AKTUALNE OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY


 

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych w I półroczu 2016 r. (do kwietnia)

 

 

13 STYCZNIA, 10 LUTY, 10 MARCA, 13 KWIETNIA

 

Odpady wielkogabarytowe + Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 31 marca

 

 

PAPIER TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA  WIELOMATERIAŁOWE,  METAL SZKŁO BIOODPADY ODPADY SPECJALNE POZOSTAŁE ODPADY
(NIEBIESKI WOREK)
TUTAJ WRZUCAMY
czysty i suchy papier - np. gazety, czasopisma, kartony, tekturę, katalogi, itp.
NIE WRZUCAMY
brudnego lub tłustego papieru, tapet, papieru z folią lub papieru woskowego oraz kartonów po sokach czy mleku
(ŻÓŁTY WOREK)
TU TRAFIAJĄ wszelkie opakowania plastikowe - butelki, kartony po sokach, mleku, itp. opakowania po kosmetykach, woreczki i torby foliowe. Przeznaczony także na wszelkie opakowania  metalowe, folie aluminiowe, nakrętki, kapsle, metalowe narzędzia, itp.
NIE WRZUCAMY tutaj plastikowych opakowań po olejach, rozmaitych chemikaliach czy farbach itp.
(ZIELONY WOREK)
TUTAJ WRZUCAMY  szklane butelki, po napojach, słoiki bez pokrywek, szklane naczynia
NIE WRZUCAMY  ceramiki, porcelany, doniczek, szyb i luster, szkła kryształowego, żarówek, świetlówek, zniczy z woskiem
TUTAJ TRAFIAJĄ odpady kuchenne, fusy z herbaty i kawy - razem z filtrem, ścięta trawa, rośliny, ziemia, brudne ręczniki papierowe, popiół z kominka i grilla
NIE WRZUCAMY  tutaj odpadów higienicznych (pampersy, podpaski, itp.) i leków oraz resztek pożywienia pochodzenia zwierzęcego.
UWAGA! Bioodpady można zagospodarować we własnym zakresie, np. na przydomowym kompostowniku. Informację należy tylko zaznaczyć w deklaracji.
np. meble, przeterminowane  leki, zużyte baterie, akumulatory, świetlówki i sprzęt elektroniczny, przeterminowane chemikalia, zużyte opony, gruz i odpady remontowe, szyby okienne, styropian lub inne niebezpieczne odpady dostarczamy np. do punktów selektywnego zbierania odpadów lub specjalnie oznaczonych pojemnikach w aptekach, punktach sprzedaży pozostałe odpady po segregacji, które nie mogą znaleźć się w powyższych grupach, wyrzucamy do pojemników na odpady zmieszane

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w w/w dniach do godz. 6.30
Worek powinien być związany tak, aby zawartość podczas załadunku się nie wysypała
Odpady zmieszane oraz biodegradowalne będą odbierane wyłącznie w pojemnikach

 

 

Terminy płatności: I kwartał - 31 stycznia; II kwartał - 30 kwietnia; III kwartał - 31 lipca; IV kwartał - 31 października