Unia Europejska

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Wydarzenie finansowane w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”

 pn.  „Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów’’ ” – tytuł operacji „PTAKI WOKÓŁ NAS”

Miło nam poinformować, że w dniu 30 lipca 2019 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice podpisało umowę na realizację projektu pod nazwą "PTAKI WOKÓŁ NAS", wydarzenia finansowanego w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”
pn. „Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów’’
Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie LGD Kraina Dinozaurów przez prezesa Joachim Wloczyka i wiceprezesa Lucjana Tkaczyka.
Umowa będzie realizowana miedzy 1 września 2019 a
31 marca 2020 roku i obejmie:
- założenie 134 budek lęgowych dla ptaków, nietoperzy, jeży i owadów,
- założenie monitoringu 3 kamer w budkach lęgowych dla ptaków (transmisja internetowa),
- urządzenie obiektu edukacyjnego z tablicami oraz kompletem ogrodowym.
Projekt będzie realizowany w wybranych miejscach w Szemrowicach oraz w Parku Miejskim w Dobrodzieniu