ROK 2007

styczeń 2007 - nieustaleni jak do tej pory sprawcy ukradli przewody elektryczne ze słupów doprowadzających elektryczność do kapliczki pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Kradzież przewodów została zauważona dopiero po jakimś czasie.

24 stycznia 2007 - w świetlicy OSP odbyły się wybory sołtysa wsi. W zebraniu wzięli udział burmistrz Miasta i Gminy Dobrodzień, pani Róża Koźlik, wiceburmistrz Marek Witek oraz mieszkańcy wioski. W wyniku wyborów sołtysem ponownie został wybrany Joachim Wloczyk, natomiast rada sołecka powstała w nowym składzie: Beata Ochmann, Jan Szczygieł, Hubert Wloczyk i Krzysztof Wańczyk. Joachim Wloczyk serdecznie podziękował za pomoc i wsparcie wszystkim bez wyjątku mieszkańcom wioski oraz gminie.W czasie zebrania poruszano wiele ważnych spraw. Przede wszystkim pytano włodarzy gminy o termin realizacji budowy zapowiadanej kanalizacji ściekowej, remonty dróg wiejskich (szczególnie ulic Słonecznej, Polnej i Krętej), założenia lampy ulicznej przy ul. Strażackiej, naprawy studzienek ściekowych przy ul. Słonecznej. Poruszony został również problem wałęsających się po ulicach psów, zagospodarowania terenu po stawie przy ul. Wiejskiej oraz potrzeby naprawy dziury jak powstała na poboczu jezdni przy ul. Wiejskiej obok posesji p. Thomasska.

27 stycznia 2007 - strażacy spotkali się na dorocznym zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w świetlicy OSP. W zebraniu wzięli udział, oprócz strażaków seniorów i strażaków MDP, także zaproszeniu goście: Komendant Główny Gminnej OSP pan Kulej i koordynator ds. OSP z ramienia UMiG, pan Piotr Wiendłocha. Głównym punktem zebrania było przedstawienia sprawozdania z działalności straży za 2006 rok. Prezes OSP Rudolf Hyla powiedział o wykonanych remontach: dokończone zostały prace remontowe drogi wjazdowej na plac remizy, a polegały na przygotowaniu terenu pod położenie kostki i ułożenie krawężników. Wykorzystano starą kostkę, która pozostała z drogi wjazdowej do garaży. Udało się już po raz trzeci wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Szemrowice zorganizować Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku, w trakcie których odbyła się konferencja historyczna na temat dziejów pożarnictwa, II Górnośląskie Zawody MDP przy użyciu ręcznej, zabytkowej przenośnej sikawki oraz III Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. Prezes OSP podkreślił, że dzięki temu wieś jest znana już poza granicami województwa. Strażacy wzięli również udział w pokazie sikawki konnej podczas festynu w Wieluniu oraz na wojewódzkich śląskich zawodach sikawek konnych w Jastrzębiu - Zdróju. Rudolf Hyla podsumował także dokonane w ubiegłym roku zakupy sprzętu i umundurowania, a także o wyjazdach ratowniczo - gaśniczych. Rudolf Hyla podziękował za zaangażowania wszystkim strażakom i podziękował za wszelaką pomoc Urzędowi Miasta i Gminy, a w szczególności pani burmistrz Lidii Kontny.W trakcie zebrania udzielono absolutorium dla zarządu i wybrano również nowego gospodarza, w miejsce zmarłego Józefa Goj. Gospodarzem został Norbert Miosga.

styczeń 2007 - miniony miesiąc należał w Szemrowicach do wyjątkowo ciepłych. Śnieg spadł dopiero w przedostatnim dniu miesiąca, ale długo się nie utrzymał. Takiej łagodnej, jak na razie, zimy nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy. Przez cały miesiąc temperatury w nocy były dodatnie, a w ciągu dnia czasami dochodziły do +10, +12 stopni. Przyroda wobec tego postanowiła nie czekać i z ziemi zaczęły kiełkować rośliny, które tak naprawdę powinny się pojawić najwcześniej w marcu. Na łąkach i przydomowych trawnikach zakwitły stokrotki, a w ogródkach bratki. Zaczęły również wyrastać żonkile, przebiśniegi i inne typowo wiosenne kwiaty. Najbardziej nabrzmiałe są też pączki bzów. Budziły się też owady, a niektórzy zaobserwowali także pszczoły. Tylko rolników taka wczesna wiosna specjalnie nie cieszy - obawiają się o oziminy i to, że może polom grozić fala gryzoni. Mimo tego warto zobaczyć pierwsze oznaki wiosny - w styczniu...

18 luty 2007 - w świetlicy OSP, która jest również siedzibą Koła Mniejszości Niemieckiej, odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze tej organizacji. Dokonano oceny działalności Koła za ubiegły rok i wybrane zostały nowe władze. Przewodniczącą Koła została Lidia Kontny - GRATULUJEMY. Wkrótce zostanie utworzona nowa podstrona poświęcona działalności Koła Mniejszości Niemieckiej w Szemrowicach.

luty 2007 - mieszkańców Szemrowic, Warłowa, Rzędowic, Kocur, Malichowa i Klekotnej zelektryzowała wiadomość o planach "likwidacji Przedszkola Samorządowego w Szemrowicach". Szczególnie zaniepokojeni byli ci rodzice, których dzieci do przedszkola uczęszczają. Doszło do spotkania władz gminy z rodzicami - okazało się, że chodzi tylko o likwidację odrębności organizacyjnej, gdyż wkrótce zostanie utworzony zespół szkolno - przedszkolny. Władze gminy zapewniły, że przedszkole na razie nie zostanie zlikwidowane.

24 marca 2007 - rozpoczął się kolejny etap prac porządkowych na terenie dużego boiska sportowego. Jesienią zostały wycięte wszystkie drzewka - samosiejki, a w sobotę grupka mieszkańców Szemrowic spaliła pozostałe po wycince gałęzie, natomiast strażacy rozebrali nikomu niepotrzebną i szpecącą szatnię dla piłkarzy. W następnej kolejności zostały obcięte suche i rosnące zbyt nisko gałęzie topoli.

 11 kwietnia 2007 - odbyło się spotkanie Komisji Oświaty Rady Miejskiej, na które zostały zaproszone wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Dobrodzień. Na spotkaniu byli również przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice. W czasie spotkania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na rzecz rozwoju kultury i działań skierowanych do szemrowickich dzieci i młodzieży. Radni dowiedzieli się, w jaki sposób są organizowane zajęcia na świetlicy środowiskowej, wycieczki i spotkania oraz inne, jak chociaż Zawody MDP. Poinformowano również o wsparciu finansowym dla szkoły, przedszkola oraz OSP.

13 kwietnia 2007 - na kilka tygodni przed IV Zawodami Sikawek Konnych na Górnym Śląsku otrzymaliśmy ciekawą informację z Czech, a mianowicie krótki artykuł zapowiadający m. in. szemrowicką imprezę.

 20 kwietnia 2007 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice zostało zaproszone na sesję Rady Gminy. Prezes Stowarzyszenia, Joachim Wloczyk, przedstawił radnym krótką prezentację Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku - Dni Szemrowic. Radni mogli obejrzeć zdjęcia z poprzednich zawodów, dowiedzieli się, w jaki sposób i przez kogo są organizowane oraz jakie cele im przyświecają. Prezes Stowarzyszenia serdecznie podziękował władzom gminy na wszelką pomoc i zaangażowanie w organizację imprezy oraz przedstawił działania, jakie są do tej pory podejmowane w związku z organizacją IV Zawodów Sikawek Konnych na Górnym, Śląsku, które odbędą się 2 i 3 czerwca 2007 roku.

24 kwietnia 2007 - "Bliżej..." taki tytuł nosi wystawa malarstwa, jaka została otwarta 24 kwietnia w Spółdzielczym Domu Kultury na opolskim osiedlu ZWM. Autorką części prezentowanych tam obrazów jest nasza mieszkanka Joanna Winkler. Wspólnie z nią swoje prace prezentują Jolanta Bieda, Iwona Wylęgała i Teresa Straszak. Wszystkie panie działają pod patronatem opolskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych. Otwarciu wystawy towarzyszyło duże zainteresowanie Opolan, a zaprezentowane prace są efektem kilkunastomiesięcznych spotkań artystek w Opolu. Joasia Winkler na otwarcie wystawy przyjechała ze swoją ciocią, jednak miłym zaskoczeniem byli dla niej goście, nauczyciele Szkoły Podstawowej z Dobrodzienia, z panią dyrektor Bożeną Gaś, a także kilkoro mieszkańców Szemrowic. Ulubionymi tematyka prac naszej rodaczki to kwiaty i martwa natura, a także krajobrazy. Na wystawie szczególnie zachwycają prace przedstawiające słoneczniki, tych obrazów jest tam kilka. Niektóre z prac można było nabyć w formie pocztówek, oczywiście autorka nikomu nie szczędziła autografów. Być może już wkrótce wystawę prac Joanny Winkler będzie można oglądać w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu.

19 maja 2007 - Szemrowice było gościem popularnej w naszym regionie i prowadzonej w gwarze audycji Radia Plus Opole "Nasz Śląsk". Marek Witek, Rudolf Hyla i Joachim Wloczyk opowiedzieli o idei i przygotowaniach do IV Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku.

24 maja 2007 - odbyło się zebranie z mieszkańcami wsi Szemrowice i Warłów w sprawie nadania miejscowościom wchodzącym w skład gminy Dobrodzień z przewodnictwem burmistrza Dobrodzienia, Róży Koźlik, wiceburmistrza Marka Witka oraz radnych gminnych. W czasie zebrania zostały przedstawione akty prawne (ustawy i rozporządzenia), dzięki którym miejscowościom zamieszkałym przez mniejszość narodową można nadać nazwę w języku mniejszości. Przeprowadzone zostało głosowanie, które zdecydowało, że drugą nazwą (w brzmieniu niemieckim) Szemrowic będzie nazwa SCHEMROWITZ, a Warłowa WARLOW. Nazwy te obowiązywały do roku 1936, kiedy to ówczesne władze hitlerowskie zmieniły je. Jednak na razie nie wiadomo od kiedy będą one faktycznie obowiązywać.

 20 maja 2007 - odbyło się spotkanie organizacyjne drużyn strażackich przed IV Zawodami Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. Do remizy OSP w Szemrowicach przybyli przedstawiciele jednostek, które wystartują w zawodach. Uczestnicy spotkania zapoznali się z programem imprezy, otrzymali zaproszenia oraz zostały rozstrzygnięte wszelkie wątpliwości związane z regulaminem. Spotkanie prowadził pan Wojciech Wiecha z PSP Olesno. Na zakończenie odbył się pokazowy start w wykonaniu drużyny żeńskiej MDP z Szemrowic.

 VI EUROPEJSKI KONGRES ODNOWY WSI

W dniach 23 - 26 maja 2007 roku w Kamieniu Śląskim odbył się VI Kongres Odnowy Wsi, w którym wzięli udział przedstawiciele zarówno z kraju, jak i zza granicy. W sobotę, 26 maja, do Szemrowic przyjechała delegacja przedstawicieli odnowy wsi z województw świętokrzyskiego i lubelskiego - łącznie 44 osoby. Podczas spotkania w sali OSP nasi goście mogli się zapoznać, w jaki sposób Odnowa Wsi jest realizowana w naszej wiosce. Powiedzieliśmy o realizacji Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku i Autosacrum. Potem przeszliśmy do kościoła parafialnego, gdzie ksiądz proboszcz Henryk Malorny przedstawił i opisał świątynię. Na zakończenie prawie półtoragodzinnego pobytu w Szemrowicach goście zobaczyli dwa pokazy małej i dużej sikawki konnej w wykonaniu drużyny MDP. W godzinach popołudniowych pojechaliśmy do Kamienia Śląskiego, gdzie o godzinie 14.45 odbył się pokaz sprawności naszego dawnego wozu strażackiego. Zainteresowanie, co prawda, było niewielkie, ale odwiedzili nas główni organizatorzy Kongresu - pani Anna Malinowska i pan Ryszard Wilczyński z Urzędu Marszałkowskiego.

 21 maja - 1 czerwca 2007 - Przez cały tydzień trwały przy szemrowickiej remizie ćwiczenia drużyn MDP. Codziennie wieczorem pod straż przychodziły dzieci i młodzież z jednostki szemrowickiej, ale przyjeżdżały również drużyny MDP z Zębowic, Pluder i Dobrodzienia. Młodzi strażacy trenowali głównie bieg przez przeszkody i oczywiście szybkość pompowania sikawką.

 IV ZAWODY SIKAWEK KONNYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU - DNI SZEMROWIC 2 - 3 CZERWCA 2007

 Konferencja popularnonaukowa "Dzieje pożarnictwa na Górnym Śląsku do 1945 roku"

 Tegoroczna konferencja była bardzo interesująca. Dr Urszula Zajączkowska z Muzeum Śląska Opolskiego opowiedziała o pożarach miast na Śląsku i początkach ochrony przeciwpożarowej . Dowiedzieliśmy się również ciekawostek na temat pożarnictwa w Opolu. Pan Paweł Mrozek odczytał w związku z tym obszerne fragmenty kroniki Augustyna Weltzela "Historia miasta Dobrodzienia..." dotyczące przyczyn i przebiegu pożaru miasta w 1846 roku. Strażacy z podnyskiej Przełęki zaprezentowali swoją kronikę strażacką, a Pan Piotr Kalinowski przedstawił co takiego "Guttentager Blatt" pisał o pożarach w naszym regionie. I tutaj niespodzianka. Okazuje się, że w Warłowie straż pożarna istniała już na początku xx wieku. Pan Paweł Mrozek zaprezentował kolejny numer Zeszytu Dobrodzieńskiego autorstwa Rudolfa Hyli pt. "Straże pożarne powiatu oleskiego na dawnej fotografii". Na zakończenie Pan Marek Mielczarek, oleski rzeźbiarz, przedstawił i omówił swoją twórczość.

 III ZAWODY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH PRZY UŻYCIU RĘCZNEJ PRZENOŚNEJ ZABYTKOWEJ SIKAWKI

 Na starcie stanęły 23 drużyny: 9 żeńskich i 14 męskich z województwa opolskiego i śląskiego. mimo niezbyt sprzyjającej pogody zawody odbyły się, a rywalizacja była bardzo zacięta: o pierwsze miejsce wśród dziewcząt trzeba było przeprowadzić dogrywkę

Dziewczyny: 1. OSP Rudniki, 2. OSP Główczyce,3. OSP Knieja.

Chłopcy: 1. OSP Knieja, 2. OSP Dobrodzień,3. OSP Szemrowice

 W sobotni wieczór namiot zapełnił się dziećmi z przedszkola i szkoły podstawowej, które swoim rodzicom i gościom festynu przygotowali programy artystyczne. Przedszkolaki zachwyciły tańcami i indywidualnymi występami, a uczniowie przedstawieniem i pewnej rodzince oraz piosenkami. Wszyscy byli gromko oklaskiwani, a najbardziej uczennica, która po rewelacyjnie śląsku opowiedziała swój pierwszy dzień jako pierwszoklasistka.

 IV ZAWODY SIKAWEK KONNYCH NA GÓRNYM ŚLĄSKU

 W niedzielę jako pierwsza dotarła do Szemrowic załoga OSP Granowice z województwa dolnośląskiego, a przed godziną 13 plac przed remizą był już pełen sikawek i konnych. Stamtąd po godzinie 13.30 wyruszył korowód i przez wieś dotarł na plac zawodów. Na zawody przyjechało aż 29 drużyn OSP z czterech województw: opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego, w tym 5 żeńskich, 4 startujące w kategorii sikawek przenośnych i 20 w kategorii sikawek konnych. Zawody były niezwykle emocjonujące, a oglądały je tłumy ludzi. Gośćmi zawodów byli: Wicemarszałek Województwa Opolskiego Pan Józef Kotyś, Konsul Generalny RFN we Wrocławiu, Wiecestarosta Powiatu Olesno Pan Stanisław Belka, Burmistrz Miasta i Gminy Dobrodzień Pani Róża Koźlik, Wiceburmistrz Dobrodzienia Pan Marek Witek, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Oleskiego Pani Barbara Kaczmarczyk, Przewodniczący Rady Miasta Pan Damian Karpiński oraz Wójt Zębowic Pan Waldemar Czaja.

 Sikawki ręczne: 1. OSP Główczyce, 2. OSP Tworóg, 3. OSP Bystra.

 Drużyny kobiece: 1. OSP Kalisz Lis, 2. OSP Szemrowice, 3. OSP Jastrzębie Górne.

 Drużyny męskie: 1. OSP Kalisz Lis, 2. OSP Bieńkowice,3. OSP Przewóz.

W zawodach sobotnich i niedzielnych wzięły udział drużyny następujących OSP: Szemrowice, Kalisz Lis, Jastrzębie Górne, Księży Las, Widów, Główczyce, Tworóg, Bystra, Czechowice-Dziedzice, Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Przewóz, Osowiec, Kośmidry, Rozmierka, Bieńkowice, Granowice, Łany, Ciepielowice, Sieraków, Lubecko, Staniszcze Wielkie, Molna, Rudniki, Dobrodzień, Zębowice i Birkenfeld (Niemcy).

ZADANIE BYŁO DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W RAMACH PROJEKTU "POZYTYWNE KSZTAŁTOWANIE I KREOWANIE WIZERUNKU REGIONU"

 ZADANIE BYŁO DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KONSULATU GENERALNEGO REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC WE WROCŁAWIU

 ZADANIE BYŁO DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY W DOBRODZIENIU

8 czerwca 2007 - przez Szemrowice przeszła procesja Bożego Ciała. Po zakończonej mszy św. w intencji parafian procesję eucharystyczną poprowadził ks. proboszcz Henryk Malorny. Tradycją jest, że mieszkańcy poszczególnych wiosek, wchodzących w skład parafii, wykonują cztery ołtarze.

 16 czerwca 2007 - odbyło się podsumowanie festynu IV Zawodów Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. W sobotni wieczór wiele osób, które zaangażowały się w organizację festynu przyszło do świetlicy straży, aby wysłuchać sprawozdania finansowego z zakończonego festynu. Zostały również przedstawione podziękowania, jakie złożył mieszkańcom wioski wicemarszałek województwa opolskiego Józef Kotyś, który napisał: "Z okazji organizacji IV Zawodów Sikawek Konnych w Szemrowicach składam organizatorom wyrazy szacunku i szczerej sympatii za wkład pracy włożony w realizację tego przedsięwzięcia. Cieszy mnie fakt, że organizowane na szczeblach lokalnych inicjatywy przyczyniają się do promocji Województwa Opolskiego, prezentując dorobek kulturowy i tradycje naszego regionu". W czasie spotkania wręczone zostało również podziękowanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrodzień oraz podziękowano wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w organizację imprezy. Spotkanie było okazją do obejrzenia zdjęć i relacji filmowych z imprezy. Strażacy otrzymali również specjalny prezent jaki dostali od strażaków z Księżego Lasu.

19 czerwca 2007 - Szemrowice otrzymały specjalne podziękowania wystosowane w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego przez pana Ryszarda Wilczyńskiego za udział w VI Kongresie Odnowy Wsi. Ryszard Wilczyński napisał: "Pragnę złożyć serdeczne podziękowania za przyjęcie grupy uczestników VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi z województw lubelskiego oraz świętokrzyskiego Dziękuje wszystkim, którzy przygotowali ten pobyt i towarzyszyli gościom. Uczestnicy Kongresu podkreślili wysoki poziom merytoryczny programu pobyt we wsi oraz niezwykle ciepłe i serdeczne przyjęcie. Serdecznie dziękuję również za przygotowanie i zaprezentowanie swojego projektu podczas Dnia Opolskiego Kongresu w dniu 26 maja br. w Kamieniu Śląskim. Łączę wyrazy uznania dla całej społeczności lokalnej za uzyskane dotąd wzorcowe efekty w odnowie wsi, które są świadectwem Państwa zaangażowania oraz współdziałania z gminą. Fakt, że wieś jest w gronie tych, których dokonania promują województwo opolskie i program odnowy wsi jest również moją radością. Życzę wytrwałości w dalszych przedsięwzięciach i umiejętności pomnażania tego dorobku."

21 czerwca 2007 - nad wsią przeszła potężna ulewa, pozalewanych było wiele łąk i ogródków.

 WAKACYJNE DROGI ZE ŚW. KRZYSZTOFEM I JANEM PAWŁEM II

 Taki tytuł nosił projekt, jaki w czasie wakacji realizuje Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice, a przeznaczony jest on dla dzieci i młodzieży naszej wioski. Program realizowany w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". Realizacja programu rozpoczęła się w pierwszym tygodniu wakacji, we wtorek 25 czerwca kiedy to rodzice wspólnie z dziećmi dowiedzieli się o założeniach programu. Przedstawiła je Bożena Umiastowska.

 SPOTKANIE Z POLICJANTEM, KONKURS PLASTYCZNY

Pierwsze zajęcia odbyły się 3 lipca. Tematem zajęć świetlicowych było bezpieczeństwo na drogach, w czasie prac polowych i wakacji. Gościem spotkania był policjant, dzielnicowy Grzegorz Polak, który przedstawił dzieciom w jaki sposób należy zachować się na drodze, w jakich miejscach nie można się w czasie wakacji kąpać oraz opowiedział jak należy postępować, aby nie ulec wypadkowi w czasie prac polowych. Pan policjant wręczył również dzieciom broszurki traktujące o przepisach ruchu drogowego. Po zakończeniu pogadanki dzieci wzięły udział w konkursie rysunkowym.

 AUTOSACRUM

Rysunki te zostały następnie ocenione i zaprezentowane podczas "Autosacrum". Również podczas Autosacrum nagrodzone dzieci otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Jury konkursu podzieliło prace w kategoriach dzieci młodszych i starszych. W kategorii dzieci młodszych wyróżnienie otrzymał Daniel Max, I miejsce Liza Niedziela, II miejsce Natalia Ochmann, III miejsce Alicja Tkaczyk. W grupie dzieci starszych wyróżnienie otrzymała Iwona Wańczyk, I miejsce Martina Goczol, II miejsce Bartłomiej Wloczyk, a III miejsce Gabriela Kukowka. Także podczas Autosacrum dzieci wzięły udział w zawodach rowerowych, motorowerowych. Otrzymały nagrody rzeczowe i puchary, a każde dziecko, które startowało w zawodach otrzymało także upominki.

 RAJD ROWEROWY

To był naprawdę upalny dzień. Temperatura dochodziła do 36 stopni Celsjusz, jednak nic nie zniechęciło nas, żeby wsiąść na rower i pojechać na rajd rowerowy. 17 lipca tuż przed godziną dziewiątą 30 dzieci wraz z opiekunami wyruszyło przez Poczołków, gdzie podziwialiśmy piękną kapliczkę i Leśnioki do Kocur. Tam, za leśniczówką znajduje się pięknie urządzone przez koło łowieckie, miejsce, zwane Hubertusem. Po krótkim odpoczynku przygotowaliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski. Potem spacerkiem wybraliśmy się do oddalonego o kilkaset metrów zabytkowego dębu. Dąb ma już ponad trzysta lat i jest pomnikiem przyrody. Wysłuchaliśmy legendy związanej z jego zasadzeniem, a potem spróbowaliśmy go wspólnie objąć. Po powrocie nauczyliśmy się turystycznej piosenki, która na pewno przyda nam się podczas następnej wycieczki i zagraliśmy jeszcze mecz w dwa ognie. Dziewczyny zagrały przeciwko chłopakom i tylko nieznacznie przegrały. Na zakończenie każde dziecko otrzymało wylosowany przez siebie upominek. Do Szemrowic wróciliśmy około godziny czternastej.

WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO, WADOWIC I KRAKOWA   30 LIPCA - 1 SIERPNIA 2007

Na wycieczkę wyjechaliśmy wczesnym rankiem i od razu zaskoczenie. Rzęsisty deszcz towarzyszył nam aż do samego Zakopanego. Jednak nie warto było czekać zanim przestanie lać - szybko przebraliśmy się i wyjechaliśmy do Morskiego Oka. Na trasie przemarszu pieszych niewielu - pogoda zatrzymała ich w domach. My jednak nie rezygnowaliśmy i... opłaciło się. Po dojściu do Morskiego Oka  nagle się rozchmurzyło i wyszło cudowne słoneczko, a dzięki temu mogliśmy podziwiać przepiękne szczyty najwyższych Tatr. W drodze powrotnej jedną z atrakcji była przejażdżka góralskim powozem. Następnego dnia zwiedzaliśmy najlepsze miejsca w Zakopanem. Po spacerze po Krupówkach, gdzie kupiliśmy pierwsze pamiątki, poszliśmy do Muzeum Tatrzańskiego, gdzie przemiły przewodnik opowiedział nam o historii tatrzańskiej turystyki, przedstawił najbardziej zasłużone postaci dla dziejów Zakopanego. Jednak najciekawsze były opowieści o życiu codziennym górali oraz faunie i florze Tatr. Potem pojechaliśmy na teren skoczni narciarskiej podziwiać miejsce sukcesów Adama Małysza i na obiad - oczywiście do MacDonalds'a. Po południu pojechaliśmy do kościoła na Krzeptówkach i do Doliny Chochołowskiej, gdzie podczas jednej z wizyt gościł papież Jan Paweł II. Wieczorem po kolacji, grupka chętnych i jeszcze nie zmęczonych, wyruszyła na górski spacer. Schodziliśmy ścieżką, którą dzieci codziennie chodzą do szkoły z pasma Gubałówki do Harendy, gdzie mieszkaliśmy. Trzeciego dnia naszej wycieczki, po śniadaniu, wyruszyliśmy do Wadowic, miasta rodzinnego Papieża - Polaka. Zwiedziliśmy dom, w którym się wychowywał, pomodliliśmy się w wadowickim kościele i zjedliśmy przepyszne papieskie kremówki. Potem jeszcze tylko krótka podróż do Krakowa, a tam niezwykle interesujące zwiedzanie Wawelu. W skarbcu szczególnie podobały się klejnoty i broń oraz armaty. Warto też było zobaczyć królewskie komnaty ze wspaniałymi arrasami. Po obiedzie wyruszyliśmy na spacer po krakowskim rynku i ulicy Floriańskiej. zwiedziliśmy Kościół Mariacki i zrobiliśmy pamiątkowe zakupy dla naszych krewnych. Chłopaków szczególnie zachwyciły gołębie, które mogli dokarmiać pszenicą. Z powrotem jeszcze tylko wizyta w MacDonalds i powrót do Szemrowic, gdzie czekali już rodzice.

 „AUTOSACRUM – SZEMROWICE 2007"

 7 i 8 lipca po raz kolejny świętowaliśmy i bawiliśmy się w Szemrowicach na "Autosacrum". Impreza rozpoczęła się w sobotni wieczór zabawą taneczną, a tańczącym przygrywał zespół "Orion". W niedzielę pierwsi kierowcy ustawili swoje samochody przed kościołem już po godzinie 14. Przed godziną 15 uliczki dojazdowe do kościoła były już zapełnione pojazdami. Dokładnie o godz. 15 rozpoczęła się msza święta w intencji kierowców i ich rodzin, którą wspólnie odprawili ksiądz proboszcz Henryk Malorny i ks. Piotr Kuc, który wygłosił homilię. Po nabożeństwie rozpoczęło się poświęcenie pojazdów mechanicznych, w którym wzięło udział ponad trzysta pojazdów: samochodów, motorowerów i motocykli. Tymczasem na placu festynowym przed remizą OSP już rozpoczynały się zawody samochodowe, rowerowe i motorowerowe. Kierowcy w tym roku wystartowali na nowym torze sprawnościowym. Rywalizacja, trwająca ponad dwie godziny, była w tym roku niezwykle zacięta, szczególnie wśród pań. Ostatecznie najlepszą z pań okazała się Pani Teresa Dworaczyk, drugą była Pani Gabriela Jainta, a trzecią Pani Sylwia Zalas. Wśród Panów najlepszym był Artur Dziuba, a tuż za nim Joachim Skorupa i jako trzeci Rudolf Wiendlocha. Rywalizowała również bardzo długo młodzież na motorowerach. Najlepszym okazał się Rafael Wiendlocha, a po nim był Tomasz Tworek i Martin Macioł. Pozostałe wyniki: Dziewczęta 7 - 11 lat: I - Weronika Strzoda, II - Nikola Korn, III - Roksana Ochmann. Chłopcy 7 - 11 lat: I - Denis Piegsa, II - Bartłomiej Wloczyk, III - Martin Wańczyk. Dziewczęta 12 - 16 lat: I - Urszula Czapla, II - Martyna Miozga, III - Dżesika Grzeschik. Chłopcy 12 - 16 lat: I - Krystian Oleś, II - Marcin Czapla, III - Karol Zając. Równocześnie w namiocie festynowym odbywały się występy zespołu "Ania Drabek i Artur Feliks", który bawił nas śląskim humorem i piosenką, a po nim zagrała rockowa kapela z Dobrodzienia "Hajat". Wieczorem zostały wręczone zwycięzcom zawodów puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody otrzymały również dzieci za udział w konkursie plastycznym "Bezpieczeństwo na drodze, w polu i podczas wakacji". Po ceremonii wręczenia nagród zabawę taneczną zagrał zespół "Paweł Band"

11 lipca 2007 - w czerwcu Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice oraz Rada Sołecka wspólnie z gminą Dobrodzień i gminą Zębowice wystąpiły do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział W Opolu o podjęcie dotyczących niebezpiecznego skrzyżowania drogi powiatowej, łączącej Warłów z Dobrodzieniem, z obwodnicą Dobrodzienia. Z otrzymanego pisma wynika, że Oddział GDDKiA podjął decyzję o zleceniu opracowania projektu budowy sygnalizacji świetlnej acyklicznej. Przewiduje się także wykonanie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego. Jest więc nadzieja, że za jakiś czas skrzyżowanie to będzie wolne od wypadków samochodowych.

29 lipca 2007 - nasi strażacy wzięli udział w pokazie sprawności konnego wozu strażackiego, czyli sikawki konnej podczas odbywających "Dni Olesna". Pokaz rozpoczął się ok. godz. 15 na rynku miasta. Licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać jak szybki i skutecznie działa sprzęt, który ma już ponad 80 lat. Po pokazie drążki sikawki oddano publiczności, która mogła spróbować, w jaki sposób i z jakim wysiłkiem dawniej się ogień gasiło.

31 lipca 2007 - nieznani sprawcy ukradli kable telefoniczne, przez co część mieszkańców wioski była pozbawiona łączności telefonicznej. Dobrze, że istnieją telefony komórkowe.

7 sierpnia 2007 - w godzinach porannych przechodziła przez Szemrowice Legnicka Pielgrzymka na Jasną Górę. Z Legnicy pielgrzymowało do Częstochowy ok. 1200 osób. Pielgrzymi szli w kilku grupach, z modlitwą na ustach, z Zębowic, ulicą Krętą, Słoneczną, a następnie polną drogą w kierunku Malichowa i Rzędowic.

26 sierpnia 2007 - Stowarzyszenie "Dobrodzień Potrzebującym" już po raz drugi zorganizowało "Akcję Szkoła". Tym razem kwesta na rzecz pomocy biednym dzieciom z naszej gminy odbyła się przed wszystkimi kościołami, także przed parafialnym św. Trójcy w Szemrowicach. Miło donieść, że nasi parafianie okazali się bardzo hojni - zebrano 440 zł i 20 euro. Pieniądze te trafiły do Szkoły Podstawowej w Szemrowicach na zakup przyborów szkolnych dla dzieci.

2 września 2007 - parafialne dożynki. Podczas porannej mszy św. niedzielnej o godzinie 7 mieszkańcy Szemrowic dziękowali za tegoroczne plony. Piękną koronę żniwną przygotowali mieszkańcy części ulicy Krętej.

2 września 2007 - Tegoroczne gminne zawody sportowo - pożarnicze odbyły się w Główczycach 1 i 2 września. W zawodach brały udział trzy drużyny z OSP Szemrowice: drużyna dziewczęca MDP, drużyna kobieca seniorów i drużyna męska seniorów. W sobotnie przedpołudnie odbyły się zawody dla drużyn MDP. Zawody odbywały się w systemie CDiF.  Nasze dziewczęta zrobiły nam wspaniałą niespodziankę, zdobywając pierwsze miejsce w gminie. Okazały się najlepsze w dwóch konkurencjach: sztafecie z przeszkodami i ćwiczeniu bojowym, polegającym na strąceniu ogników wodą z hydronetki, podłączonej do węża. W niedzielę odbyły się zawody dla seniorów, ale już nie udało się powtórzyć sobotniego sukcesu. Strażacy z Szemrowic uzyskali całkiem dobry czas i po sztafecie uplasowali się na trzecim miejscu. Jednak podczas wykonywania zadania bojowego nieoczekiwanie nie zadziałała motopompa. Motopompa zassała wodę dopiero po około 2 minutach rozpaczliwych prób. Z czasem 140 sekund nasi strażacy uplasowali się na ostatnim, piątym miejscu. Natomiast strażaczki podczas sztafety popełniły dwa błędy, co skończyło się doliczeniem 6 sekund karnych. Nie udało się już poprawić czasu podczas ćwiczenia bojowego. Dlatego nasze panie zajęły dopiero trzecie miejsce.

1 - 3 września 2007 - w Szemrowicach występowała Familia "Kellner" z Czech, którzy bawili, głównie dzieci, ale i dorosłych, wesołymi sztuczkami magicznymi. Podczas trzech dwugodzinnych przedstawień nie brakowało emocjonujących sztuczek, ale gwiazdą i ulubieńcem wielu dzieci okazał się magik Dominik.

12 listopada 2007 - już tradycyjnie poniedziałkowy wieczór wielu mieszkańców naszej parafii spędziło w niezwykle miłej atmosferze, włączając się do uroczystości obchodów święta poświęconego świętemu Marcinowi. Uroczystość została zorganizowana wspólnym wysiłkiem  parafii pw. Św. Trójcy, Mniejszości Niemieckiej, przedszkola, Szkoły Podstawowej, szemrowickich strażaków i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, odprawioną w miejscowym kościele parafialnym, a następnie odbyła się inscenizacja poświęcona postaci św. Marcina. Przed kościołem została odtworzona jedna z najważniejszych scen z życia św. Marcina. Jako żołnierz uratował żebraka, podając mu swój płaszcz. Następna św. Marcin na czele pochodu udał się do remizy straży pożarnej.  Wszyscy zostali poczęstowani rogalami św. Marcina, a w dwudziestu z nich zamiast marmolady znajdował się mak. Ten, kto taki rogalik wybrał czekała nagroda - czekolada. Po poczęstunku wystąpiły z programem artystycznym poświęconym patronowi, uczniowie szkoły podstawowej, które w języku niemieckim przedstawiły jego dzieje. Po przedstawieniu odbył się pokaz wykonanych przez dzieci specjalnie na tę okazję lampionów. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone słodyczami. Najważniejszym punktem obchodów św. Marcina było losowanie trzech gąsek - jednej pluszowej, drugiej porcelanowej i trzeciej, tej najważniejszej, czyli żywej, którą wygrała Iwonka Rucińska. Każdy z obecnych mógł się jeszcze poczęstować gorącą kiełbaską oraz gorącą kawą i herbatą.

listopad 2007 - nieznani sprawcy znów pozbawili mieszkańców Szemrowic łączności telefonicznej ze światem. W nocy ktoś ukradł kilkadziesiąt metrów napowietrznego kabla telefonicznego pomiędzy Szemrowicacmi a Warłowem. Szkodę co prawda usunięto już pod wieczór, ale straty poniosły również szemrowickie firmy.

 HISTORIA LOKALNA NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MIAST I GMIN POWIATU OLESKIEGO

„Johannes Joseph Conrad Hellmann (1840 – 1924) – współzałożyciel Śląskiego Prowincjonalnego Związku Straży Pożarnych i jego przewodniczący w latach 1896 – 1920"

 7 grudnia 2007 roku w świetlicy OSP w Szemrowicach odbyło się po raz 62. w powiecie, a w naszej miejscowości po raz drugi spotkanie z cyklu "Historia lokalna...". Tym razem miało ono wyłącznie strażacki charakter i było w szczególności poświęcone osobie na Śląsku dzisiaj już zapomnianej - Johannesowi Josephowi Conradowi Hellmannowi, jednemu z twórców śląskiego pożarnictwa. Spotkanie zostało zorganizowane pod egidą Starostwa powiatowego w Oleśnie, Domu Współpracy Polsko - Niemieckiej, a także Miasta i Gminy Dobrodzień i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szemrowice. W spotkaniu wzięło udział niespełna 40 osób - pasjonatów lokalnych dziejów. Na spotkanie przybyły m.in. władze Dobrodzienia, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele zarządu wojewódzkiego TSKN, dyrektorzy miejscowych szkół oraz strażacy i mieszkańcy wioski. Zebranych powitała wiceprzewodnicząca Rady Powiatu pani Barbara Kaczmarczyk oraz Przwodniczący Rady Miejskiej pan Damian Karpiński. Następnie referat na temat życia i działalności Conrada Hellmanna wygłosiła pani Lidia Kontny, szczególnie podkreślając zaangażowanie Hellmanna dla tworzenia struktur pożarniczych na Śląsku oraz okoliczności ustanowienia medalu im. Hellmanna. Podczas dyskusji rozmówcy podkreślali, że dołożą wszelkich starań, aby przywrócić pamięci współczesnych tę zasłużoną postać i odnowić medal Hellmanna. Po poczęstunku Paweł Mrozek zaprezentował broszurkę autorstwa Rudolfa Hyli "Strażacy powiatu oleskiego na dawnej fotografii" oraz Joachim Wloczyk zbiór fotografii przedstawiających ćwiczenia jednostki strażackiej z Wrocławia.