O ZAWODACH

Pomysł zorganizowania zawodów sikawek konnych, czyli dawnych wozów strażackich używanych przez Ochotnicze Straże Pożarne jeszcze przed II wojną światową narodził się kilka lat temu. W 1999 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Szemrowicach pozyskała z Ligoty Dobrodzieńskiej (gm. Dobrodzień) zaniedbany konny wóz strażacki. Dzięki zapobiegliwości miejscowych strażaków i rzemieślników wóz został wyremontowany, stając się prawdziwą ozdobą i wizytówką straży. Po raz pierwszy wyremontowany wóz strażacki został zaprezentowany w sierpniu 2000 roku podczas Zjazdu Absolwentów Szkoły Podstawowej w Szemrowicach. W 2001 roku szemrowiccy strażacy otrzymali jeszcze jedną sikawkę konną, dzięki wstawiennictwu i zaangażowaniu ŚP. Burmistrza Dobrodzienia, Zygfryda Segeta. Pochodzi ona z Gosławic, tam przez wiele lat stała obok Zespołu Szkół Rolniczych. Burmistrz zdołał przekonać dyrekcję szkoły, że lepiej będzie, jeżeli ta sikawka znajdzie się w rękach szemrowickich strażaków, którzy ją odrestaurują i zapewnią jej miejsce pod dachem (sikawka wzięła już udział w zawodach w 2005 roku). Wyremontowane wozy strażackie są sprawne i są ozdobą wielu lokalnych, masowych imprez. Przygotowywana już w 2003 roku impreza otrzymała nazwę "Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku". Nazwa "sikawki konne" to popularna nazwa konnego wozu strażackiego. Nazwa "na Górnym Śląsku" nawiązuje do historycznych granic Górnego Śląska, jeszcze sprzed I wojny światowej. Górny Śląsk obejmował wtedy swoim zasięgiem dzisiejszy Śląsk Górny i województwo opolskie, był skupiony w okręgu administracyjnym jako Rejencja Opolska. W 2004 roku odbyły się zawody dla drużyn seniorskich, natomiast od 2005 roku zawody zostały poszerzone o udział w nich również Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Dzięki staraniom strażaków udało się wypożyczyć ręczną przenośną sikawkę z 1910 roku, ale w czasie tegorocznych I Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy użyciu ręcznej przenośnej zabytkowej sikawki częściej używano 98 - letniej sikawki z Tworoga. Imprezie towarzyszy konferencja popularnonaukowa pt. "Dzieje pożarnictwa na Górnym Śląsku do 1945 roku". Biorą w niej prelegenci zajmujący się dziejami pożarnictwa, historycy zawodowi i pasjonaci dziejów pożarnictwa.

Przebieg I Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku był w skali regionu dużym wydarzeniem tego typu. Impreza otrzymała wyróżnienie w konkursie Piękna Wieś Opolska. W 2005 impreza zajęła II miejsce w konkursie na projekt ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego na zrealizowany projekt imprezy o charakterze ponadlokalnym. W 2009 roku Zawody uzyskały IV miejsce w województwie opolskim w konkursie "Opolskie Niezapominajki" na najlepiej zorganizowaną imprezę turystyczną - projekcie realizowanym przez Kluczborsko - Oleską Lokalną Organizację Turystyczną. W ciągu kolejnych lat liczba uczestników zawodów systematycznie rosła. W 2009 roku wzięło w nich udział już 50 załóg (13 MDP i 37 seniorskich, męskich i zeńskich) z pięciu województw: opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, a także z Czech i Niemiec. Od 2006 roku wprowadzono konkurencję przenośnych sikawek dla seniorów.

W 2008 roku dokonano w Szemrowicach odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Johannesa Conrada Hellmanna twórcy górnośląskiego pożarnictwa na przełomie XIX i XX wieku.

CELE IMPREZY:

- integracja mieszkańców wsi Szemrowice wokół Programu Odnowy Wsi,
- popularyzacja historii pożarnictwa poprzez organizację konferencji popularnonaukowej “Dzieje Pożarnictwa na Górnym Śląsku do 1945 roku”,
- popularyzacja dziejów techniki pożarniczej wśród mieszkańców województw opolskiego i śląskiego oraz pasjonatów historii pożarnictwa z kraju i zza granicy,
- integracja jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z województw opolskiego i śląskiego poprzez udział w zawodach oraz innych krajów,
- popularyzacja techniki pożarniczej wśród młodzieży poprzez organizację Górnośląskich Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy użyciu zabytkowej ręcznej przenośnej sikawki,
- kształtowanie wśród młodzieży zdrowego, wolnego od nałogów trybu życia poprzez uczestnictwo w zawodach i zaangażowanie w ich organizację, poprawienie sprawności fizycznej młodzieży,
- promocja Ziemi Dobrodzieńskiej, powiatu oleskiego i województwa opolskiego wśród mieszkańców innych regionów i krajów.

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice, Ochotnicza Straż Pożarna w Szemrowicach, Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - koło Szemrowice.