DZIEJE SZEMROWIC XX WIEKU 
W FOTOGRAFII

 
SZEMROWICE NA DAWNYCH POCZTÓWKACH

Pocztówka z początku XX w. 

Pocztówka z 1928 roku 

Pocztówka z lat 30-tych XX wieku


KOŚCIÓŁ POD WEZWANIEM ŚW. TRÓJCY (XVI w. - 1965) I KAPLICE

Kościół pw. św. Trójcy

Przed kościołem (lata 20 - te)

 Wnętrze kościoła w 1935 roku

Ołtarz główny

Ołtarz boczny

Organy

Pierwotny wygląd kaplicy na cmentarzu

Kaplica MBNP (stan po konsekracji w 1946 r.)


ŻYCIE RELIGIJNE, PIELGRZYMKI

Uroczystość założenia parafii - 1925

Członkowie Kongregacji Mariańskiej

Orkiestra dęta i chór kościelny (lata 30 - te)

Dzieci pierwszokomunijne

Pielgrzymi na Górze Św. Anny (1950 r.)

Pielgrzymka na jasną Górę (lata 50 - te)


POŻAR KOŚCIOŁA 21 MAJA 1965 I JEGO SKUTKI

Pozostałości wieży

Zgliszcza od strony południowej

Widok od wnętrza

Pozostałości ołtarza

Uratowany dzwon

Widok zgliszcz w części wschodniej


CZAS BUDOWY NOWEJ ŚWIĄTYNI (1965 - 1972)

Wnętrze tymczasowego kościoła

Kościół z zewnątrz

Poświęcenie kamienia węgielnego 6 VIII 1967 

Prace budowlane