Sołtys Norbert Max - kontakt:

tel. domowy - 77 544 32 54

tel. komórkowy - 666 276 636

RADA SOŁECKA

informacje ze spotkań i zebrań, komunikaty

 

ZEBRANIE Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU SOŁECTWA,

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2012

 

W dniu 15 września 2011 roku odbyło się zebranie wiejskie poświęcone ustaleniu wydatków z funduszu sołeckiego na rok 2012. W wyniku zebrania ustalono, że zostanie przeprowadzony remont świetlicy w budynku OSP na sumę 6950 zł (jako usługa), oraz zostanie zakupione wyposażenie do niej, a mianowice nowe krzesła (3200 zł), gry dla dzieci (2000 zł) oraz zostanie zakupiona zamrażarka  za 1500 zł. Dla OSP Szemrowice zostanie zakupiony sprzęt przeciwpożarowy (2000 zł), a także będzie w przyszłym roku kupowane paliwo do kosiarek za ponad 400 zł.

W trakcie zebrania został przedstawiony i uchwalony nowy statut sołectwa, a także odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy zamierzającej budować wiatraki.

 

KOMU ZGŁASZAC SZKODY WYRZADZANE NA POLACH PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE? Szkody do oszacowania wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych należy składać do Pana Piotra Gomulskiego, pod nr tel. 34/3537126. Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych zainteresowani właściciele gruntów (rolnicy) zobowiązani są dokonywać zgłoszeń powstałych szkód w uprawach lub płodach rolnych w formie pisemnej w punktach zgłoszeń oraz w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

 

W SPRAWIE ELEKTROWNI WIATROWYCH

W odpowiedzi na pismo BUD.6720.1.2011   DOTYCZĄCE ZMIANY STADIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRODZIEŃ- POD PLANOWANE ELEKTROWNIE WIATROWE, Rada Sołecka wsi Szemrowice po konsultacjach społecznych odbytych na zebraniu wiejskim w dniu 03.05.2011 nie zajęła  stanowiska w sprawie dokonania zmian w stadium pod elektrownie wiatrowe motywując to ;

 - brakiem planów geodezyjnych z naniesionymi dokładnymi pomiarami odległości pomiędzy elektrownią wiatrową a sąsiadującymi zabudowaniami

- brakiem rzetelnych wiadomości na temat korzyści materialnych jakie mogła by otrzymywać Gmina Dobrodzień

-brakiem oferty ze strony firmy „Windprojekt’’ w ramach rekompensaty dla mieszkańców wsi Szemrowice (np. remont drogi lokalnej , wyczyszczenie rowów melioracyjnych ,itp.)

 

ILE ZALEGAMY Z OPŁATAMI NA RZECZ SPÓŁKI WODNEJ?  

Z danych za 2010 rok dotyczących opłat na rzecz Spółki Wodnej wynika, że z Szemrowic wpłynęło 43% kwoty jaka była do uregulowania przez rolników. Stanowi to sumę 1197,14 zł. Nie wpłynęły składki na sumę 1558,74 zl. Z sumy składek Spółka Wodna wykonała prac na wysokość 1200 zł.

 

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ  

Spis zostanie przeprowadzony na terytorium Polski w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Informacje będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 r. godz. 24.

Rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Tożsamość rachmistrza można potwierdzić dzwoniąc na infolinię NSP 2011. Rachmistrz jest przeszkolony i zaprzysiężony. informacje zbierane w trakcie wywiadu będą wprowadzane bezpośrednio do urządzenia przenośnego, w które będą wyposażeni rachmistrzowie i niezwłocznie przekazywane do bazy danych w Głównym Urzędzie Statystycznym

Więcej na www.spis.gov.pl lub www.stat.gov.pl