Unia Europejska

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Wydarzenie finansowane w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”

 pn.  „Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów’’ ” – tytuł operacji „PTAKI WOKÓŁ NAS”

Miło nam poinformować, że w dniu 30 lipca 2019 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice podpisało umowę na realizację projektu pod nazwą "PTAKI WOKÓŁ NAS", wydarzenia finansowanego w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”
pn. „Wiedza i edukacja w Krainie Dinozaurów’’
Podpisanie umowy odbyło się w siedzibie LGD Kraina Dinozaurów przez prezesa Joachim Wloczyka i wiceprezesa Lucjana Tkaczyka.
Umowa będzie realizowana miedzy 1 września 2019 a
31 marca 2020 roku i obejmie:
- założenie 134 budek lęgowych dla ptaków, nietoperzy, jeży i owadów,
- założenie monitoringu 3 kamer w budkach lęgowych dla ptaków (transmisja internetowa),
- urządzenie obiektu edukacyjnego z tablicami oraz kompletem ogrodowym.
Projekt będzie realizowany w wybranych miejscach w Szemrowicach oraz w Parku Miejskim w Dobrodzieniu

NASZE DZIAŁANIA

W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice "PTAKI WOKÓŁ NAS" rozwieszane były budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy oraz rozstawione zostały budki dla jeży i budka dla owadów.

           
           
           
           
           
   

 

W ramach projektu "Ptaki wśród nas" przez w marcu były montowane stelaże i tablice ze zdjęciami i opisami ptaków jakie żyją i mieszkają dookoła nas. Nasi aktywni mieszkańcy zamontowali 30 tablic (po 15 w Szemrowicach i w Dobrodzieniu). I już można czytać i oglądać na tablicach zdjęcia Józefa Włodarza.

         
         

 

A OTO PODGLĄD DO KAMERKI INTERNETOWEJ W JEDNEJ Z BUDEK:

https://m.youtube.com/watch?v=LthMb23tWLU