NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z DZIEJÓW SZEMROWIC

19 XI 1493 - pierwsza wzmianka o Szemrowicach w dokumencie nabycia Poczołkowa przez "zarządcę Szemrowic", Mateusza Szemrowskiego i jego żonę Helenę.

około 1500 - został wybudowany drewniany, modrzewiowy kościół pod wezwaniem św. Trójcy.

II połowa XVI wieku - w Szemrowicach mieszkało 16 rodzin pełnorolnych kmieci, podległych oleskiej kamerze władców opolskich.

1591 - Jan z Wierzchlasu Beski sprzedał Szemrowice i część Warłowa szwagrowi Jerzemu Jarockiemu. Trwały związek wsi z Dobrodzieniem.

1766 - założona została szkoła. Pracował w niej jeden nauczyciel.

1784 - w Szemrowicach mieszkają łącznie 233 osoby: 22 wolnych rolników, 10 wolnych zagrodników, 10 rolników najemnych i 3 zagrodników.

6 IV 1815 - pożar szkoły. W 1817 roku oddany został do użytku nowy budynek wraz z wyposażeniem.

1833 - do szkoły uczęszcza 130 dzieci. Uczono w niej czytania, liczenia, wiadomości religijnych, ćwiczenia charakteru pisma, języka niemieckiego i geografii.

1834 - kościół Św. Trójcy otrzymuje organy. Fundatorką była Katarzyna Szczygieł, właścicielka gospody.

1843 - w Szemrowicach mieszka już 653 mieszkańców w 83 domach. Ówczesna wieś obejmowała swoim zasięgiem jedynie dzisiejszą ul. Wiejską. Do 1880 roku liczba mieszkańców zwiększyła się do 884 osób.

1847 - kościół został odremontowany za sumę 1105 talarów.

1892 - został oddany do użytku nowy, większy budynek szkolny (obecnie siedziba Przedszkola Samorządowego).

1914-1918 - w wyniku działań I wojny światowej zginęło siedmiu mieszkańców wioski.

3 VII 1921 - początek starań o utworzenie w Szemrowicach samodzielnej parafii. Kościół Św. Trójcy był filią parafii katolickiej w Dobrodzieniu.

1924 - utworzona została Ochotnicza Straż Pożarna. Założycielami byli Piotr Kołodziej, Robert Dyllong i Józef Stich.

6 VI 1924 - początek budowy plebanii. Wybudowanie budynku było warunkiem utworzenia parafii.

11 XI 1925 - jedno z największych wydarzeń w naszej historii. Szemrowice parafią! Pierwszym jej samodzielnym duszpasterzem został ks. Johannes Brzezinka, którego ojciec był w Szemrowicach nauczycielem.

1926 - w centrum wsi Szymon Fikus wybudował nową karczmę.

1930 - 1939 - proboszczem parafii był ks. Alois Sowa. Nastąpił rozwój życia parafialnego.

1939 - 1957 - posługę duszpasterską w parafii pełnił ks. Engelbert Henczyca.

1939 - 1945 - z wojny nie powróciło do swoich rodzin 95 parafian. Zginęli i zaginęli na wszystkich frontach II wojny światowej.

3 VII 1946 - została poświęcona kaplica ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na wzgórzu za Szemrowicami w kierunku Makowczyc. Kaplica jest wotum dziękczynnym za ocalenie w czasie ostatniej wojny.

1950 - została otwarta nowa szkoła, wybudowana przez mieszkańców Szemrowic i Warłowa. Od tej pory uczęszczajądo niej dzieci z tych dwóch miejscowości.

1957 - 1958 - ks. Henryk Czerwionka proboszczem szemrowickiej parafii.

1958 - 1961 - ks. Czesław Tryba proboszczem w Szemrowicach.

1961 - 1983 - ks. Zbigniew Donarski proboszczem szemrowickiej parafii.

21 V 1965 - jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w dziejacj Szemrowic. Spłonął, pochodzący z XVI wieku, zabytkowy kościół. Mieszkańcy podjęli decyzję o budowie nowej światyni. W czasie prac budowlanych nabożeństwa odbywały się w budynku dawnej karczmy Fikusa.

11 VII 1967 - początek prac budowlanych nowego kościoła.

8 X 1972 - ks. biskup opolski Franciszek Jop dokonał konsekracji nowego kościoła.

1983 - 1984 - ks. Jerzy Koptoń proboszczem parafii Szemrowice.

1984 - ks. Henryk Malorny rozpoczął pracę duszpasterską w Szemrowicach.

lata 80 - te XX wieku - wzmożona emigracja mieszkańców wioski do Niemiec.

23/24 V 1996 - II Ogólnopolska Peregrynacja Matki Bożej w Jasnogórkim Wizerunku. Kopia obrazu jest w Szemrowicach, a stamtąd została przewieziona do Radawia.

11 czerwca 2000 - prymicje ks. Piotra Kuca - pierwszego księdza pochodzącego z parafii Szemrowice.

Opracowano na podstawie książki ks. Piotra Kuca "Kościelne dzieje Szemrowic"

oraz artykułów prasowych i dokumentów