ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE DFK SZEMROWICE

   

W dniu 30 stycznia 2011 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze DFK Szemrowice. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działności za ostatnie cztery lata wspominając jednocześnie że Stowarzyszenie istnieje już 20 lat i wspomniano historię jego powstania i krótką informację o osobach które je tworzyły i pracowały na jego rzecz. Listem gratulacyjnym wyróżniono Panów Georga Dworaczyk i Josefa Serwuschok długoletnich Przewodniczących Stowarzyszenia. Wyróżniono także Pana Alfreda Jendruś ,który przez 12 lat reprezentował mieszkańców jako radny Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Na zebraniu wybrano Zarząd stowarzyszenia na następną 4-letnią kadencję w składzie:

Przewodniczący: Lidia Kontny

Z-ca przewodniczącego – Marek Witek

Sekretarz – Róża Koźlik

Kasjer – Anna Dyla oraz członkowie: Gizela Dyllong, Gabriela Jaguś i Monika Maleska.

Wybrano także Komisję Rewizyjną w skladzie: Helmut Maleska, Teresa Kuc i Ernest Skorupa.