ARTYKUŁY O HISTORII SZEMROWIC

ARTYKUŁY TE UKAZAŁY SIĘ W PRASIE REGIONALNEJ, GŁÓWNIE W ''ECHU DOBRODZIENIA I OKOLIC''


JOHANNES BRZEZINKA - PIERWSZY PROBOSZCZ SZEMROWIC. Pośród wielu mieszkańców Szemrowic szczególnie jedna postać zasługuje na szczególną uwagę i pamięć następnych pokoleń. Jest nim ks. Johannes Brzezinka. Los sprawił, że wychowywał się w Szemrowicach i przez kilka lat był proboszczem szemrowickiej parafii. WIĘCEJ nowe

JAK SZEMROWICKICH CHŁOPÓW UWŁASZCZYLI. Umowa została spisana z jednej strony przez posiadaczy majątku Dobrodzień, a z drugiej przez ośmiu chłopów z Szemrowic. WIĘCEJ

JAKIE CZASOPISMA CZYTALI NASI PRZODKOWIE. Wilhelma Gasch z Szemrowic prenumerował wychodzący w Lipsku, przeznaczonych dla ogrodników i hodowców zwierząt podwórzowych, tygodnik "Der Lehrmeister im Garten und Kleintierhof". WIĘCEJ