WYDARZENIA 2009


KWITNĄCA WIEŚ OPOLSKA - TURYSTYCZNE NIEZAPOMINAJKI

ZAWODY SIKAWEK KONNYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU LAUREATEM!

9 grudnia 2009 roku w sali Starostwa Powiatowego w Kluczborku odbyła się uroczysta sesja zorganizowana przez Kluczborsko – Oleską Lokalną Organizację Turystyczną.  Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku – Dni Szemrowic zostały jej laureatem.

W uroczystym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele naszej wioski – Lidia Kontny i Rudolf Hyla. Spotkanie uświetnili starostowie kluczborski – Piotr Pośpiech i oleski – Jan Kus oraz prezes KOLOT – Maria Żurek.

W sierpniu organizowana przez nas impreza została nominowana do konkursu w kategorii na najbardziej kwitnącą wiejską imprezę turystyczną. Głosowanie zakończyło się 30 października 2009 roku i jak się później okazało zajęliśmy czwarte miejsce, więc znaleźliśmy się w gronie laureatów. W nagrodę informacje promujące naszą imprezę znalazły się w specjalnie wydanym folderze oraz została wydana kartka pocztowa. Więcej informacji znajdziecie pod tym linkiem: http://www.opolskawies.pl/glosuj/imprezy/mapa_woj_imprezy.html

W czasie uroczystej sesji otrzymaliśmy kilkanaście wydanych folderów i kartek pocztowych oraz prezentowany niżej pamiątkowy dyplom.

Wszystkim Państwu, sympatykom Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku – Dni Szemrowic SERDECZNIE DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY NA NASTĘPNĄ IMPREZĘ JUŻ W PIERWSZY WEEKEND CZERWCA 2010 ROKU.

 

 


Doposażenie świetlicy wiejskiej umożliwiające prowadzenie kursów i szkoleń.

Taką nazwę nosi projekt, którego realizacja rozpoczęła się w Szemrowicach od dnia 29 maja 2009 roku. Stanowi on realizację zadania publicznego pn. "Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację i promocję społeczności wiejskiej". Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice otrzymało na jego dofinansowanie w wysokości 9240 zł, za które zostanie zakupiony zestaw komputerowy, ekran i rzutnik multimedialny oraz zostaną wykonane nowe stoły do świetlicy.

29 maja 2009 roku podczas ogólnowiejskiego zebrania Joachim Wloczyk, koordynator projektu, poinformował zebranych o celach i harmonogramie realizacji projektu oraz przedstawiony został nowo zakupiony zestaw komputerowy, rzutnik multimedialny oraz ekran. Zebrani zostali również zapoznani z pozostałymi działaniami przewidzianymi na wrzesień: kursie komputerowym i kursie robót ręcznych dla dzieci i dorosłych. W zebraniu wzięły udział władze gminy z panią burmistrz Różą Koźlik na czele oraz przewodniczącym Rady Gminy, panem Damianem Karpińskim i wiceburmistrzem Markiem Witkiem.

REGULAMIN

konkursu fotograficznego „Moja wieś w obiektywie”

1.Cele konkursu:

-budzenie wrażliwości na piękno rodzimej przyrody,

-udokumentowanie życia codziennego mieszkańców Szemrowic,

-motywowanie mieszkańców wsi do poszukiwania ciekawych miejsc, ludzi, zakątków w najbliższym otoczeniu.

 2.Warunki konkursu:

- konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

   I – przyroda (rośliny, zwierzęta, ogrody, ciekawe zakątki, itp.)

   II – życie codzienne (praca, odpoczynek, świętowanie, zabawa, zwyczaje, obyczaje, obrzędy, itp.),

-do konkursu można zgłaszać maksymalnie po 3 zdjęcia z każdej kategorii w formacie 13x18 i w formie elektronicznej,

-zdjęcia mogą być wykonane za pomocą aparatów cyfrowych lub tradycyjnych (kto nie posiada aparatu fotograficznego, może go wypożyczyć od Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice),

-każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do wykonanych zdjęć,

-zdjęcia nie mogą być poddane obróbce komputerowej,

-uczestnikami konkursu mogą być:

  -- dzieci w wieku 7 – 13 lat,

  -- młodzież w wieku 14 – 17 lat,

  -- dorośli,

-zdjęcia należy dostarczyć w terminie do dnia 30 września 2009 roku,    w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem, kategorią wiekową i kategorią konkursu. Do drugiej zamkniętej koperty, opatrzonej tym samym hasłem, należy włożyć kartkę z następującymi danymi: kategoria wiekowa (dzieci, młodzież, dorośli), imię i nazwisko uczestnika, kategoria konkursowa.

3.Prawa autorskie:

-przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem przez uczestnika konkursu całości praw autorskich na organizatora konkursu i umożliwienie wykorzystania fotografii poprzez prezentację w mediach (także elektronicznych, w tym na stronie internetowej wsi), publikację w formie plakatów i ulotek, powielenia technikami poligraficznymi).

4.Nagrody w konkursie:

- komisja konkursowa, w skład której wejdą: przedstawiciele organizatora, zawodowy fotograf, oceniać będzie prace według następujących kryteriów:

--zgodność fotografii z tematyką konkursu,

--jakość fotografii oraz estetyka wykonania,

--wartość artystyczna,

--oryginalność pracy,

- w każdej kategorii konkursu i kategorii wiekowej przyznane będą dyplomy i nagrody rzeczowe,

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 16 października 2009 roku, w dniu podsumowania realizacji projektu.

 

Promocja projektu miała miejsce podczas VI Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. Zakupiony sprzęt komputerowy był wykorzystany podczas konferencji popularno - naukowej "Dzieje pożarnictwa na Górnym Śląsku do 1945 roku" oraz w namiocie festynowym, gdzie zaprezentowano około 1000 zdjęć prezentujących poprzednie pięć Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku.

Bezpośrednio po Zawodach Sikawek Konnych na Górnym Śląsku, zakupiony sprzęt został na stałe umieszczony w świetlicy, zamontowany został również na stałe ekran.

Podczas spotkania podsumowującego realizację projektu VI Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic nie tylko został zaprezentowany nowy sprzęt multimedialny, ale przypomniano również o odbywającym się konkursie fotograficznym "Moja wieś w obiektywie", zachęcając do udziału w nim oraz o planowanych kursach. Mieszkańcy mogli oglądać zdjęcia i filmy pochodzące z tegorocznych Sikawek przy użyciu nowo zakupionego sprzętu.

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO "Przedsięwzięcia wspierające edukację, komunikację i promocję  społeczności lokalnych„ DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej umożliwiające prowadzenie kursów i szkoleń”


POMAGAMY  ZIEMI  CODZIENNIE

W piątek 19 września 2009 r. uczniowie PSP w Szemrowicach wzięli udział w corocznej akcji Sprzątania Świata, która przebiegała pod hasłem „Pomagamy Ziemi codziennie”.

W ramach akcji dzieci uprzątnęły teren wokół szkoły oraz pobocza dróg w Szemrowicach i w Warłowie.

Przed budynkiem szkoły posadziły 21 dorodnych jodeł koreańskich zakupionych dzięki wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice oraz rodziców.


ŻNIWNE W SZEMROWICACH I BZINICY

Szemrowiccy parafianie i gmina Dobrodzień obchodzili 30 sierpnia dożynki. Tradycyjnie w ostatnią niedzielę sierpnia w naszej parafii odbyły się parafialne dożynki. Mieszkańcy Szemrowic, Warłowa, Kocur i Malichowa dziękowali za zebrane w tym roku z pól, sadów i ogrodów plony oraz uchronienie od klęsk żywiołowych. Podczas trzech kolejnych mszy św. mieszkańcy przynieśli do kościoła przygotowane przez siebie korony żniwne i dary dziękczynne. W tym roku szemrowicką koronę przygotowali mieszkańcy ulicy Nowej i części Słonecznej.

SZEMROWICE WARŁÓW KOCURY I MALICHÓW

Po południu wszystkie korony zostały przewiezione do Bzinicy, gdzie w tym roku odbywały się gminne dożynki. Rozpoczęły się od uroczystej mszy św., którą odprawili proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny z Dobrodzienia ks. Alfred Waindok, proboszcz parafii pw. św. Trójcy ks. Henryk Malorny oraz wikary Robert Skornia. Po nabożeństwie korony zostały przeniesione do namiotu festynowego i rozpoczął się korowód barwnie ubranych wozów. Po korowodzie w namiocie festynowym rozpoczęła się część festynowa dożynek, a jedną z jej części był konkurs na najpiękniejszą koronę żniwną. Najwyżej uplasowała się korona z Warłowa, zajmując trzecie miejsce. Pozostałe otrzymały wyróżnienia. Gratulacje dla Warłowa!!!


"Z WYNGLA SYRA NIE BYDZIE"

Tego i wielu innych ciekawych rzeczy dowiedzieli się uczestnicy wycieczki zorganizowanej dla dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice w dniu 12 sierpnia 2009 roku. Tym razem czterdziestoosobowa grupa zwiedzała zabytkową kopalnię "Guido" w Zabrzu.

         
         

Wycieczkowicze podzielili się na dwie grupy i pod okiem opiekunów i przewodników ruszyli na zwiedzanie dwóch poziomów zabytkowej kopalni. Znajdują się one na głębokości 170 i 320 metrów pod powierzchnią. Zanim uczestnicy wycieczki zjechali do kopalni, założyli ochronne kaski i bluzy, a część otrzymała także górnicze lampy. A potem do windy, która zjeżdżała w dół z szybkością 4 metrów na sekundę. Dwaj przemili przewodnicy opowiedzieli nie tylko o ciężkiej pracy górników, ale także o ich życiu codziennym oraz zapoznali z historią kopalni i jej założycielem księciem von Donnensmarckiem. Przewodnicy opowiadali jak pracowano w kopalniach Śląska od połowy XIX wieku. Szczególnie ciekawe były opowieści dotyczące używania do pracy w kopalni koni, ich zastąpieniu w 1956 roku przez maszyny oraz współczesnej pracy górników i wykorzystaniu nowoczesnych maszyn. Praca tych ostatnich została  zaprezentowana.

Po zwiedzaniu obowiązkowo wszyscy zatrzymali się w restauracji McDonalds i w drogę powrotną do domu. W drodze powrotnej zostały po raz kolejny przypomniany trwający konkurs fotograficzny "Moja wieś w obiektywie" oraz zapowiedź organizacji kursów komputerowego i robót ręcznych w ramach realizacji projektu "Doposażenie świetlicy wiejskiej prowadzenie kursów i szkoleń".

Wycieczka była możliwa dzięki dofinansowaniu przez gminną Komisję Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.  


AUTOSACRUM – SZEMROWICE

11 – 12 LIPCA 20

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice i Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy już po raz siódmy zorganizowały wspólnie AUTOSACRUM, imprezę, która ma w naszej wiosce i parafii już trzydziestopięcioletnią  tradycję. W tym roku impreza trwała dwa dni. 11 lipca, w sobotę, odbyła się zabawa taneczna, a młodzieży i dorosłym przygrywał do tańca zespół "TWIST". W niedzielę, 12 lipca, już przed godz. 15 zaczęły zjeżdżać się przed kościół parafialny pierwsze samochody osobowe. Według szacunków przed mszą św. przy uliczkach wokół kościoła było ponad 300 samochodów, motorowerów, motocykli i rowerów. Rozpoczęła się msza św. w intencji kierowców i ich bezpieczeństwa na drogach. Kierowcy i ich rodziny dziękowali za bezpieczną jazdę przez cały rok, ale modlili się również za osoby, które w ostatnim czasie tragicznie zginęły na drogach. Mszę św. odprawili wspólnie proboszcz parafii, ks. Henryk Malorny i ks. Piotr Kuc. Po mszy św. odbyło się poświęcenie pojazdów samochodowych. Kolejna cześć imprezy miała miejsce przed remizą OSP. o godz. 16.30 rozpoczęły się zawody sprawnościowe dla kierowców, rowerowe i motorowerowe. Największym zainteresowaniem cieszyły się zawody sprawnościowe samochodowe wśród pań i panów. Wśród pań walka była najbardziej zacięta, a każda informacja o ustanowieniu nowego rekordu przejazdu powodowała, że zawodnicy, którzy przegrali swoje pierwsze miejsca ustawiali się w kolejce do nowego przejazdu. Jeszcze na pięć minut przed końcem zawodów jedna z pań przejechała tor najszybciej, co od razu spowodowało ustawienie się do następnych przejazdów konkursowych. Tradycyjnie zawody rowerowe cieszyły się wielkim powodzeniem. . Każde dziecko na starcie otrzymało batonik i napój, a kierowcy i motorowerzyści na zakończenie zawodów upominki od sponsora, ufundowane przez - sklep "STRZODA" z Dobrodzienia. Nasi sponsorzy ufundowali również nagrody rzeczowe, które rozlosowano wśród wszystkich uczestników zawodów. Kierowcy walczyli tradycyjnie o puchar Proboszcza.

Zwycięzcy: Samochody - panie: I - Teresa Dworaczyk, II - Brygida Kontny, III - Gabriela Jainta, panowie: I - Krystian Czaja, II - Artur Dziuba, III - Rudolf Wiendlocha. Motorowery I - Maciej Dejna, II - Robert Pawełka, III - Paweł Marszałek Rowery 12 - 16 lat (dziewczęta) I - Urszula Czapla, II - Nikola Korn, III - Izabela Rucińska, (chłopcy) I - Krystian Oleś, II - Denis Kubik, III - Bartłomiej Wloczyk; 7 - 11 lat (dziewczęta) I - Dżesika Korn, II - Paulina Strzoda, III - Roksana Ochmann, (chłopcy) I - Sebastian Wloczyk, II - Mateusz Thomassek, III - Rafał Wloczyk

Tymczasem w namiocie festynowym  odbywały się występy zespołu "JES" i "Piekarskie Trio". Wieczorem do tańca przygrywał zespół "Paweł Band"

           
           
           
           

 


SPOTKANIE ORGANIZACYJNE - 24 MAJA 2009

24 maja 2009 roku do remizy OSP w Szemrowicach zjechało kilku przedstawicieli drużyn, m. in. z Dobrzenia Wielkiego, Dobrzenia Małego, Jełowej, Zborowskiego, Kadłuba Wolnego, Ostrożnicy, które wezmą udział Zawodach Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. Zebranych powitał prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice, przedstawiając program nadchodzącej  imprezy oraz sponsorów publicznych, prywatnych, patronów medialnych. Następnie zastępca komendanta PSP w Oleśnie Wojciech Wiecha z ramienia komisji sędziowskiej przedstawił regulaminowe zasady udziału w zawodach. Strażacy stwierdzili, że jeśli regulamin się nie zmienia, to nie potrzeba urządzać pokazu. 

WYNIKI:

Sikawki konne, mężczyźni:
I miejsce - OSP Łany - 36 sekund
II - OSP Dobrzeń Wielki - 38,7 sekund
III - OSP Przewóz - 39,9 sekund

Sikawki konne, kobiety:
I miejsce - OSP Łany - 47,6 sekund
II - OSP Księży Las - 48,2 sekund
III - OSP Szemrowice - 48,5 sekundy

Przenośne sikawki ręczne, mężczyźni:
I miejsce- OSP Główczyce - 52,8 sekundy
II - OSP Granowice - 54,1 sekundy
III - OSP Klekotna - 55,8 sekundy

Przenośne sikawki ręczne, kobiety:
I miejsce - OSP Granowice

Zawody młodzieżowe, chłopcy:
I miejsce - OSP Kośmidry

Zawody młodzieżowe, dziewczyny:
I miejsce - OSP Knieja.

GALERIE ZDJĘĆ Z VI ZAWODÓW SIKAWEK KONNYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU

autor: DAMIAN KARPIŃSKI

           
           
           
           
           
           
           

autor: MARIUSZ NOWAK

           
           
           
           
           
           

Fotogaleria na internetowej stronie Nowej Trybuny Opolskiej:

http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/gallery?Site=NO&Date=20090607&Category=POWIAT08&Artno=506483017&Ref=PH

Film na internetowej stronie Nowej Trybuny Opolskiej:

http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/section?category=WIDEO&id=hKPxBfoM4v0

 

NASI SPONSORZY:

PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY URZĘDU MIASTA I GMINY DOBRODZIEŃ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA "Podtrzymanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej – kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku"

 ZADANIE JEST DOTOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "ROZWÓJ KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ"

PROJEKT JEST DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY KONSULATU REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC ORAZ TOWARZYSTWA SPOŁECZNO - KULTURALNEGO NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM

ZADANIE JEST DOTOWANE PRZEZ DOM WSPÓŁPRACY POLSKO - NIEMIECKIEJ

ZADANIE JEST DOTOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNIE


NA ZAWODACH SIKAWEK W CZESKICH RADSLAVICACH

    Niedzielę, 5 lipca, strażacy spędzili daleko od Szemrowic. Pojechali po raz pierwszy w historii OSP Szemrowice na zawody, które odbywały się za granicą Polski. IX Zawody Konnych Sikawek obywały się w miejscowości Radslavice, kilkanaście kilometrów od Ołomuńca w Czechach. W wyjeździe wzięło udział 10 strażaków i wspaniale się zaprezentowali, zajmując IV miejsce. W zawodach wzięło udział 8 drużyn, w tym dwie z województwa opolskiego (drugą była OSP Chrzelice). Konkurencja zawodów jest trochę inna, jak w Szemrowicach. Drużyna na dźwięk gwizdka, otwiera drzwi remizy, wybiega przed nie i wyprowadzą konną sikawkę z garażu. Potem trzeba jeszcze remizę zamknąć na klucz i następnie całą drużyna pcha sikawkę slalomem aż do zbiornika z wodą. Tam trzeba sikawkę przyszykować do gaszenia ognia i rozpocząć pompowanie wody na imitację ognia. Konkurencja kończy się wraz z zapaleniem się czerwonego światła. Nasi strażacy zostali bardzo ciepło przyjęci przez mieszkańców wioski i ugoszczeni. W czasie ceremonii dekoracji zwycięzców zostały przekazane władzom tamtejszej gminy i straży pożarnej pamiątki i podarunki mające promować gminę Dobrodzień i Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. W drodze powrotnej strażacy zatrzymali się jeszcze w czeskich Sudicach i spotkali się z tamtejszymi strażakami. Wyjazd do Czech był bardzo udany i zacieśnił stare kontakty i rozwinął nowe.

         

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Początek wakacji stał się świetną okazją do podsumowania zajęć na świetlicy. W sobotę, 4 lipca, dzieci spotkały się na placu przy remizie, gdzie wychowawcy i rodzice zorganizowali dla nich ognisko z pieczeniem kiełbasek. Gościem był mieszkaniec Szemrowic, pan Mirosław Pielot, który interesuje się astronomią. Po zmroku przy pomocy specjalnej lunety, dzieci oglądały Księżyc i gwiazdy. Pan Pielot opowiadał dzieciom różne ciekawostki związane z Księżycem i gwiazdami, chociaż warunki do oglądania nie były zbyt dobre, to jednak zainteresowanie dzieci było bardzo duże.

         

PODSUMOWANIE SIKAWEK

W sobotę, 27 czerwca, tydzień później niż planowano wcześniej, odbyło się spotkanie podsumowujące VI Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic. Na to tradycyjne spotkanie zostały zaproszone wszystkie osoby, które angażowały się w realizację projektu. Joachim Wloczyk przypomniał o przygotowaniach do Sikawek, ich realizacji, przedstawił sponsorów publicznych i prywatnych oraz zostały podane wszystkie wydatki i przychody, których różnica dała zysk w wysokości ponad 3200 złotych. Zostały równieżwręczone podziękowania sponsorom, a organizatorzy podziękowali wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie i pomoc, gdyż dzięki temu impreza przebiegała niezwykle sprawnie. Na spotkaniu byli zaproszeni przedstawiciele OSP Dobrodzień oraz przedstawiciel PSP Lubliniec. Spotkanie było okazją do obejrzenia zdjęć i filmów z zawodów. Przypomniane zostały ogłoszone konkursy fotograficzne oraz kursy w ramach realizacji projektu „Doposażenie świetlicy wiejskiej umożliwiające prowadzenie kursów i szkoleń” dofinansowanego z fundusz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Zebranie było do towarzyskich rozmów przy poczęstunku, a tatusiowie rozegrali z dziećmi mecz piłki nożnej i przeprowadzili rozgrywki w tenisa stołowego.

         

SZEMROWICE W KONKURSIE "PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA"

Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku zostały zgłoszone pod koniec maja do dorocznego konkursu "Piękna Wieś Opolska" w kategorii "Zrealizowany projekt". 26 czerwca 2009 roku do Szemrowic przybyli przedstawiciele Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu zapoznania się z głównymi działaniami, jakie zostały wykonane w realizacji projektów Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku w latach 2006 - 2009. Goście z Opola przyjechali do nas o godz. 9 rano i wysłuchali relacji na temat realizacji projektu. Przygotowana została prezentacja, podczas której Marek Witek, Joachim Wloczyk, Rudolf Hyla i Lucjan Tkaczyk przedstawili główne działania związane z realizacją sikawek, zaangażowaniu mieszkańców, oddziaływania społecznego w regionie i w Szemrowicach. Goście mogli zobaczyć również przygotowane plakaty z poprzednich imprez, wycinki prasowe i zebrane dokumenty historyczne na temat górnośląskiego pożarnictwa i J. C. Hellmanna. W prezentacji wzięli udział również przedstawiciele Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - Piotr Czapla i Iwona Rucińska.

 

           

MUTTERTAG 2009

DFK Szemrowice tradycyjnie już zorganizowało spotkanie z okazji Dni Matki, które w tym roku przypada w Niemczech 10 maja, a w Polsce 26 maja. Spotkanie tradycyjnie otworzyła przewodnicząca Koła DFK Szemrowice Pani Lidia Kontny, witając wszystkie mamy, zaproszonych gości. Dzieci ze Szkoły Podstawowej wykonały piękny program artystyczny w języku niemieckim i polskim: o Mamach i dla Mam, sławiący ich pracę i poświęcenie dla dzieci. Program został przygotowany pod kierunkiem Pani Aldony Stych - Borkowskiej. Pani Kontny podkreśliła, że już od kilkunastu lat Pani Aldona Stych - Borkowska przygotowuje z dziećmi programy, które są wystawiane przy okazji uroczystych spotkań DFK. W międzyczasie zebrani w sali OSP goście częstowali się przygotowanym ciastem i kawą, a dzieci za występ otrzymały słodycze. Po występie dzieci rozpoczął się godzinny koncert orkiestry dętej z Szemrowic. Występy nagrodzono rzęsistymi brawami.

         

Plebiscyt na "Strażaka Roku" zakończony!

MAMY SZÓSTE MIEJSCE!

No i już wiadomo! Kiedy strażacy dowiedzieli się o tegorocznej nominacji, to trzeba przyznać szczerze - chcieli być lepsi niż w ubiegłym roku. W plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej na "Strażaka Roku" zostali nominowani po raz kolejny. Po ogłoszeniu przez księdza proboszcza z ambony, posypały się głosy. Najpierw, po pierwszym podsumowaniu tuż przed Wielkanocą, byliśmy na 5 miejscu, potem spadek na szóste, aby w ostatnim notowaniu, z dnia 24 kwietnia, uplasować się na 11 miejscu. Głosy składaliście w specjalnie przygotowanej puszce w sklepie spożywczym w Szemrowicach lub wysyłaliście je za pomocąSMS. Głosowanie ostatecznie zakończyło się 28 kwietnia 2009 roku. W poniedziałek, 27 kwietnia, dh Erwin Dziuba zawiózł głosy, które oddawaliście przez cały czas trwania plebiscytu do redakcji Nowej Trybuny Opolskiej.

Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpiło 4 maja, w poniedziałek. Okazało się, że w wyniku głosowania OSP Szemrowice otrzymało dokładnie 582 głosy i uplasowało się na szóstym miejscu!! Warto przypomnieć, że rok temu byliśmy na miejscu 18! To niezły awans!

Pierwsze miejsce w plebiscycie zajęli strażacy z OSP Kuniów! Serdecznie im gratulujemy! Pełne wyniki plebiscytu zobaczycie tutaj http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090504/STRAZAK/832005304

WSZYSTKIM KTÓRZY ZAGŁOSOWALI NA

OSP SZEMROWICE I POMAGALI W ZBIERANIU GŁOSÓW SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

 

NASZE DRUŻYNY MDP NAJLEPSZE W GMINIE

Zawody sportowo – pożarnicze w tym roku odbyły się w Dobrodzieniu, a ich gospodarzem była tamtejsza jednostka OSP. Rewelacją były dziewczęca i chłopięca drużyna MDP z Szemrowic – wywalczyli pierwsze miejsca! Tegoroczne zawody uświetniły Dzień Strażaka, 2 maja. W samo południe odbyła się msza św. ku czci św. Floriana w kościele parafialnym, a po niej przystąpiono na stadionie miejskim w Dobrodzieniu do zawodów. Sędzią głównym był młodszy brygadier Jarosław Zalewski. W zawodach wzięło udział 17 drużyn żeńskich i męskich ze wszystkich jednostek OSP w gminie. OSP Szemrowice wystawiła aż pięć drużyn: dwie MDP (dziewczęta i chłopcy), trzy seniorskie (jedną kobiecą i dwie męskie). Rywalizacja odbywała się według regulaminu CDiF. Każda drużyna wykonywała dwie konkurencje: sztafetę oraz zadanie bojowe. Najpierw swój udział w zawodach rozpoczęły drużyny MDP. Drużyna chłopców po sztafecie była na ostatnim miejscu, ale doskonale poradziła sobie z zadaniem bojowym i ostatecznie zajęła 1 miejsce. Bez żadnych zastrzeżeń natomiast startowały dziewczęta, które prowadziły od samego początku i uplasowały się także na pierwszym miejscu. Gorzej spisały się nasze seniorki, jednak w ogólnej klasyfikacji zajęły 3 lokatę. Sporo trudności miała męska drużyna Szemrowice II, której początkowo nie chciała uruchomić się motopompa – zajęli dopiero ostatnie VI miejsce. Ich rówieśnicy, Drużyna Szemrowice I uplasowała się o jedno miejsce wyżej. Na zakończenie zwycięzcy otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Wręczyła je burmistrz Dobrodzienia, pani Róża Koźlik.   

 

         
         
   

ĆWICZYLI PRZED ZAWODAMI SPORTOWO - POŻARNICZYMI

Od kilkunastu dni dziewczęca i chłopięca drużyna Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz drużyny seniorów (żeńska i męska) ćwiczyli na placu przed remizą OSP przed zawodami sportowo - pożarniczymi. Na rozstawionych dwóch torach odbywają się ćwiczenia w szybkości pokonywania toru przeszkód z uwzględnieniem pokonywania przeszkód. Drużyny MDP ćwiczą również sprawność posługiwania się hydronetką w gaszeniu elektronicznego ognika. Drużyna seniorów szczególnie wiele uwagi poświęca ćwiczeniu sprawności posługiwania się pompą motorową.

       

"W TRZYDZIEŚCI DNI DOOKOŁA ŚWIATA"

Taki tytuł nosiło spotkanie z dobrodzieńskim podróżnikiem, Panem Jackiem Plutą, podczas którego opowiedział o swojej ostatniej wyprawie, jaką odbył w listopadzie ubiegłego roku. Jacek Pluta odwiedził wyspy południowego Pacyfiku oraz Nową Zelandię. Opowieść została zilustrowana kilkuset pięknymi zdjęciami, pokazującymi ciekawostki przyrodnicze oraz życie mieszkańców antypodów. Było to już drugie spotkanie w szemrowickiej świetlicy. Pierwsze odbyło się w styczniu ubiegłego roku, podczas którego Pan Jacek Pluta opowiedział o wyprawie do Afryki południowo - zachodniej.

     

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE TSKN KOŁO SZEMROWICE

Piękne niedzielne popołudnie, 8 lutego 2009 roku, było okazją do spotkania, ołmów, babć, ołpów i dziadków z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, zorganizowanego przez koło Szemrowice Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Spotkanie rozpoczęło się wspaniale przygotowanym przez przedszkolaków przedstawieniem. Przedszkolaki chwaliły swoje babcie i dziadków, mówiąc w wierszach i piosenkach, że nie mogą bez nich żyć i im smutno, kiedy babci nie ma przy nich. Ciekawy występ przygotowali w języku polskim i niemieckim wychowawcy przedszkolni: pani Anna Grzebiela i pan Kamil Kisielewicz. Po występie dzieci wręczyły wszystkim uczestnikom spotkania drobne, wykonane przez nich prezenty, a małym aktorom serdecznie podziękowała przewodnicząca TSKN, Lidia Kontny, częstując słodyczami.

Po występie, przewodnicząca koła, Lidia Kontny, przedstawiła sprawozdanie z pracy organizacji w ostatnim roku. Zwróciła uwagę na dokonania Mniejszości Niemieckiej w związku z udziałem i organizacją w Zawodach Sikawek Konnych na Górnym Śląsku i pozyskanych na ten cel funduszach, dziękując także członkom koła za pracę na rzecz tej imprezy. Przedstawiła, jakie zakupy zostały dokonane na świetlicę,  jakich dokonano remontów oraz uzasadniła dlaczego Koło nie może otrzymać więcej pieniędzy na swoją działalność. Pani Gizela Dyllong odczytała sprawozdanie finansowe przygotowane przez Komisję Rewizyjną. W trakcie dyskusji głos zabrała również obecna na zebraniu przewodnicząca zarządu gminnego TSKN pani Barbara Kaczmarczyk, przedstawiając ogólną sytuację w Mniejszości Niemieckiej. Natomiast pani Róża Koźlik, burmistrz Dobrodzienia, zapewniła, że do końca roku w gminie Dobrodzień zostaną ustawione niemieckojęzyczne tablice nazw miejscowości. Na zakończenie dyskusji głos zabrał sołtys Joachim Wloczyk, dziękując w imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice za zaangażowanie w organizację imprez, przedstawił też plany na 2009 rok. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i zaproszeniem na kolejne spotkania członków koła Mniejszości Niemieckiej, które odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15.

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W sobotę, 24 stycznia strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej spotkali się, aby podsumować ubiegły rok i zakreślić plany działania na następny. Zebranie otworzył prezes OSP Rudolf Hyla, witając zebranych i gości: burmistrz Dobrodzienia Różę Koźlik, wiceburmistrza Marka Witek, delegata PSP Olesno młodszego brygadiera Jarosława Zalewskiego oraz wiceprezesa Zarządu Gminnego OSP Ewalda Zająca. Prezes R. Hyla przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za 2008 rok, podkreślając udział jednostki w imprezach i uroczystościach organizowanych na szczeblu lokalnym i regionalnym, przedstawił udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych i podziękował wszystkim za zaangażowanie w działalność OSP. Następnie Erwin Dziuba w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie finansowe, a naczelnik Klaudiusz Maziol zapoznał zebranych z planami dotyczącymi potrzeb mundurowo - sprzętowych w bieżącym roku. W trakcie dyskusji głos zabrała burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik, która poinformowała o finansach, jakie gmina przeznaczyła jednostkom OSP, zaznaczając, że w roku bieżącym wydatki na zakup sprzętu dla OSP będą niższe, co jest związane z innymi wydatkami budżetowymi gminy. Wyjaśniono również sprawę pochodzenia funduszy przeznaczonych na wykonanie tablicy ku czci Hellmanna. Szczególnie wiele pytań w trakcie dyskusji przedstawił druh Erwin Dziuba, wskazując na kwestie związane z zakupami sprzętu dla gminnych OSP oraz celowości i racjonalności tychże zakupów. wiele dyskutowano również na temat zaplanowanych w ubiegłym roku zebrań strażaków. Miały się odbywać w każdy ostatni piątek miesiąca, ale często nikt nie przychodził. W dalszej części dyskusji podnoszono kwestię zakupu umundurowania dla strażaków i zakupu strojów dla członków MDP, pytano, dlaczego w roku ubiegłym nie było żadnych szkoleń, o co strażacy się upominali. Zarządowi udzielono absolutorium. Młodszy brygadier Jarosław Zalewski uznał, że takie zebrania powinny się odbywać i mieć charakter szkoleń, bo często się zdarza, że strażacy podczas akcji pożarniczo - ratowniczych nie potrafią korzystać ze sprzętu, który mają w posiadaniu. Poinformował również o ilości wyjazdów OSP Szemrowice do akcji ratowniczo - gaśniczych. Łącznie w 2008 roku było ich 13. Na zakończenie dyskusji głos zabrał Joachim Wloczyk. Poinformował zebranych o czynionych przygotowaniach do organizacji VI Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku, które w tym roku odbędą się 6 i 7 czerwca 2008 roku. Na zakończenie zebrania członkowie OSP udzielili Zarządowi absolutorium za 2008 rok. Następnie wszyscy spotkali się na tradycyjnym poczęstunku. Zebranie prowadziła pani Lidia Kontny.