ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

    Zebranie sprawozdawcze OSP Szemrowice odbyło się w dniu 24 stycznia 2014. Strażacy podsumowali 2013 rok i zakreślili plany na obecny. Dwóch druhów otrzymało również medale.

Na zebranie przybyła bardzo liczna grupa strażaków, członków MDP oraz zaproszeni goście: Róża Koźlik - burmistrz Dobrodzienia, Zygmunt Zalewski - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu, Jarosław Zalewski - z Komendy Powiatowej OSP z Olesna,  Erwin Dziuba - Prezes Zarządu MG OSP RP, Ewald Zajonc - sekretarz Zarządu MG OSP RP oraz inspektor ds OSP Piotr Więdłocha.

Po powitaniu gości, sprawozdanie z działalności OSP przedstawili wspólnie dh Joachim Wloczyk oraz Prezes OSP Andrzej Pluta.

Jednostka OSP Szemrowice brała czynny udział w życiu społeczności wioski poprzez różnego rodzaju działania i akcje. W 2013 roku do jednostki należało łącznie 47 strażaków (w tym 9 kobiet) oraz 20 chłopców i dziewcząt w ramach MDP. Miało miejsce 25 wyjazdów do różnego rodzaju zdarzeń, z czego 11 razy do pożarów, 7 razy do wypadków i kolizji oraz 7 razy do miejscowych zagrożeń. Strażacy odbyli szereg szkoleń i ćwiczeń: ćwiczenia KSRG w Starym Oleśnie (27 kwietnia), ćwiczenia wojewódzkiego odwodu operacyjnego "7 kompanii" w Strzelcach Opolskich (26 października), szkolenie medyczne (9 luty), ćwiczenia naczelnika w zakresie podtopień (29 sierpnia), kurs weryfikacyjny w zakresie pierwszej pomocy dla 4 osób. Jednostka dokonywała także zakupów: z funduszy gminy Dobrodzień na kwotę 3075,2 zł, z dotacji KSRG za 10249 zł, z nagrody pieniężnej za zwycięstwo w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych za kwotę 500 zł, z funduszu sołeckiego za kwotę 2000 zł oraz z własnych funduszy za 710 zł.

W zeszłym roku OSP Szemrowice była organizatorem Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych, gdzie pierwsze miejsca zajęły MDP żeńska i męska, a drugie miejsce drużyna kobieca,  współorganizatorem X Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku oraz AUTOSACRUM - SZEMROWICE 2013. Co miesiąc odbywały się także zebrania porządkowe i szkoleniowe.

Planowane zakupy z dofinansowania: wąż ssawny 2 szt, cztery komplety mundurów wyjściowych kobiecych, pięć kompletów mundurów koszarowych, dziesięć par butów HERKULES, prądownica, jeden smok ssawny

 W bieżącym roku zostanie wykonana także modernizacja centralnego ogrzewania dla całego obiektu oraz druga brama wjazdowa do garażu. Ponadto w planach jest organizacja XI Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku

W trakcie dyskusji zabrała głos burmistrz Róża Koźlik, informując o stanie budżetu gminy w kwestii utrzymania i inwestycji OSP, dh Zygmunt Zalewski podziękował strażakom za zaangażowanie i udział w życiu naszej społeczności, a dh Jarosław Zalewski przedstawił krótko najważniejsze statystyki dotyczące straży pożarnych w powiecie oleskim.

W czasie zebrania miał miejsce bardzo miły akcent. Dh Marek Czapla otrzymał z rąk Zygmunta Zalewskiego, członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opole, brązowy medal zasługi dla pożarnictwa, a z rąk pani burmistrz Róży Koźlik odznakę za wysługę 25 lat dla pożarnictwa. Natomiast dh Gerard Stych odznakę 45 lat wysługi dla pożarnictwa, którą druhowi wręczyła również pani Burmistrz

         

ĆWICZENIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Strażacy naszej OSP co roku spotykają się na szkoleniu pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym roku spotkali się 22 lutego.

Około 20 strażaczek i strażaków OSP i MDP odbyło kilku godzinne szkolenie pod okiem druhny Patrycji Grabinskiej, która zapoznała wszystkich najpierw z teorią a potem wszyscy mogli ćwiczyć praktycznie kolejne elementy udzielania pomocy przedmedycznej. A mogli przećwiczyć w jaki sposób właściwie zakładać kołnierz ortopedyczny, odwrócić bezpiecznie poszkodowanego leżącego twarzą do ziemi w drugą stronę, zdjąć kask z głowy poszkodowanemu i podać tlen z użyciem defibrylatora  

         

ŚWIETLICA NA FERIE

Tegoroczne, wyjątkowo wiosenne ferie zimowe dzieci z Szemrowic i Warłowa spędziły na zajęciach świetlicowych. W każdy dzień tygodnia na dwie godziny sala OSP zapełniała się kilkunastoma dziećmi w różnym wieku, a z najmłodszymi pociechami przychodzili także rodzice. Najmłodsza uczestniczka zajęć miała 1,5 roku. Przygotowano dla nich gry, zabawy i dwie godziny mijały bardzo szybko. Można było pograć w tenisa stołowego, cumbergaja, rysować, a także pograć w gry komputerowe.

Organizatorami tegorocznych zajęć było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice i Ochotnicza Straż Pożarna. Organizatorzy dziękują serdecznie również rodzicom dzieci na pomoc organizacyjną

         

BOŻE CIAŁO 2014

Tegoroczne ołtarze przygotowane przez mieszkańców parafii na Boże Ciało prezentowały się niezwykle ciekawie, a wyłożone kwiatami dywany były niezwykle kolorowe. Piękny i słoneczny dzień umożliwił przejście przez wieś wspaniałej procesji z towarzystwem orkiestry i tłumu wiernych.


 

XI ZAWODY SIKAWEK KONNYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU - DNI SZEMROWIC 2014

7 - 8 CZERWCA 2014

7 czerwca (sobota)    

Konferencja popularno – naukowa „Dzieje pożarnictwa na Górnym Śląsku do 1945 roku odbyła się już po raz dziesiąty. Tym razem referat wygłosił dr Grzegorz Bębnik z IPN w Katowicach. Niezwykle ciekawy temat był poświęcony zarysowi dziejów Straży Pożarnych w latach 1939 - 1945. Prelegent zajmująco opowiedział o zmianach jakie czekały śląskich strażaków, szczególnie w tej jego części stanowiącej przed wojną polskie województwo śląskie. Mówił o zmianach prezesów lokalnych: powiatowych i gminnych OSP, wyrzucaniu ze stanowisk dawnych prezesów i zastępowaniu ich Niemcami, oddanych faszystom. Mówił też w jaki sposób wśród strażaków funkcjonowała hitlerowska lista narodowościowa.

Po jego wystąpieniu głos zabrał dh Rudolf Hyla, który krótko nakreślił znaczenie organizowanej już dziesięć lat konferencji dla rozwoju zainteresowania dziejami górnośląskiego pożarnictwa.

         

 Po południu rozpoczęły się X Górnośląskie Zawody Młodzieżowych Drużyn  Pożarniczych przy użyciu ręcznej przenośnej zabytkowej sikawki. W zawodach wzięło udział 12 drużyn MDP: trzy żeńskie i dziewięć męskich. Rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, a zawody przebiegały szybko i sprawnie, do momentu, jak w szranki stanęła męska MDP Dobrodzień, gdyż im wiekowa sikawka odmówiła posłuszeństwa i mimo kolejnych prób naprawy, a potem jeszcze trzykrotnych powtórek nie było dane zakończyć rywalizacji. Ostatecznie zawody zakończyły się następującymi wynikami:

MDP dziewczęta: 1. Kośmidry - 51,09, 2. Dobrodzień - 56,10, 3. Szemrowice - 63,64

MDP chłopcy: 1. Kośmidry - 39,68, 2. Zębowice - 42,88, 3. Knieja - 44,05, 4. Jeżowa - 45,03, 5. Główczyce - 46,76, 6. Szemrowice - 50,30, 7. Rzędowice - 51,43, 8. Ciasna - 55,47. 9. Dobrodzień - ostatecznie nie został sklasyfikowany

           
           
           
           

 A już zaraz po zakończeniu zawodów MDP na scenę wkroczyli nasi milusińscy, rozpoczął się występ artystyczny uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Szemrowic, który zachwycił wszystkich

         
         

 Wieczorem, aż do późnej nocy zagrał dyskotekę DJ Dragon

 

8 czerwca (niedziela)

Tradycyjny korowód ulicami Szemrowic otwierały dobrodzieńskie mażoretki i Orkiestra Dęta z Szemrowic, a tuż za nimi jechały wszystkie zgłoszone do zawodów drużyny strażackie.

           

 Na placu zawodów wszystkich strażaków powitali burmistrz Dobrodzienia, Pani Róża Koźlik, życząc udanej rywalizacji i zabawy oraz Zygmunt Zalewski - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu.

 Zanim rozpoczęły się zawody, to w namiocie festynowym rozpoczął się występ mażoretek, a potem koncert orkiestry dętej. Występy zgromadziły rzesze fanów, którzy nagradzali artystów rzęsistymi brawami.

         

 Tymczasem rozpoczęła się rywalizacja drużyn strażackich, a do zawodów zgłosiło łącznie 28 drużyn w kategorii sikawek przenośnych i konnych. Zawody przebiegały szybko i bardzo sprawnie, a rywalizacja była bardzo zacięta.

           
           
           
           
           
           
           

 A oto wyniki:

Sikawki przenośne - męskie

Kolejność startowa

Miejsce

Drużyna

Czas + punkty

Czas

Punkty karne

2

1

Klekotna

53,40

53,4

0

4

2

Piasek

54,30

54,3

0

1

3

Główczyce

60,40

60,4

0

3

4

Tworóg

61,10

61,1

0

Sikawki konne - żeńskie

Kolejność startowa

Miejsce

Drużyna

Czas + punkty

Czas

Punkty karne

7

1

Szemrowice

58,20

58,2

0

5

2

Polska Cerekiew

61,60

61,6

0

3

3

Ciasna

63,20

63,2

0

2

4

Ostrożnica

63,30

63,3

0

6

5

Luboszyce

68,80

68,8

0

4

6

Dobrodzień

70,20

65,2

5

1

7

Dobrodzień - szkoła

74,10

69,1

5

Sikawki konne - męskie

Kolejność startowa

Miejsce

Drużyna

Czas + punkty

Czas

Punkty karne

5

1

Topola Mała

37,40

37,4

0

4

2

Przewóz

38,20

38,2

0

2

3

Ujazd

40,20

40,2

0

7

4

Jeżowa

43,50

43,5

0

12

5

Polska Cerekiew

44,00

44,0

0

10

6

Świbie

44,30

44,3

0

13

7

Kośmidry

44,60

44,6

0

1

8

Szemrowice

44,70

44,7

0

9

9

Dobrodzień

45,20

45,2

0

15

10

Dobrzeń Wielki

46,30

46,3

0

17

11

Świeligów

47,60

47,6

0

6

12

Ostrożnica I

51,10

46,1

5

16

13

Luboszyce

54,20

54,2

0

11

14

Dobrodzień - szkoła

55,70

50,7

5

3

15

Broniec

56,50

46,5

10

14

16

Sieraków Śląski

58,30

58,3

0

8

17

Ostrożnica II

83,30

73,3

10

Jeszcze w trakcie zawodów wystąpił zespół „Żędowianie” z Żędowic, prezentując wspaniałe śląskie ludowe piosenki, tańce oraz skecze

 W oczekiwaniu na ceremonię wręczenia nagród strażacy postanowili się schłodzić wodą, bo upał doskwierał im bardzo. Zobaczcie strażacki śmingus - dyngus w czerwcu...

Po zakończeniu zawodów przewodniczący komisji sędziowskiej, pan Jarosław Zalewski odczytał protokół końcowy zawodów, a potem głos kolejno zabrali: Róża Koźlik - burmistrz Dobrodzienia, Zygmunt Zalewski - członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu, Barbara Kaczmarczyk - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Oleskiego oraz Wojciech Wiecha - komendant Państwowej Straży Pożarnej z Olesna. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i proporczyki, a najlepsze drużyny nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów publicznych i prywatnych, natomiast zwycięskie drużyny puchary Starosty Oleskiego

             

 Zaraz po ceremonii wręczenia nagród rozpoczął się występ zespołu „GRZYBKI” z Toszka, który zaśpiewał znane utwory muzyki rozrywkowej

Wieczorem pięknie do tańca przygrywał zespół SYNTEZA

 

AUTOSACRUM - SZEMROWICE 2014

Tegoroczne Autosacrum - Szemrowice 2014 odbyło się w dniach 12 - 13 lipca, przy pięknej pogodzie. Już w sobotę dyskotekę zagrał dla młodzieży i wszystkich zawsze niezawodny DJ Dragon. A w niedzielę rozpoczęło się tradycyjnie mszą św., która odbyła się przy kościele parafialnym w Szemrowicach, wśród samochodów, motorowerów i rowerów, jakimi mieszkańcy kilku gmin przyjechali do Szemrowic. A zaraz po mszy ks. proboszcz Henryk Malorny dokonał poświęcenia pojazdów, tak aby przez cały rok kierowcy mogli uniknąć wypadków i wszelkich nieszczęść na drodze.

Późnym popołudniem na boisku sportowym rozpoczął się festyn, podczas którego odbyły się zawody motorowo - sprawnościowe dla kierowców oraz rowerzystów. W tym roku szczególnie zacięta walka przyświecała kierowcom samochodowym, natomiast zainteresowanie rowerzystów było trochę mniejsze. W zawodach samochodowych wśród pań wygrała w tym roku Brygida Kontny - 57,69 s., druga była Teresa Dworaczyk - 58,12 s., a trzecia Katarzyna Max - 1:10,34 s. Wśród panów najlepszym okazał się Artur Dziuba z czasem 53,84 s., drugi był Thomas Bardosz - 55,03 s., a trzeci Robert Miozga - 55,65 s.

Wśród startujących dzieci, z grupy dzieci najmłodszych 7 - 11 lat wystartowały tylko pojedyncze osoby: Natalia Żera - 39,89 i Adam Piastunowicz - 37,10 s. W grupie starszej (12 - 16 lat) wśród dziewcząt nie wystartowała żadna zawodniczka, a wśród chłopaków pierwsze miejsce zajął Sebastian Wloczyk- z czasem 29,63 s., drugie miejsce dla Rafała Wloczyka - 29,88, a trzecie dla Piotra Wloczyka - 30,98 s.

Jednocześnie w namiocie festynowym odbywał się wystdzielczy w ęp duetu "Kotyś i Daria", a około godziny 20 zostały wręczone nagrody, puchary i dyplomy zwycięzcom zawodów, które ufundowali ks. Henryk Malorny - puchary proboszcza, Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem - Oddział Zębowice oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice.

Wieczorem pięknie do tańca przygrywał Zespół "REVO"

         
         
         

SREBRNE RÓŻE DOBRODZIENIA DLA MIESZKAŃCÓW SZEMROWIC

Mieszkańcy naszej wioski - Alfons Witek i Rudolf Hyla otrzymali najwyższe wyróżnienia przyznawane przez gminę Dobrodzień - Srebrną Różę Dobrodzienia.

Przy okazji rozpoczynających się 18 lipca 2014 roku Dni Dobrodzienia, zostały wręczone tradycyjne nagrody przyznawane najbardziej zasłużonym w różnych dziedzinach działalności, mieszkańcom naszej gminy. W tym roku tymi prestiżowymi nagrodami wyróżnieni zostali dwaj mieszkańcy Szemrowic - Alfons Witek i Rudolf Hyla

Pan Alfons Witek został nagrodzony w dziedzinie działalności kulturalnej. Jest założycielem i dyrygentem orkiestry dętej w Szemrowicach, będącej kontynuacją parafialnej orkiestry. W ciągu kilkunastu nadał jej jednak nowy, młodzieżowy charakter. W tym czasie potrafił zaktywizować młodzież, nie tylko Szemrowic, ale także z okolicznych miejscowości i skutecznie potrafił jej zaszczepić miłość do muzyki, kładąc nacisk na takie cechy jak systematyczność, sumienną pracę i umiłowanie muzyki klasycznej i dętej. Szemrowicka orkiestra dęta rozwinęła i dziś liczy około 30 osób. Większość muzyków, pan Alfons Witek, wykształcił muzycznie od podstaw, prowadząc lekcje gry na instrumentach, zarówno w Szemrowicach, jak i w Myślinie, gdzie jego staraniem powstała samodzielna orkiestra. Pan Witek samodzielnie pozyskuje repertuar, przygotowuje go na poszczególnie głosy, zaprojektował z członkami orkiestry stroje, zaktywizował rodziców do zakupu dla swoich dzieci instrumentów muzycznych. Dzięki Panu Witkowi orkiestra jest bardzo popularna w lokalnym środowisku, uświetniając koncertami wiele imprez środowiskowych, festynów, a także uroczystości kościelnych.

Kandydaturę pana Alfonsa Witka zgłosiło Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice

Pan Rudolf Hyla, od wielu lat strażak naszej OSP, w latach 2002 - 2012 jej prezes, jest także zapalonym propagatorem dziejów śląskiego pożarnictwa oraz pomysłodawcą Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku, co spowodowało aktywizację wielu jednostek OSP. Dzięki niemu zapomniana, przedwojenna historia śląskich straży pożarnych jest przypominana i na nowo odkrywana. Dzięki jego staraniom została odkryta postać J. C. Hellmanna - ojca śląskiego pożarnictwa, został także reaktywowany Medal im. Hellmanna. Działalność dh Rudolfa Hyli to także starania o pozyskanie i wyremontowanie zabytkowego sprzętu pożarniczego, jaki znajduje się na stanie OSP Szemrowice. Rudolf Hyla został nagrodzony w dziedzinie działalności społecznej.

Kandydaturę pana Rudolfa Hyla zgłosiło Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień - Zębowice

       
       

 

DOŻYNKI PARAFIALNE I GMINNE 2014

Tegoroczne dożynki parafialne tradycyjnie odbyły się w ostatnią niedzielę sierpnia. Koronę żniwną w tym roku wykonalni mieszkańcy części ulicy Grzybowskiej. Natomiast dożynki gminne odbyły się w Bzinicy, gdzie szemrowicka korona żniwna była zaprezentowana.

Tegoroczne żniwa przebiegały bez zbędnych opóźnień, tak że do dożynek wszyscy rolnicy zdążyli skosić i zebrać zboże i dlatego 31 sierpnia mogli dziękować za szczęśliwy przebieg żniw, za to, że parafię ominęły klęski żywiołowe. Do kościoła parafialnego przyniesione zostały trzy piękne korony wraz z darami z Szemrowic, Warłowa oraz Kocur i Malichowa, poświęcone przez księdza proboszcza Henryka Malornego i złożone przed ołtarzem jako dziękczynienie Bogu na tegoroczne żniwa.

Tego samego dnia odbyły się także dożynki gminne w Bzinicy, podczas których zostały zaprezentowane korony żniwne z dziewięciu sołectw, w tym także korona żniwna z Szemrowic oraz z Kocur i Malichowa. Nasza szemrowicka korona stanęła w szranki konkursu na najpiękniejszą  i zajęła trzecie miejsce. Więcej o dożynkach gminnych na stronie www.dobrodzien.pl

W tym roku mieszkańcy ulicy Grzybowskiej wykonali koronę żniwną według własnego pomysłu, a praca zajęła kilkunastu osobom wiele godzin.

         
         

SZEMROWICKA GRUPA REKONSTRUKCYJNA NA ZLOCIE W WEISSWASER

 Grupa rekonstrukcji historycznej straży pożarnej „Śląsk” z Szemrowic została zaproszona przez Zarząd Powiatowy Straży Pożarnych z niemieckiego Zgorzelca do udziału w zlocie historycznego sprzętu strażackiego w miejscowości Weisswaser. Udział polegał na pokazie działania repliki sikawki przenośnej z 1875, wykonanej przez rzemieślnika Wiendlochę. Przy okazji zlotu miejscowa jednostka straży pożarnej obchodziła jubileusz 125 – lecia i zostałą wyróżniona medalem 150 – lecia związków strażackich na Śląsku. Medal w imieniu Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Dobrodzieniu wręczyli druhowie Rudolf Hyla i Rafael Wiendlocha.

Podczas pokazu grupa wystąpiła w składzie: Rudolf Hyla, Rafael Wiendlocha, Andrzej Kontny i Piotr Kazior.

Dziękujemy pani Burmistrz Róży Koźlik i firmie Trans – Raunen z Szemrowic za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.

 

         

GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE    

Tegoroczne zawody sportowo - pożarnicze odbyły się na Stadionie Miejskim w Dobrodzieniu, a zawody rozegrano w ramach obchodów 130 - lecia OSP Dobrodzień. Zawody odbyły się 21 września, a nasze drużyny startowały z powodzeniem.

W zawodach wzięło 15 drużyn z 7 jednostek OSP, a zawody rozegrano w 4 grupach. OSP Szemrowice wystawiła w tym roku cztery drużyny: dziewczęcą MDP, chłopięcą MDP i męską seniorów. Świetnie spisali się nasi chłopcy z MDP, zajmując pierwsze miejsce, przed Rzędowicami i Dobrodzieniem. Natomiast dziewczęta zajęły drugie miejsce, wyprzedziły je dobrodzienianki, a uplasowały się przed OSP Bzinicą. Natomiast panowie zajęli czwarte miejsce, a wyprzedziły ich OSP Bzinica Stara, Główczyce i Rzędowice

W tym roku w ceremonii wręczenia nagród, oprócz burmistrz Róży Koźlik, Prezesa Zarządu MG ZOSP RP w Dobrodzieniu Erwina Dziuba i Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Wojciecha Wiechy wziął udział Marszałek Województwa Opolskiego pan Andrzej Buła

         
         

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 USTALONY

Prezentacja na temat zrealizowanych w gminie w roku 2013 fundusz sołeckiego, prezentacja dotycząca najważniejszych wydatków z budżetu gminnego w latach 2011 - 2013 oraz ustalenie celu wydatków z tego funduszu na 2015 rok - to główne tematy zebrania wiejskiego, jakie odbyło się w świetlicy OSP Szemrowice w dniu 24 września 2014 roku.

Zebranych powitała burmistrz Dobrodzienia, Pani Róża Koźlik, wspólnie z zastępcą burmistrza Panem Markiem Witkiem. Na zebraniu byli obecni także Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Karpinski oraz radny Szemrowic Pan Gabriel Kukowka. Pani burmistrz przedstawiła krótko informację o tym, jak mieszkańcy wiosek zrealizowali fundusz sołecki w ubiegłych roku, podkreślając, że decyzje mieszkańców są bardzo odpowiedzialne i dobrze przemyślane. Zawsze służą poprawie jakości życia mieszkańców. Zaznaczyła, że w powiecie oleskim tylko gmina Dobrodzień i od tego roku gmina Zębowice korzystają z funduszu sołeckiego.

Następnie zaprezentowała wydatki budżetowe gminy ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji i pozyskanych ze źródeł zewnętrznych środków. Obejmowały one budowę dróg, chodników i ich oświetlenie, budowę kanalizacji, udział w finansowaniu projektu obwodnicy, budowę sieci wodociągowej, projekt oczyszczalni ścieków w Pludrach. W tym czasie zostało także wybudowane boisko Orlik, wyremontowane trybuny stadionu miejskiego, zrekultywowane wysypisko śmieci na Błachowie, w szkołach w Pludrach i Turzy zrealizowano projekt "Radosnej Szkoły" oraz plac zabaw w Główczycach, wybudowane zostało również Centrum Aktywności Wiejskiej razem z remizą w Kocurach. Dla gminnych OSP zakupiono dwa samochody (Szemrowice, Kocury), wybudowano ogrodzenie cmentarza ewangelickiego w Bzinicy, dachy w budynku starej szkoły w Pludrach oraz starej stodoły w Rzędowicach, zostały wydane dwie książki o historii Ziemi Dobrodzieńskiej, wykonana została ścieżka rowerowa na trasie Pludry - Pietraszów, sfinansowano w szkolnych kuchniach punkty wydawania posiłków, a także pomagano dzieciom w zakresie dożywiania.

W kolejnej części zebrania rozpatrzone zostały propozycje wydatków z Funduszu Sołeckiego na następny rok. Szemrowice otrzymało kwotę 19593,81 zł. Mieszkańcy zgodnie zaproponowali przeznaczenie zdecydowanej większości przyznanej kwoty na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż drogi prowadzącej do szkoły od strony Szemrowic i Warłowa, zwłaszcza, że mieszkańcy Warłowa również przeznaczyli fundusz sołecki na ten cel. Podczas zebrania zdecydowano, żeby resztę kwoty przeznaczyć na paliwo do kosiarek.