to było jednym z celów jej budowy. Codziennie tym odcinkiem drogi chodzą dzieci do szkoły i jeżdżą wierni do kościoła w Szemrowicach. Ci drudzy szczególnie wieczorem, już po zmroku, więc zawsze istniało niebezpieczeństwo potrącenia przez samochód. Co prawda nigdy taki wypadek się nie zdarzył, ale teraz i piesi i rowerzyści będą bezpieczniejsi.

Koszt całej inwestycji to prawie 494 tysiące złotych.