SZEMROWICE - INWESTYCJE W LATACH 2012 - 2013

Pod koniec lata 2013 roku nasza wioska wygląda już zupełnie inaczej niż jeszcze dwa lata temu, a przyczyniły się do tego ogromne inwestycje jakie zostały zrealizowane przez gminę Dobrodzień przy pomocy projektów dofinansowanych przez Unię Europejską, a także Starostwo Powiatowe w Oleśnie. Efekty widzimy dziś już na co dzień. Najważniejszą inwestycją była oczywiście budowa kanalizacji sanitarnej, która objęła wszystkie posesje w Szemrowicach. Prace rozpoczęły się wczesną wiosną i trwały do końca 2012 roku, kiedy to wszystkie domy zostały podłączone do kanalizacji, a ścieki od tego czasu płyną już do oczyszczalni ścieków w Dobrodzieniu. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szemrowice z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu kosztowała 4 318 000 zł brutto. Jednocześnie w ramach prac wykonano naprawę nawierzchni drogowych o powierzchni 6146,6  m², kanalizację sanitarna ø 63-200 mm o długości 6758 m,  przykanaliki ø 63-200mm o długości 2983,5 m oraz wybudowane zostały cztery przepompownie sieciowe ścieków. Szczególnemu przeobrażeniu uległa główna ulica wioski - ul. Wiejska,  gdzie przebudowane zostały chodniki i kanalizacja deszczowa na sumę 665 000 zł brutto. Położono tam nawierzchnię asfaltową o powierzchni 834 m², przebudowane zostały wjazdy i chodniki z kostki brukowej o powierzchni 1683,30 m², ścieki uliczne 1109,30 m oraz wyremontowano, pochodzącą jeszcze sprzed II wojny światowej kanalizację deszczową ø 200-800 mm o długości 2150,80 m. W kolejnym etapie prac wykonana została nawierzchnia z kamienia na ul. Strażackiej o długości 176 m - koszt prac 67 650 zł brutto. Ulica ta w poprzednich latach była  ciągle zabłocona i pełna dziur. Nowej nawierzchni asfaltowej doczekała się również część ul. Szkolnej. Została także wykonana nawierzchnia asfaltowej na ul. Grzybowskiej o długości 680 mb, a koszt prac wyniósł 137 191,37 zł brutto.