REGULAMINY I KARTY ZGŁOSZEŃ

 

REGULAMIN

XIV GÓRNOŚLĄSKICH ZAWODÓW DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH PRZY UŻYCIU ZABYTKOWEJ PRZENOŚNEJ SIKAWKI

2 CZERWCA 2018

CEL ZAWODÓW

1.       Popularyzacja wśród członków MDP techniki pożarniczej jaką dysponowali nasi przodkowie poprzez praktyczną jego obsługę.

2.       Zawody odbędą się w miejscowości SZEMROWICE – Gmina Dobrodzień, Powiat Olesno, województwo opolskie.

Organizatorami zawodów są:

-          Ochotnicza Straż Pożarna w Szemrowicach,

-          Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice.

Organizator powołuje komisję sędziowską.

Warunki uczestnictwa

1.       W zawodach mogą uczestniczyć członkowie męskich i żeńskich drużyn MDP w wieku 12 – 16 lat od rocznika 2006 – 2002. Uczestnik zawodów jest zobowiązany okazać sędziom dokument tożsamości ze zdjęciem.

2.       Wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów na piśmie.

3.       Wymagana jest ważna legitymacja szkolna ze zdjęciem.

4.       Opiekun drużyny musi mieć ukończone 21 lat.

5.       Uczestniczących w zawodach strażaków obowiązuje następujące umundurowanie

a)       Dres sportowy i inne umundurowanie dla MDP, o ile drużyna nim dysponuje,

b)       hełm,

c)       pas bojowy z toporkiem (dla MDP),

d)       buty sportowe (adidasy lub trampki).

W razie braku własnej sikawki zapewnia taką organizator zawodów.

6.       Wyposażenie w sprzęt:

-          2 odcinki węża W – 52 o min. długości 20m (+/- 0,5 m),

-          1 prądownica 52 o średnicy pyszczka 12 +/- 12,5 mm

7.       W skład każdej drużyny wchodzi:

-          dowódca + sześciu członków MDP

8.       Zawody rozpoczynają się uroczystą zbiórką drużyn MDP  na boisku sportowym w Szemrowicach.

9.       Zawody zostaną poprzedzone odprawą z dowódcami drużyn, podczas której zostaną omówione sprawy organizacyjne. Odbędzie się losowanie numerów startowych.

10.    Po zakończeniu zawodów odbędzie się defilada i wręczenie nagród.

 
ZAWODY

1.       Ćwiczenia bojowe

1.       Ćwiczenia bojowe wykonuje cała drużyna MDP.

2.       Ćwiczenie bojowe obejmuje:

Start ostry

1.       po uprzednim doprowadzeniu na miejsce startu i zameldowaniu się przez dowódcę sędziemu zawodów, drużyna MDP ustawia się na linii startu,

2.       na znak sędziego rozpoczynają ćwiczenie.

3.       drużyna MDP pokonuje tor przeszkód: równoważnię, drabinę oraz tunel do czołgania – dobiegają do sikawki znajdującej się przy zbiorniku wodnym i budują jedną linię gaśniczą.

4.       po zbudowaniu linii tłocznej z dwóch węży  zakończonej prądownicą oraz wrzuceniu linii ssawnej do zbiornika (linia ssawna jest zamontowana na stałe), wprawiają w ruch pompę sikawki.

5.       zadaniem drużyny jest podanie prądu wody ze zbiornika wodnego odległego o 35 metrów i strąceniu trzech ogników odległych od stanowiska prądownika o 5 metrów, co wyznacza linia – kończy to ćwiczenie.

6.       czas liczy się od momentu startu do momentu przewrócenia trzech ogników.

7.       czas liczy się z dokładnością do 0,1 sekundy i jest przeliczany na punkty.

Uwaga: Komisja Sędziowska może doliczyć następujące punkty karne:

-          5 pkt. – nie pokonanie prawidłowo lub ominięcie przeszkód (równoważni, drabiny i toru do czołgania) – za nieprawidłowości uważa się spadnięcie z równoważni, ominięcie stempla drabiny, zrzucenie górnej poprzeczki toru do czołgania

Zawodnik nie ma możliwośći powtórzenia wyżej wymienionych błędów.

-          5 pkt. – za każdorazowe przekroczenie linii prądownika

-          20 pkt. – za nieregulaminową długość węża

-          20 pkt. – za nieregulaminową średnicę pyszczka

-          5 pkt. – za niesportowe zachowanie.

4. Ocena zawodów

1.       Oceny zawodów dokonuje Komisja Sędziowska.

2.       Podstawą oceny wyniku zawodów  są uzyskane punkty w ćwiczeniu bojowym.

3.       O kolejności miejsc decydują punkty uzyskane z czasu ćwiczenia bojowego,

4.       W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn jednakowej sumy punktów o ostatecznej klasyfikacji decyduje czas (bez punktów karnych) uzyskany w ćwiczeniu bojowym. Jeśli to nie rozstrzygnie, to dla miejsc 1 – 3 decyduje dogrywka

- dla kolejnych decydują punkty wiekowe (suma ukończonych lat członków drużyny w dniu zawodów – im niższa, tym wyższe miejsce) oraz w następnej kolejności ex - equo.

UWAGA W przypadku awarii pompy sikawki przenośnej start drużyny będzie powtórzony ponownie po zakończeniu startów pozostałych drużyn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU

 • W XV ZAWODACH SIKAWEK KONNYCH

  NA GÓRNYM ŚLĄSKU, SZEMROWICE

  2 – 3 CZERWCA 2018

  ZGŁASZAMY UDZIAŁ W ZAWODACH: aby wybrać - prosimy zakreślić

  drużyny młodzieżowej (12 – 16 lat) – start w dniu 2 czerwca 2018 (sikawka przenośna)

  Dziewczęta

  Chłopcy

  Każdy zawodnik drużyny młodzieżowej musi okazać dowód tożsamości w dniu zawodów.

  drużyny seniorów – start w dniu 3 czerwca 2018 (sikawki przenośne i konne)

  Kobiety (sikawka przenośna)                                     Kobiety (sikawka konna)

  Mężczyźni (sikawka przenośna)                                 Mężczyźni (sikawka konna)

  Własny zaprzęg

  Jeżeli Państwa jednostka zamierza wziąć udział w zawodach po raz pierwszy, prosimy o podanie podstawowych danych adresowych oraz krótkiego opisu sikawki:

  Adres: miejscowość: , ulica: , nr: ,

  kod pocztowy: - , poczta: ,

  Położenie: województwo: , powiat: , gmina: ,

  Informacje: tel. kontaktowy: , osoba do kontaktu: ,

  rok założenia OSP: ,

  Opis sikawki: .

  .

  .

  .

  .

  ABY POTWIERDZIĆ UDZIAŁ W ZAWODACH, PROSIMY O DOSTARCZENIE NINIEJSZEGO ZGŁOSZENIA

  do dnia 20 maja 2018

  na adres : Ochotnicza Straż Pożarna

  Szemrowice, ul. Strażacka 1

  46-380 Dobrodzień

  lub na adres e-mail: joachimwl@poczta.onet.pl (Joachim Wloczyk)

  Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika we wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na stronach internetowych organizatorów.

  Naczelnik OSP

  . . . . . . . . . . . . . . . .

  (podpis)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ZGŁOSZENIE SKŁADU DRUŻYNY JUNIORÓW

  XIV ZAWODY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH PRZY UŻYCIU RĘCZNEJ, PRZENOŚNEJ ZABYTKOWEJ SIKAWKI

  Szemrowice, 2 czerwca 2018

  DRUŻYNA MĘSKA

  Nazwa jednostki:

  Lp.

  Funkcja

  Imię i Nazwisko

  1

  Dowódca

  2

  Strażak

  3

  Strażak

  4

  Strażak

  5

  Strażak

  6

  Strażak

  7

  Strażak

  Stwierdzam, że wyżej wymienieni zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i posiadają wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie.

  Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z uczestników we wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na stronach internetowych organizatorów, związanych z zawodami sikawek konnych.

  Naczelnik OSP

  . . . . . . . . . . . . . . . .

  (podpis)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  ZGŁOSZENIE SKŁADU DRUŻYNY JUNIORÓW

  XIV ZAWODY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH PRZY UŻYCIU RĘCZNEJ, PRZENOŚNEJ ZABYTKOWEJ SIKAWKI

  Szemrowice, 2 czerwca 2018

  DRUŻYNA ŻEŃSKA

  Nazwa jednostki:

  Lp.

  Funkcja

  Imię i Nazwisko

  1

  Dowódca

  2

  Strażak

  3

  Strażak

  4

  Strażak

  5

  Strażak

  6

  Strażak

  7

  Strażak

  Stwierdzam, że wyżej wymienieni zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i posiadają wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie.

  Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z uczestników we wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na stronach internetowych organizatorów, związanych z zawodami sikawek konnych.

  Naczelnik OSP

  . . . . . . . . . . . . . . . .

  (podpis)

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia …… - …… - 2018

   

  OŚWIADCZENIE

                  Ja, niżej podpisany/na, zezwalam na uczestnictwo mojej córki / mego syna*:

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , w XIV Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Przy Użyciu Ręcznej, Przenośnej Zabytkowej Sikawki w ramach XV Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku w Szemrowicach w dniu 2 czerwca 2018.

  Zawody odbywać się będą na boisku sportowym w Szemrowicach w godzinach 1600 – 1730.

   

    

                                                                                                .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

  * - niepotrzebne skreślić                                           (podpis)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  REGULAMIN

  XV ZAWODÓW SIKAWEK KONNYCH  NA GÓRNYM ŚLĄSKU

  W DNIU 3 CZERWCA 2018

   

  CEL ZAWODÓW

   

  1.        Popularyzacja wśród społeczeństwa tradycji STRAŻACTWA OCHOTNICZEGO poprzez pokazanie sprawności zabytkowych sikawek konnych.

  2.        Zawody odbędą się w miejscowości SZEMROWICE – Gmina Dobrodzień, Powiat Olesno

  Organizatorami zawodów są:

  -          Ochotnicza Straż Pożarna w Szemrowicach,

  -          Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice.

  3.        Uczestniczących w zawodach strażaków obowiązuje następujące umundurowanie  - wskazane historyczne (jeżeli dostępne):

  a)        ubranie bojowe – kiedyś popularne moro lub inne,

  b)       hełm,

  c)        pas bojowy z toporkiem i zatrzaśnikiem,

  d)       buty wysokie z twardą podeszwą.

  4.        Wyposażenie w sprzęt do ćwiczenia bojowego:

  -          sikawka konna,

  -          1 odcinek węża ssawnego lub więcej jeśli będzie potrzeba,

  -          1 smok ssawny,

  -          2 odcinki węża W – 52 o min. długości 20m (+/- 0,5 m),

  -          1 prądownica 52 o średnicy pyszczka 12 +/- 12,5 mm

  5.        W skład każdej drużyny wchodzi:

  -          dowódca, woźnica + 7 strażaków

  Uwaga: jeśli drużyna nie będzie mogła przywieźć pary koni, to organizator zapewnia woźnicę z 2 końmi, ale za odpłatnością

  6.        Na zawody składać się będą następujące konkurencje:

  -          ćwiczenia bojowe,

  7.        Zawody rozpoczynają się pokazowym przejazdem przez wieś wyznaczoną trasą na miejsce odbywania się zawodów (boisko sportowe w Szemrowicach) i uroczystą zbiórką drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych do przeglądu

  8.        Zawody sikawek konnych zostaną poprzedzone odprawą z dowódcami drużyn, podczas której zostaną omówione sprawy organizacyjne. Odbędzie się losowanie numerów startowych.

  9.        Po zakończeniu zawodów odbędzie się defilada sikawek konnych i wręczenie nagród w poszczególnych konkurencjach.

   

  ZAWODY SIKAWEK KONNYCH

   

  I  Ćwiczenie bojowe

  1.        Ćwiczenia bojowe wykonuje drużyna w składzie: dowódca, woźnica +

         7 strażaków.

  2.        Ćwiczenie bojowe obejmuje:

  - start wolny,

  - start ostry.

  II  Sposób wykonania ćwiczenia bojowego.

   

  1.        na znak sędziego następuje przejazd sikawki ze startu wolnego do zbiornika wodnego.

  1a.   Start wolny

  a)        dojazd sikawką konną do zbiornika wodnego ustawionego na płycie boiska w składzie  dowódca, woźnica i 7 strażaków.

  b)       miejsce ustawienia sikawki konnej przy zbiorniku wodnym zostanie oznaczone przy pomocy chorągiewek z lewej i prawej strony w kierunku ognika.

  c)        wyprzęgnięcie zaprzęgu wraz z dyszlem, którego dokonuje woźnica wraz z jednym strażakiem oraz zabezpieczają zaprzęg w wyznaczonym miejscu,

  d)       następnie drużyna sprawia sikawkę poprzez zamontowanie drążków na ramiona pompy oraz opróżnienie pompy sikawki z resztek wody przez parokrotne wprowadzenie jej w ruch,

  e)        dowódca z drużyną udaje się na linię startu i melduje gotowość drużyny do wykonania ćwiczenia bojowego,

  f)        woźnica pozostaje przy zaprzęgu wraz z jednym strażakiem.

  2.        na znak sędziego następuje start ostry.

  2a.  Start ostry

  a)       dowódca + 6 strażaków pokonują tor przeszkód: równoważnię, drabinę oraz tunel do czołgania i dobiegają:

  - czterech do noszy (w oznaczonym polu), ustawionych w punkcie sanitarnym, po czym biorą je i biegną do wnętrza domku, gdzie wkładają na nosze manekina, wybiegają z domku i biegną do punktu sanitarnego, gdzie złożą nosze razem z manekinem; następnie biegną do sikawki konnej i rozpoczynają działania gaśnicze,

  - pozostali do sikawki konnej przy zbiorniku wodnym i przygotowują sikawkę do działań pożarniczych,

  Uwaga: przed ćwiczeniem wszystkie elementy linii gaśniczej są rozłączone – wyjątek stanowi połączony smok z odcinkiem węża ssawnego.

  b)       podanie prądu wody ze zbiornika wodnego odległego o 35 metrów i strącenie trzech ogników odległych od stanowiska prądownica o 5 metrów co wyznacza linia – kończy to ćwiczenie.

  3.        czas wykonania ćwiczenia bojowego liczy się od momentu startu ostrego do momentu obalenia trzech ogników prądem wody.

  4.        czas liczy się z dokładnością do 0,1 sekundy i jest przeliczany na punkty.

  Uwaga:

  Komisja Sędziowska może doliczyć do punktów czasu następujące punkty karne:

  -          5 pkt.   skład drużyny niezgodny z regulaminem,

  -          10 pkt.  – połączone elementy ćwiczenia bojowego (za wyjątkiem odcinka ssawnego połączonego ze smokiem), zrzucenie manekina

  -          5 pkt. – nie pokonanie prawidłowo lub ominięcie przeszkód przez członka drużyny (za każdą przeszkodę) - za nieprawidłowości uważa się spadnięcie z równoważni, ominięcie stempla drabiny, zrzucenie górnej poprzeczki toru do czołgania, nieprawidłowe ustawienie noszy

  -          5 pkt. – równoważnia – za każdy błąd,

  -          20 pkt. – za nieregulaminową długość węża,

  -          20 pkt. – za nieregulaminową średnicę pyszczka

  -          20 pkt.   pozostawienie zaprzęgu bez opieki woźnicy i strażaka.

  -          Niezdyscyplinowanie i samowola zawodników – 10 pkt.

  -          Przekroczenie linii stanowiska prądownica – 15 pkt.

  -          Opuszczenie ćwiczenia związanego z przenoszeniem noszy - dyskwalifikacja

  oraz zdyskwalifikować drużynę za opuszczenie ćwiczenia związanego z przenoszeniem noszy.

   

  4. Ocena zawodów

  1.        Oceny zawodów dokonuje Komisja Sędziowska.

  2.        Podstawą oceny wyniku zawodów są uzyskane punkty w ćwiczeniu bojowym.

  3.        W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn jednakowej sumy punktów o ostatecznej klasyfikacji decyduje czas (bez punktów karnych) uzyskany w ćwiczeniu bojowym. Jeśli to nie rozstrzygnie, to decyduje dogrywka dla miejsc 1 – 6, a pozostałe ex – equo

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  ZGŁOSZENIE SKŁADU DRUŻYNY SENIORÓW

  XV ZAWODY SIKAWEK KONNYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU

  Szemrowice, 3 czerwca 2018

  DRUŻYNA MĘSKA

  Nazwa jednostki:

  Sikawka konna:

  Sikawka przenośna:

  Lp.

  Funkcja

  Imię i Nazwisko

  1

  Dowódca

  2

  Strażak

  3

  Strażak

  4

  Strażak

  5

  Strażak

  6

  Strażak

  7

  Strażak

  8

  Strażak

  pomocnik woźnicy

  9

  Woźnica

  Stwierdzam, że wyżej wymienieni zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i posiadają wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie.

  Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z uczestników we wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na stronach internetowych organizatorów, związanych z zawodami sikawek konnych.

  Naczelnik OSP

  . . . . . . . . . . . . . . . .

  (podpis)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  ZGŁOSZENIE SKŁADU DRUŻYNY SENIORÓW

  XV ZAWODY SIKAWEK KONNYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU

  Szemrowice, 3 czerwca 2018

  DRUŻYNA ŻEŃSKA

  Nazwa jednostki:

  Sikawka konna:

  Sikawka przenośna:

  Lp.

  Funkcja

  Imię i Nazwisko

  1

  Dowódca

  2

  Strażak

  3

  Strażak

  4

  Strażak

  5

  Strażak

  6

  Strażak

  7

  Strażak

  8

  Strażak

  pomocnik woźnicy

  9

  Woźnica

  Stwierdzam, że wyżej wymienione zawodniczki są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków i posiadają wymagane kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie.

  Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdej z uczestniczek we wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na stronach internetowych organizatorów, związanych z zawodami sikawek konnych.

  Naczelnik OSP

  . . . . . . . . . . . . . . . .

  (podpis)

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W POKAZIE W

  XV ZAWODACH SIKAWEK KONNYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU, SZEMROWICE 2 CZERWCA 2018

  ZGŁASZAMY UDZIAŁ W POKAZIE: aby wybrać - prosimy zakreślić

  Grupy rekonstrukcyjnej – start w dniu 2 czerwca 2018

  Drużyny OSP – start w dniu 2 czerwca 2018

  Prosimy o podanie podstawowych danych adresowych oraz krótkiego opisu posiadanego sprzętu:

  Adres: miejscowość: , ulica: , nr: ,

  kod pocztowy: - , poczta: ,

  Położenie: województwo: , powiat: , gmina: ,

  Informacje: tel. kontaktowy: , osoba do kontaktu: ,

  rok założenia OSP: ,

  Opis sprzętu: .

  .

  .

  .

  .

  ABY POTWIERDZIĆ UDZIAŁ W ZAWODACH, PROSIMY O DOSTARCZENIE NINIEJSZEGO ZGŁOSZENIA

  do dnia 20 maja 2018

  na adres : Ochotnicza Straż Pożarna

  Szemrowice, ul. Strażacka 1

  46-380 Dobrodzień

  lub na adres e-mail: joachimwl@poczta.onet.pl (Joachim Wloczyk)

  Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku uczestnika we wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych oraz na stronach internetowych organizatorów.

  Naczelnik OSP

  . . . . . . . . . . . . . . . .

  (podpis)

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Projekt dofinansowany z funduszy:

  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wspierania i upowszechniania rozwoju i odnowy wsi

   

  Gminy Dobrodzień - „Organizacja imprezy historyczno – edukacyjnej z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - kultury pożarnictwa na Górnym  Śląsku”

   

  KONSOLIDIERUNG DER BEGEGNUNGSSTäTTEN - 2018

  Starostwa Powiatowego w Oleśnie

   

   

  Zakład Produkcyjno -

  Handlowy Krystian Jarzombek

  ORGANIZATORZY:

  STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SZEMROWICE

  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SZEMROWICE

  TOWARZYSTWO SPOŁECZNO – KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM – KOŁO SZEMROWICE

  PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEMROWICACH